Blogi

Dokąd prowadzą nas zmiany społeczne, kulturowe, rozwój technologii i zrozumienie nas samych? Teoria wszystkiego - cz. 3

Data dodania: 19.09.2017 19:34:06Data edycji: 19.09.2017 19:34:06liczba odsłon: 1 417

W ostatnich dwóch tygodniach mieliśmy okazję zapoznać się z rozwojem ludzkości. Rozwój widziany z perspektywy emocjonalnej, na którą miały wpływ warunki życiowe człowieka. Poznaliśmy poziomy wartości od 1 do 6, które stanowią pierwszy rząd rozwoju emocjonalnego, determinowany przez kompleksowość życia z jakim ludzie się do tej pory zmagali. Jednak technologia, globalizacja i coraz bardziej złożone problemy, z jakimi jest nam się dziś zmagać doprowadziły do wykształcenia się drugiego rzędu poziomów wartości. To poziom 7 i 8.

 

Z pierwszą częścią możesz zapoznać się TU, a z drugą TU.

 

Poziom 7 (około 1% globalnej populacji i ok. 5% u władzy) - Poziom systemowych rozwiązań, wyrażania siebie, żeby być wolnym jednocześnie nie szkodząc innym. Poziom silnej intuicji i poziom wolny od strachu i lęku. Poziom, który lubi funkcjonalne i proste rozwiązania. Poziom paradoksów, złożonego i kompleksowego myślenia i precyzyjnych rozwiązań robionych z gracją i elegancją. Poziom indywidualistów o zdolnościach rozwiązywania globalnych, kompleksowych problemów. Najprawdopodobniej Barack Obama przy końcu swej prezydentury, Premier Kanady Justin Trudeau czy aktor Will Smith mogą być osobami z tego poziomu.

 

Posiadając wiele zainteresowań poziom siódmy zawsze wybierze swoją ścieżkę w życiu niezależnie czy to jest społecznie akceptowalne czy nie. Jako że osoba na poziomie 7 nie jest pod wpływem wewnętrznych konfliktów jak pozostałe poziomy, jeśli otoczenie nie wspiera jej sposobu myślenia może odejść – dotyczy to zarówno pracy jak i życia prywatnego.

 

Ważną cechą osób na poziomie 7 jest wolność, prawda i otwartość. Ten sposób myślenia jest inny od tradycyjnego (poziomu 4) postrzegania świata, niewygodnego dzielenia się bogactwem z innymi (poziom 5) lub nawet dzieleniem się wspólnym dobrem (poziom 6). Osoby na poziomie 7 nie dają się kontrolować przez innych, dlatego ich działania mogą być przez innych postrzegane jako brak zaangażowania.

 

Sposób myślenia 7 jest kontemplacyjną analizą świata. 7 posiada niesamowicie rozbudowaną wiedzę na różnego rodzaju tematy. Osoba na poziomie 7 jest często postrzegana jako interdyscyplinarna. Potrafi łączyć elementy, które na pozór są nie do połączenia. Ma silne etyczne granice, ale nie okazuje przy tym dogmatycznego przywiązania do zasad czy praw. Nie jest emocjonalnie zależna w przeciwieństwie do 6. Chociaż może okazywać silne emocje, lecz nie jest ich więźniem.

 

Jedną z charakterystyk 7 jest brak obaw życiowych opartych na strachu. Operując z poziomu wewnętrznej spójności 7 ma dużo mniej wewnętrznych konfliktów, a irracjonalne i kompulsywne napady już się nie zdarzają, tak jak to ma miejsce na pozostałych poziomach.

 

Osoba na poziomie 7 może okazywać emocje, jeśli jest to jej potrzebne, ale nigdy w sposób eksplozywny i niekontrolowany. De facto 7 odczuwa emocje bardzo, ale traktuje je jako jedną z informacji, a nie determinantę działania. Dzięki temu osoba na poziomie 7 potrafi dostrzegać rozwiązania, których inne poziomy nie dostrzegają. W związku z takim podejściem do emocji 7 czuje się wolna, bardzo sobie ufa i potrafi sprawnie nawigować w trudnych momentach, nie ulegając presji otoczenia. Głównym atrybutem 7 jest równowaga między logicznym i emocjonalnym myśleniem, czyniąc osobowość 7 harmonijną.

