Blogi

Specjalizacje Środowiskowe

Data dodania: 23.06.2021 15:09:38 Data edycji: 24.06.2021 12:19:21 liczba odsłon: 427

Specjalizacje Środowiskowe

Czas pandemii okazał się katalizatorem dla zawodów zajmujących się strategią środowiska pracy. Dawniej praktycznie tożsame z biurem, dopóki działało według starych i utartych modeli, środowisko pracy było dla wielu Organizacji czymś tak naturalnym że aż niewyczuwalnym. Natomiast masowe przejście na pracę zdalną w marcu 2020 uświadomiło zarówno Użytkownikom jak i Decydentom funkcję „niewidzialnego otoczenia” oraz jaskrawo uwidoczniło potrzebę wpasowania się na nowo w zupełnie inaczej już rozumiane - bo najczęściej hybrydowe - środowisko pracy. Nagle workplejs stał się dla wielu Organizacji jednym z kluczowych wyzwań.

Na znaczeniu więc nabiera konsulting środowiskowy. Natomiast rosnący poziom złożoności zagadnień związanych z otoczeniem tworzącym warunki do pracy jak i ewoluującą samą naturą zawodowych aktywności wymaga od konsultantów środowiskowych coraz bardziej zróżnicowanego podejścia i narzędzi. Z tych powodów coraz wyraziściej zarysowują się różne workplejsowe specjalności. Oczywiście wszystkie one istniały już wcześniej, ale od czasu pandemii nabierają znacznie lepiej zdefiniowanych charakterystyk, które pozwalają już teraz widzieć w nich różne, choć pokrewne, zawody. Rosnąca specjalizacja wynika zarówno z innych potrzeb na różnych etapach projektu a w konsekwencji zróżnicowanych umiejętności osób oferujących tego typu usługi:

Projektowanie Środowiska Pracy (ang. Workplace Design)

To historycznie najstarsza środowiskowa specjalizacja, bo projektanta środowiska pracy potrzebuje każda z inicjatyw, której celem jest stworzenie nowego biura. Projektant środowiska pracy to specjalista działający na pograniczu analizy przestrzeni i wzorców zachowań / stylów pracy oraz projektowania architektonicznego – zajmujący się tą dziedziną specjalista skupia się przede wszystkim na dostarczeniu wytycznych funkcjonalno – przestrzennych dla stworzenia nowych biurowych konceptów. Jest to więc „twardy konsulting”, który przyciąga przede wszystkim specjalistów zainteresowanych badaniami ilościowymi, i przekładania ich wyników na konkretne rozwiązania przestrzenne. Praca projektanta środowiska pracy jest też ze swej natury skupiona na konkretnych lokalizacjach, bo jej głównym celem jest dostarczenie wsadu do przygotowania nowego biurowego konceptu. I choć często przechodzi on płynnie do architektonicznych aspektów  realizacji biurowych „ustawiając biurka na floorplanie”, to  projektant środowiskowy musi oczywiście identyfikować nieprzestrzenne aspekty pracy i swobodnie poruszać się w ekosystemie zagadnień związanych z jej rozproszonymi modelami, jak również coraz częściej uwzględniać i tłumaczyć na warunki konkretnej lokalizacji wytyczne środowiskowe stworzone na strategicznym poziomie.

Ze względu na punktowe zapotrzebowanie na działania projektowe tego typu doradcy najlepiej odnajdą się dostarczając swoich usług jako firma zewnętrzna, choć muszę przyznać, że coraz częściej spotykam projektantów środowiska pracy zagnieżdżonych w Organizacjach, których skala działania jest na tyle duża że zapewnia im ciągłość zajęcia. Od projektowania środowiska wielu zaczyna swoją workplejsową karierę. Projektowanie środowiska pracy jest z reguły pierwszym punktem wejścia do zawodów środowiskowych, a najlepsi specjaliści w tym obszarze mają wykształcenie architektoniczne, urbanistyczne bądź geodezyjne. Ja również moją karierę w zawodzie zaczynałam od projektowania środowisk pracy i nadal z przyjemnością  to robię, choć nie jest to już główny obszar mojej środowiskowej aktywności.

