Blogi

Avaya Chapter 11 - historia prawdziwa

Data dodania: 26.10.2017 19:02:56Data edycji: 26.10.2017 19:09:18liczba odsłon: 1 312

Skąd wzięły się problemy Avaya ?

Avaya powstała w roku 2000 w wyniku wydzielenia z Lucent Technologies działu zajmującego się klientami z rynku Enterprise. W 2007 roku firma została wykupiona z giełdy przez dwa fundusze inwestycyjne: Silver Lake oraz TPG Capital, za ok 8.3 mld. dolarów. Firmy te sfinansowały tą transakcję własnymi aktywami jedynie w niewielkiej części tej sumy, natomiast na całą resztę zaciągnęły dług, który formalnie obciążyły Avaya. Można przypuszczać, że inwestorzy liczyli na dalszy szybki wzrost sektora nowych technologii co pozwoliłoby w relatywnie krótkim czasie wyjść z zyskiem z inwestycji i spłacić zobowiązanie. To był jednak czas, kiedy internetowa bańka spekulacyjna pękła, a cały rynek szybko zaczął tracić na wartości. Tak więc pomysł inwestorów na szybkie spieniężenie inwestycji nie powiódł się.

Szukając drogi wyjścia z impasu

Jednym z wielu pomysłów na ratowanie sytuacji było ponowne wejście na giełdę, jednak w sytuacji pogłębiającego się kryzysu, takie rozwiązanie niewiele by zmieniło. Pod koniec 2017 roku przypada płatność pierwszej raty spłaty długu, który obciążał spółkę Avaya. Przez wszystkie minione lata dług był na bieżąco obsługiwany przez spółkę, czyli spłacane były odsetki od jego wartości w kwocie ok. 400mln USD rocznie, nie bez znaczenia dla perspektyw dalszego rozwoju Firmy.

Parząc z drugiej strony, biznes Avaya jest zdrowy. Firma w 2016 roku wygenerowała 3,702 mld dolarów obrotów, EBITDA za rok 2016 wyniosła  25,4 % co przekłada się na czysty zysk na poziomie 800 mln dolarów. Niestety, obsługa długu pochłaniała 45% tej kwoty. Pozostała część była przeznaczana na inwestycje w nowe rozwiązania.

Warto zauważyć, że siłą napędową Avaya był i jest nadal dział rozwiązań Contact Center wart ok 4 mld dolarów. W czwartym kwartale 2016 firma otrzymała kilka ofert zakupu tej właśnie jej części. Jednym z najpoważniej zainteresowanych był fundusz Clayton Dubilier & Rice LLC. Ostatecznie Avaya odrzuciła te propozycje mając nieco inny plan.

Chapter 11

Ponieważ nie udały się żadne inne sposoby oddłużenia firmy pod koniec 2016 roku Avaya podjęła decyzję o poddaniu się procedurze, która jest opisana w prawie amerykańskim pod nazwą „Chapter 11”. Jej celem jest restrukturyzacja długu. Procedura upadłości jest opisana w zupełnie innym miejscu, a dokładnie w rozdziale 7 (Chapter 7). Są to dwie różne procedury. W Polsce od kilku lat mamy bardzo podobne rozwiązanie noszące nazwę „Sanacja”. Zarówno Sanacja jak i Chapter 11 maja podobny cel jakim jest z jednej strony zabezpieczenie interesów wierzycieli a z drugiej wsparcie dalszej działalności przedsiębiorstwa, które posiada zobowiązanie.

Avaya zaprosiła swoich wierzycieli aby zamienili wierzytelności na aktywa firmy i tym samym stali się jej udziałowcami. To z kolei zmniejszyłoby zadłużenie Avaya. Ten proces jest możliwy do przeprowadzenia w ramach prawodawstwa amerykańskiego właśnie poprzez procedurę opisaną jako Chapter 11. Tak więc na początku 2017 roku Avaya Inc. przystąpiła formalnie do tej procedury. Warto zwrócić uwagę, że z tej formuły skorzystało bardzo wiele firm - większość amerykańskich linii lotniczych, General Motors a także firmy z branży telekomunikacyjnej i nawet Contact Center jak ASPECT po to, by w efekcie uzdrowić sytuację finansową i kontynuować, jak pokazują chociażby wspomniane przykłady, z powodzeniem działalność. Sąd mając do dyspozycji procedurę Chapter 11 podejmuje wszelkie możliwe działania, aby z jednej strony zabezpieczyć interesy wierzycieli, z drugiej zapewnić firmie jak najmniej bolesne przejście przez nią i w efekcie trwanie biznesu.