 

7 porównuje siebie tylko do siebie. Jest niezależna od opinii otoczenia. Zorientowana na swoje wnętrze, lecz zdolna zarówno efektywnie pracować w grupie jak i samemu. Interpretuje świat z punktu widzenia wewnętrznych filtrów, a nie zewnętrznych społecznych, religijnych czy kulturowych. Demonstruje silną wewnętrzną pewność siebie, brak wpływu emocji na podejmowane decyzje, dlatego może być postrzegana jako arogancka. Poziom 6 może mylić 7 z poziomem 5, a 4 wierzy ze 7 to 3. W porównaniu do 7 pozostałe sześć wartości porównują siebie do innych.

 

Dla osób z poziomu 7 wolność jest najważniejsza bez uzależniania jej od innych osób. Poziom 5 będzie wykorzystać inne poziomy dla chęci uzyskania wolności, gdzie 7 wolności będzie szukać w kompetencjach, funkcjonalności, prostocie i niezależności innych. Wiedza i realistyczne podejście w połączeniu z współczuciem, ważnością i użytecznością, a także indywidualnym osobistym rozwojem jest dla 7 bardzo ważna. Dzięki wewnętrznej motywacji opartej na kompetencjach poziom 7 odnajdzie się w każdej sytuacji i warunkach. Dzięki tej świadomości działa bez względu na negatywne emocje.

 

Główną obawą 7 jest takie zorganizowanie społeczeństwa, żeby odpowiedzieć na globalne problemy. 7 docenia dokonania wszystkie pozostałe poziomy i potrafi czerpać wszystko co najlepsze z tych dokonań. W zależności od potrzeb może także czerpać najlepsze cechy z pozostałych poziomów.

 

Jako że 7 potrafi korzystać ze wszystkich dostępnych zasobów wewnętrznych i zewnętrznych, podejmuje energiczne i wartościowe decyzje w kwestii rozwiązań, które dla pozostałych poziomów mogą wydawać się dziwne. Działanie jest ważne dla 7, gdyż rozumie złożoność otaczającego świata i jest wstanie dotrzeć szybko do sedna problemu.

 

7 jest elastyczna, dlatego wchodzi w interakcje z każdą pozostałą wartością. Nie musi zgadzać się z systemem wartości innych osób, lecz demonstruje szacunek wobec wartości innych i rozumie skąd te różnice pochodzą. W związku z tym 7 nie uważa, że pozostałe wartości są bezużyteczne w dzisiejszym świecie, natomiast wydobywa z tych wartości wszystko co najlepsze.

 

Osoby na poziomie 7 uwielbiają same zdobywać wiedzę. To czego potrzebują do uczenia to tylko do nich dostępu. Ze względu na kompleksowe i różnorodne zainteresowania potrafią skakać z jednej dyscyplina na drugą, często przysposabiając kilka z nich jednocześnie. Nie lubią narzucania formy, sposobu i czasu na naukę. Uczą się dla siebie, nigdy dla ocen i wyników, czy żeby zaimponować innym. W pracy nie uznają hierarchii, cenią za to kompetencje, dlatego czują się dobrze albo pracując samemu tworząc swoje projekty i firmy lub w organizacjach systemowych opartych o kompetencje i zintegrowaną sieć indywidualistów połączonych ze sobą technologią. Motywuje ich wolność, motywacja płynąca z wewnątrz i kompletne szerokie spojrzenie (big picture) z dostępem do wiedzy i informacji na żądanie. Zadania wykonują wg swojego rytmu, trybu i zasad. Nie lubią narzucania formy i sposobu rozwiązana problemu. Uwielbiają niezależność i swobodę. Działają pod wpływem intuicji, a nie planu. Każdy rezultat uważają za wartościowy, gdyż mogą z niego czerpać doświadczenie i naukę.