Zarządzanie Zmianą (stylu pracy)

Konsultant zarządzający zmianą stylu pracy zajmuje się implementacją nowego wzorcza zachowań w zespole, który jest podmiotem zmiany środowiska pracy. Zarzadzanie zmianą obejmuje szereg obszarów - od aspektów czysto behawioralnych, związanym z wdrożeniem nowych nawyków na przykład wynikających z wdrożenia kultury współdzielenia biurek, do znacznie głębszych (i trudniejszych do wdrożenia) zmian kulturowych, często związanych z nowym modelem pracy lub etykietą zachowań. Tego typu doradztwo wyrasta z „miękkiego konsultingu”. Najlepsi Zarządzający Zmianą specjaliści, jakich spotkałam na mojej zawodowej drodze, byli trenerami biznesu i coachami.

Nie jest dla mnie oczywiste, czy lepszym specjalistą będzie zewnętrzny doradca czy raczej osoba wewnętrznie zarządzająca organizacyjnymi innowacjami. Przy czym istotna jest nie tylko skala Organizacji i doświadczenie takiego doradcy, ale też często zupełnie inne spojrzenie na wyzwania oraz moc sprawcza którą dają (w odwrotnych proporcjach) zagnieżdżenie w Organizacji bądź działanie spoza jej struktur. 

Osobiście zawsze miałam dość mieszane uczucia co do Zarządzania Zmianą w procesie środowiskowym, bo wychodzę z założenia że dobrze zaprojektowane koncepty nie wymagają zasadniczej zmiany stylu pracy. Wręcz przeciwnie, umożliwiają one realizację stylów pracy najlepiej odpowiadających danym Użytkownikom, a więc zapotrzebowanie na świadome zarządzanie tym procesem jest znikome i ogranicza się jedynie do wsparcia. Życie pokazuje jednak, że wiele ze środowiskowych implementacji wiąże się z radykalnymi i niekoniecznie wyczekiwanymi przez Użytkowników nowymi zasadami pracy co powoduje, że Zarządzenie Zmianą Stylu Pracy jest często niestety niezbędnym procesem wspierającym wdrożenie nowego podejścia.

Zarządzanie Doświadczeniem Pracy (ang. Workplace Experience Management)

Zarządzanie kompleksowym doświadczeniem środowiska pracy to najnowsza specjalizacja wyrastająca z nowego, dużo szerszego rozumienia środowiska pracy. Zakres obowiązków dla tego nowego zawodu w swoim czerwcowym poście definiuje PIŚP. Osoby zatrudnione na stanowisku Workplace Experience Specialist zajmą się codziennym, operacyjnym monitorowaniem i kształtowaniem całościowo rozumianego doświadczenia pracy, w tym analizowaniem nowych potrzeb i praktyk związanych z wprowadzeniem pracy w modelu hybrydowym; projektowaniem działań i rozwiązań wspierających zespoły rozproszone; nadzorem nad systemami zarządzania biurem  jak również budowaniem relacji z liderami, tak by lepiej zrozumieć potrzeby zespołów i zaproponować odpowiednie rozwiązania wspierające budowanie społeczności w organizacji i well-being pracowników. Dodatkowo będą też współtworzyć narzędzia IT wspierające organizowanie pracy w ekosystemie różnych przestrzeni oraz w dalszym ciągu zapewniać usługi i procedury niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa sanitarnego.

Nowy środowiskowy zawód wyrasta więc w prostej linii z ugruntowanej specjalizacji Menadżera Biura, ale też wchodzi w mocno egzotyczne, dla tych technokratycznie nastawionych specjalistów, obszary miękkiego wsparcia i zarządzania, sytuując go bliżej takich mniej typowych workplejsowych specjalizacji jak Menadżer Wspólnoty Coworkingowej czy Happiness/ Wellness Manager. Stanowisko Workplace Experience Specialist łączyć będzie role między innymi office managera, Facility Managera, HR partnera.