 

Najbardziej sprzyjające dziś kraje do rozwoju osobowości z poziomu 7 to Kanada i Holandia.

 

Poziom 8 – (brak danych co do ilości szacunkowej społeczeństwa). Jest to poziom globalnej wizji społeczeństwa, widzenia świata jako jednej globalnej wioski i wychodzeniem ze swojego myślenia już w przestrzeń międzyplanetarną. Osoby na poziomie 8 widzą globalne społeczeństwo jako połączone w jeden organizm, gdzie każda osoba jest jednocześnie indywidualnością jak i częścią czegoś większego. Jest to poziom globalnego networkingu nieograniczonego granicami, narodowością czy kulturą. Osoby na poziomie 8 potrafią pracować efektywnie z każdym bez względu na wiarę, pochodzenie, kolor skóry czy system wartości. To poziom, który myśli globalnie i jest wstanie rozwiązać systemowo społeczne problemy – jak np. głód, powszechny dostęp do elektryczności czy brak wody.

 

Osoby na poziomie 8 są wstanie szybko dotrzeć do sedna problemu trapiącego całe społeczeństwa, zaproponować rozwiązanie i wdrożyć je w życie. Nic w tym niezwykłego w dzisiejszych czasach, lecz osoby z poziomu 8 potrafią to zrobić przy minimalnych nakładach wykorzystując do tego zasięg lokalnych społeczności. Osoby na poziomie 8 maja zdolności wpływania na całe społeczeństwa, znaleźć dźwignię lokalną, która pozwoli wpłynąć na cały świat. To osoby, które doskonale potrafią identyfikować efekt motyla – małe zmiany, które będą miały wpływ na całe społeczeństwa.

 

Osoby na poziomie 8 potrafią tworzyć warunki dla samozarządzających się organizacji, grup i całych społeczeństw, gdzie mocne strony każdej z osób służą do wzrostu i umacniana się samych społeczeństw. Wszystko to dla dobra ogółu. Osoby na poziomie wartości 8 działają tak, żeby wspierać całe grupy z poszanowaniem i uwypukleniem pozytywnych cech indywidualnych. Osoby w takich grupach czują się indywidualistami, a jednocześnie pracują dla dobra całych zespołów.

 

To własne osobowość poziomu wartości 8 służyła jako inspiracja dla turkusowych organizacji. Organizacji samoregulujących i samozarządzających się społeczności.

 

Ze względu na absolutny spokój i pokój wewnętrzny osoby na poziomie 8 kierują się w życiu intuicją i instynktem, gdzie świadomość i podświadomość pracują w harmonii w celu cieszenia się życiem, po prostu byciem tu i teraz. To osoby z ogromną duchową samoświadomością. To myślenie fraktalne, gdzie mikro ma bezpośrednie przełożenie na makro skalę.

 

Osoby na poziomie 8 uważają, że cała Ziemia wymaga skoordynowanego działania w odpowiedzi na globalne wyzwania i problemy. I swoje działania właśnie podejmuje w celu realizacji tego poglądu, działając przy tym zgodnie z zasadami, poszanowaniem każdej indywidualności i odmienności. To osoby o niesamowitych wpływach społecznych, mające możliwość dotarcia do każdej osoby na Ziemi, jeśli wymaga tego sytuacji. Uwielbiają uczyć się w sposób eksperymentalny, wykorzystując interakcje z ludźmi na poziomie globalnym, żeby rozszerzyć świadomość i odkrywać różnorodne sposoby bycia i myślenia. Uczą się intuicyjnie. Lubią pracować w strukturach globalnych z holistycznymi wpływami z zewsząd, według aktualnej potrzeby, gromadząc się razem i pracując nad wpływem na Świat jako globalnej wioski i życia całej ludzkości. Silnie interesują się i pracują nad rozwiązaniami umożliwiającymi rozwój i przetrwane rasy ludzkiej jako całości.

 

Przykładem myślenia na poziomie 8 są ostatnie wypowiedzi Prof. Stevena Hawkinsa na temat przyszłości ludzkości, czy prace Deepaka Chopry na temat ludzkości jako całości, czy miejsca ludzkości we wszechświecie.

 

Poziom 9 – unikalny poziom wartości, dopiero kształtujący się. Ze względu na rzadkość występowania oraz trudności w dotarciu do ludzi na tym poziomie wartości jeszcze nie zbadany. To pierwszy poziom z trzeciego rzędu. Poziom myślący międzyplanetarnie. Z całą kosmiczną złożonością i możliwościami. To poziom silnie nastawiony na Ja. Zdolny do działania autorytarnie o podłożu silnie egoistycznym. Poziom, który odkrywszy swój niewiarygodnie duży wpływ na całą ludzkość potrafi manipulować wartościami od 1 do 6. W przeciwieństwie do rzędu drugiego (poziom wartości 7 i 8) poziom 9 zaczyna mieć zapędy władcze i silnie kontrolujące całą ludzkością. Są to ludzie niesamowicie majętni. Ze względu na swoje ogromne zdolności kompleksowego międzyplanetarnego myślenia i postrzegania świata działają z drugiego rzędu, najczęściej czyniąc poziomy 5 i 6 twarzami swoich globalnych projektów, samemu pozostając w cieniu, ukrywając swoją tożsamość przed innymi osobami z tego poziomu wartości, traktując ich jako rywali i konkurencję w wyścigu o „panowanie” nad Ziemią. Jasną stroną może być jednoczenie ludzkości, odkrywanie i kolonizacja innych planet, łącząc je w cały system międzyplanetarny zamieszkany przez ludzi.

 

Na tym kończymy podróż przez systemy wartości ludzkości. Wszystkie one ewoluowały wraz z kompleksowością warunków życiowych. Najpowszechniej reprezentowane przez poziomy 4 i 5 doprowadziły do wykształcenia się całych systemów wspierających te poziomy wartości przekonania, systemy prawne i zasady gry.

 

W następnych artykułach zaprezentuję zastosowanie praktyczne wiedzy na temat poziomów wartości zarówno w kwestii zrozumienia innych, zarządzania i budowania zespołów, zarządzania zmianą czy po po prostu życia szczęśliwym życiem.

 

Następny artkuł już 26 września.

 

A sam cykl jest zapowiedzią projektu 7colours, który już niebawem ujrzy światło dzienne. Projekt, który w swojej misji ma upowszechnienie poczucia szczęścia oparty o prace prof. Gravesa, który jest ojcem teorii poziomów wartości. 