Strategia Środowiskowa (ang. Workplace Strategy)

Ukoronowaniem środowiskowych specjalizacji jest obszar strategii przez duże „S”. Jest na nią popyt, bo wśród dużych Organizacji o rozbudowanym portfolio różnorodnych lokalizacji rośnie potrzeba na doradztwo środowiskowe na konstytutywnym poziomie. Motorem do strategicznego podejścia do środowiska pracy jest rosnąca złożoność wewnętrznych struktur i procesów w połączeniu z potrzebą ujednolicenia podstawowych, operacyjnych zasad funkcjonowania. Żyjemy w świecie w którym największe firmy, dysponujące środkami większymi niż państwa narodowe, chcą i budują swoje niezależne struktury organizacyjne którymi chcą w możliwie spójny i efektywny sposób zarządzać. W takim ujęciu Strateg Środowiskowy staje się kluczowym decydentem w procesie definiowania i tworzenia „korporacyjnego DNA”, czyli możliwie spójnej (choć niekoniecznie jednolitej) kultury, która umożliwi Użytkownikom jednoznaczną identyfikację z Organizacją, i to niezależnie od ich funkcji, pozycji w strukturze czy lokalizacji ich jednostki.

Budowanie wspólnego organizacyjnego kodu kulturowego stało się palącym problemem dla tych wszystkich korporacji, które wcześniej swoje wyróżniki budowały przede wszystkim w oparciu o biuro.  Przejście na pracę zdalną i transformacja technologiczna, bez możliwości podtrzymania dawnej biurowej rutyny jako wspólnego kulturowego mianownika, zmusza bardzo wiele firm do świadomej i kompleksowej rewizji norm zachowań. To jednak proces złożony, który wymaga doradcy i menadżera. W roli przewodnika dla Organizacji zainteresowanych świadomym budowaniem kultury pracy odnajduje się Strateg Środowiska Pracy, czyli specjalista doradzający Organizacjom na najwyższym strategicznym poziomie. Strateg Środowiska Pracy powinien swobodnie poruszać się pomiędzy technologią, kulturą pracy i dedykowaną jej przestrzenią,  skupiając się przede wszystkim na zjawiskach, jakie pojawiają się na ich styku. Doradztwem na strategicznym poziomie zajmują się doświadczeni Stratedzy Środowiskowi posiadający umiejętność prowadzenia złożonych i wielowektorowych projektów w wielu lokalizacjach równocześnie.

Nie zawsze jest oczywistym, kiedy lepszym Strategiem Środowiskowym okaże się taki jak ja zewnętrzny konsultant a kiedy będzie nim wewnętrzny doradca blisko współpracujący z Zarządem i decydentami w Organizacji. Historycznie realizowane jako zewnętrzna usługa, obecnie strategiczny konsulting środowiskowy staje się wewnętrzną rolą na którą, idąc za przykładem wielkich międzynarodowych korporacji wyznaczających trendy środowiskowe, decyduje się coraz więcej Organizacji. Wydaje się, że tak jak korzyścią dla dużych firm będzie posiadanie takich umiejętności w zespole PMO (Project Management Office) tak mniejsze korporacje i średnie firmy, które potrzebują skoordynować strategie środowiskową dla portfolio swoich lokalizacji, bardziej skorzystają na usługach zewnętrznego doradcy, który może im dostarczyć cennego dla nich benczmarku rynkowego.

Poprzedni
Przy zwalnianiu pamiętaj nie tylko o pracownikach rozstających się z organizacją
Przy zwalnianiu pamiętaj nie tylko o pracownikach rozstających się z organizacją
Następny
Koniec z biurkowym rejtanowaniem
Koniec z biurkowym rejtanowaniem
Koniec z biurkowym rejtanowaniem
Koniec z biurkowym rejtanowaniem 23.09.2021 12:42:23 Menadżerowie, wracajcie do biur! ... albo przyznajcie, że praca zdalna wam służy i zacznijcie myśleć o utrwaleniu rozproszonego środowiska pracy. Nie ma po co walczyć o biurka jeśli ani wy sami, ani wasi podwładni, nie macie zamiaru z nich korzystać. Dzisiaj piszę o niepotrzebnym rejtanowaniu o biurka i o tym, że czas przenieść dyskusję o środowisku pracy w zupełnie inne obszary. Czytaj całość
Śródpandemiczna mała stabilizacja
Śródpandemiczna mała stabilizacja 30.08.2021 16:33:22 Nie da się przeczekać koronawirusa, bo epidemia potrwa jeszcze co najmniej kilka lat. To nie sprint, tylko (ultra)maraton, którego w dodatku nie da się przesiedzieć na ławce rezerwowych. Dystansowanie fizyczne i bezpieczeństwo kontaktów twarzą w twarz będą ważnym elementem wieloletniej, zaczynającej się właśnie „małej stabilizacji”, w ciągle wydłużającym się okresie „śródpandemicznym”. Jakie długoterminowe konsekwencje dla biur niesie przedłużający się okres pandemii? Czytaj całość
Mobilni menadżerowie
Mobilni menadżerowie 24.08.2021 13:38:53 Elastyczne podejście do stylu pracy pozwala na rozwiązanie problemów związanych z podziałami przestrzennymi które nie pasują do struktury Organizacji. Jak ominąć ograniczenia przestrzenne tak, aby nie generowały nieciągłości biznesowego obiegu? Dziś podpowiadam, jak uelastycznienie stylu pracy może wesprzeć kluczowe zadania menadżerskie oraz o tym, że decyzje dotyczące stylu pracy kadry zarządzającej stanowią kluczowy wyznacznik kultury organizacyjnej. Czytaj całość
Biuro 2021: Pilot DIY
Biuro 2021: Pilot DIY 05.07.2021 15:15:12 Jak samodzielnie – bez pomocy eksperta środowiskowego – przekształcić tradycyjne biuro w pilotaż hybrydy? Dziś wszystkim biurowym Zosiom – Samosiom podrzucam receptę jak w 10 prostych krokach wprowadzić „Pilota w wersji sauté”, czyli tymczasowo przeorganizować system pracy i przestrzeń tak, by na jesieni spełniała oczekiwania wracających do biura pracowników. Czytaj całość
Pilot na początek końca
Pilot na początek końca 02.06.2021 12:29:33 Planowane na jesień „powroty” do biura to w rzeczywistości wejście w zupełnie nową fazę strategii środowiska pracy. I wcale nie docelową, bo praca zdalna wykonywana w warunkach „Rozporządzenia covidowego” w oczekiwaniu na kodeksowe wytyczne, nadal pozostaje w wielu obszarach nieuregulowana. Natomiast nadchodząca, wraz z początkiem końca pandemii, mała stabilizacja to świetna okazja do testowania nowych rozwiązań strategii środowiska pracy. Dzisiaj piszę o tym, jak uniknąć powrotowych falstartów. Czytaj całość

Newsletter

Kalendarium

 • Akademia Zatrudniania Cudzoziemców w Polsce 27.09.2021
 • Rynek powierzchni handlowych – powrót optymizmu? 28.09.2021
 • BEAS 2021: Premiera Raportu "Potencjał inwestycyjny Łodzi" 29.09.2021 Łódź
Zobacz inne

Oferty Pracy

 • Młodszego Specjalisty ds. rozwoju biznesu Digital Teammates S.A. Warszawa
 • Młodszy Księgowy / Młodsza Księgowa - Katowice MDDP Outsourcing Katowice
 • Starszy Księgowy / Starsza Księgowa - Katowice MDDP Outsourcing Katowice
 • Księgowy / Księgowa - Katowice MDDP Outsourcing Katowice
 • Starszy Księgowy / Starsza Księgowa - Warszawa MDDP Outsourcing Warszawa
Zobacz inne
 • Digital Teammates S.A. dostawca RPA (Robotic Process Automation)
 • MDDP Outsourcing Outsourcing księgowości, kadr i płac
Zobacz inne

Newsroom

 • Ponad połowa badanych firm nie wie jak zachęcić pracowników do powrotu do biur Ponad połowa badanych firm nie wie jak zachęcić pracowników do powrotu do biur 24.09.2021
 • Contract Administration na dłużej w West Forum Contract Administration na dłużej w West Forum 24.09.2021
 • Raport „Buy Locally Index” Raport „Buy Locally Index” 23.09.2021
 • Szkolny dzwonek zabrzmi w Centrum Południe Szkolny dzwonek zabrzmi w Centrum Południe 23.09.2021
 • BADANIE: Zarządzasz GBS? Ten survey jest dla Ciebie! BADANIE: Zarządzasz GBS? Ten survey jest dla Ciebie! 22.09.2021
Zobacz inne

Bibliografia Outsourcingu

Mamy już 50114
pozycji w bazie

Outsourcing&More

Książki

Przedsiębiorczość kobiet w Polsce i jej wpływ na rozwój gospodarczy kraju
Przedsiębiorczość kobiet w Polsce i jej wpływ na rozwój gospodarczy kraju Difin
Zobacz inne

Baza Firm

HAYS Poland
HAYS Poland
Zobacz inne