Poprzedni
Teoria wszystkiego cz.2. Dokąd prowadzą nas zmiany społeczne, kulturowe, rozwój technologii i zrozumienie nas samych?
Teoria wszystkiego cz.2. Dokąd prowadzą nas zmiany społeczne, kulturowe, rozwój technologii i zrozumienie nas samych?
Następny
Coaching on the job - jak efektywnie szkolić opiekunów klienta?
Coaching on the job - jak efektywnie szkolić opiekunów klienta?
Teoria wszystkiego cz.1. Dokąd prowadzą nas zmiany społeczne, kulturowe, rozwój technologii i zrozumienie nas samych?
Teoria wszystkiego cz.1. Dokąd prowadzą nas zmiany społeczne, kulturowe, rozwój technologii i zrozumienie nas samych?07.09.2017 13:02:05Czy patrzenie na potrzeby, problemy i motywacje ludzi przez pryzmat pokoleń ma dalej sens? 18 latek z Zimbabwe czy Indii żyje przecież w innych warunkach życiowych niż 18 latek w Polsce czy Skandynawii. Obydwoje są z pokolenia Z. Jak zarządzać globalnymi zespołami w tak złożonym środowisku? Jak zrozumieć zmiany społeczne na świecie w tym kontekście i utrzymywać ciągłą przewagę konkurencyjną? Czytaj całość
Co mają wspólnego klocki lego z outsourcingiem?
Co mają wspólnego klocki lego z outsourcingiem?13.11.2017 12:20:19Dziś wiele firm skupia się na automatyzacji, robotyce czy nawet sztucznej inteligencji, lecz czy te same firmy rozumieją jak te elementy wykorzystać optymalnie w swojej strategi, nie tylko, żeby zoptymalizować dalej koszty, ale żeby zacząć rosnąć. Czy jest strategia, która im w tym pomoże? Czytaj całość
Czas 4.0 - jak zarządzać, żeby osiągnąć to co się chce osiągnąć?
Czas 4.0 - jak zarządzać, żeby osiągnąć to co się chce osiągnąć?15.12.2016 18:44:44Czy wiesz, że według badań ponad połowa przedsiębiorców i liderów ma problemy z ustaleniem i potem realizacją celów strategicznych? Z drugiej strony efektywne zarządzanie priorytetami strategicznymi pozwala na ich realizację szybciej o ok 40%.Czytaj całość
Winning companies of the future will connect instead of employing people. How to build business communities?
Winning companies of the future will connect instead of employing people. How to build business communities?04.07.2017 17:06:57In the light of technology revolution competence of building winning teams is no longer a determinant of the quality of the leader. In the age of such rapid changes leader's role will be the ability to gather people and build communities around the idea. This brings huge changes in what the leader should be.Czytaj całość
Teoria wszystkiego cz.2. Dokąd prowadzą nas zmiany społeczne, kulturowe, rozwój technologii i zrozumienie nas samych?
Teoria wszystkiego cz.2. Dokąd prowadzą nas zmiany społeczne, kulturowe, rozwój technologii i zrozumienie nas samych?12.09.2017 22:00:03Zrozumienie siebie i innych. Zrozumienie zmian wokół nas, zmian społecznych oraz poczucie szczęścia stają się jednymi z podstawowych poszukiwań współczesnego człowieka. Teoria wszystkiego staje się pomocna w nawigowaniu do tego celu.Czytaj całość

Newsletter

Kalendarium

 • 19th Annual Shared Services and Outsourcing Week Europe 201913.05.2019 Lizbona
 • The Content IQ Summit London23.05.2019 Londyn
 • IX Europejski Kongres Finansowy 03.06.2019 Sopot
Zobacz inne

Oferty Pracy

 • GL Team LeaderAntal Sp. z o.o.Szczecin
 • Analityk z językiem hiszpańskimAntal Sp. z o.o.Kraków
 • Buyer with GermanAntal Sp. z o.o.Gdańsk
 • HR Specialist with Norwegian, Dutch, Swedish, DanishAntal Sp. z o.o.Kraków
Zobacz inne
 • Antal Sp. z o.o.Rekrutacja, HR consulting, market research
Zobacz inne

Newsroom

 • Szkoła ma nadążyć za biznesem? Edukacja 2.0Szkoła ma nadążyć za biznesem? Edukacja 2.019.04.2019
 • Warsztaty z Adaptive Group podczas Shared Services & Outsourcing Week Lisbon 2019Warsztaty z Adaptive Group podczas Shared Services & Outsourcing Week Lisbon 201919.04.2019
 • Obecny rok ma być dla stolicy Wielkopolski rekordowy Obecny rok ma być dla stolicy Wielkopolski rekordowy 18.04.2019
 • Lepsza praca w cieniu matemtykiLepsza praca w cieniu matemtyki18.04.2019
 • Wiosna w biurzeWiosna w biurze18.04.2019
Zobacz inne

Bibliografia Outsourcingu

Mamy już 42911
pozycji w bazie

Outsourcing&More

Literatura

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Praktyczne zastosowanie w biznesie
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Praktyczne zastosowanie w biznesieOnepress
Zobacz inne

Baza Firm

Cresa Polska Sp. z o.o.
Cresa Polska Sp. z o.o.
Zobacz inne