Plan restrukturyzacji długu

Aby zapewnić efektywną komunikację i dochodzenie zobowiązań powstały cztery grupy wierzycieli. Powołane zostały swoiste organizacje, które miały mandat do występowania w imieniu grupy wierzycieli przed sądem. „Ad Hoc First Lien Group” to grupa wierzycieli w której rękach skupione jest ok. 65% tzw First Lien Debt. Stanowi ona około 70%  wszystkich wierzytelności Avaya i jest to największą grupą wierzycieli. Ten rodzaj zobowiązań jest rozpatrywany w pierwszej kolejności, a w szczególności przed wierzycielami kolejnej grupy - Second Lien Debt (ok. 23% wszystkich wierzytelności Avaya), Ad Hoc Crossover Group, Second Lien Notes Trustee oraz na samym końcu Unsecured Creditors Committee, których wierzytelności nie są w żaden sposób zabezpieczone. Avaya po rozpoczęciu procedury Chapter 11 rozpoczęła negocjacje ze wszystkimi czterema grupami aby zaspokoić istniejące roszczenia. Oczywiście biorąc pod uwagę skalę, rolę oraz sposoby zabezpieczeń, pierwszeństwo w tych negocjacjach mają tzw. First Lien Group. 7 sierpnia 2017 roku Avaya otrzymała potwierdzenie od grupy najbardziej uprzywilejowanych, że restrukturyzacja powinna przebiegać w sposób zaproponowany przez firmę, czyli poprzez zamianę wierzytelności na jej aktywa. Mając tę zgodę, Avaya przygotowała plan restrukturyzacji. Firma uzyskała również aprobatę planu przez grupę najmniej uprzywilejowanych, czyli tzw. unsecured. Dokument ten wraz zaproponowaną na 15 listopada 2017 roku datą zakończenia negocjacji ze wszystkimi interesariuszami procesu zostały złożone w sądzie. 25. Sierpnia 2017 roku odbyło się posiedzenie sądu, który zatwierdził złożone propozycje. 15 listopada odbędzie się głosowanie, w którym uczestnicy postępowania ostatecznie wypowiedzą się na temat sposobu rozwiązania sytuacji zadłużenia.

Ważnym elementem trwających od lutego tego roku negocjacji były kwestie zabezpieczenia emerytalnego pracowników Avaya. Przyjęta względem pracowników polityka wpływa na sposób dystrybucji zysków w nowym układzie właścicielskim. W tej kwestii również udało się uzyskać porozumienie i to zarówno z First Lien Group jak i amerykańską agencją federalną nadzorującą aspekty zabezpieczenia emerytalnego. Zobowiązania emerytalne zostaną przejęte przez agencję federalną, natomiast Avaya wraz z nowymi właścicielami będą asygnować odpowiednie środki na ten cel.

Wyjście z Chapter 11

15 listopada rozpoczną się przed sądem przesłuchania wszystkich uczestników procesu, gdzie każdy z nich będzie miał prawo wypowiedzenia się na temat uzgodnień. Efektem końcowym będzie podjęcie przez sąd decyzji o warunkach wyjścia z procedury Chapter 11. Zgodnie z przewidywaniami cały proces powinien zakończyć się już pod koniec listopada 2017 roku i w jej wyniku Avaya wyjdzie z procedury Chapter 11 z nowymi właścicielami i nowymi ustaleniami.

Działalność biznesowa Avaya

Niezależnie od toczącego się postępowania Avaya prowadzi w sposób niezakłócony swoja działalność operacyjną. Wyniki za III kwartał oscylują między 802 a 804 mln dolarów dochodu. Jest to wynik o zaledwie 9 % gorszy w stosunku do analogicznego okresu poprzedzającymi wejście w procedurę restrukturyzacyjną.

Wchodząc w proces Avaya przewidując możliwe ograniczenie zaufania biznesowego uzyskała porozumienie z CitiBank, który zabezpieczył działalność firmy na rok finansowy kwotą 725 mln dolarów. Do dnia dzisiejszego pula ta została nietknięta, a działalność finansowana jest z bieżących przychodów.

Niezależnie od sytuacji finansowej i rozpoczęcia procedury negocjacji w Chapter 11, Avaya nie zaprzestała prac nad utrzymywaniem pozycji lidera wypuściła 2 nowe, rewolucyjne produkty: Avaya Equinox oraz Avaya Oceana.

Podsumowanie #1: Fakty

Avaya nigdy nie złożyła wniosku o upadłość, ani nie znajdowała się w procesie upadłościowym.
Chapter 11 jest procedurą restrukturyzacyjną (naprawczą) mającą na celu zabezpieczenie interesów wierzycieli oraz samego przedsiębiorstwa. W przypadku Avaya działaniem uprzedzającym zagrożenie niewypłacalnością mogącą nastąpić dopiero pod koniec 2018 roku w związku zapadalnością drugiej raty wierzytelności.
Przez cały okres istnienia zobowiązań wynikających z transakcji jaka miała miejsce w 2007 roku wierzytelność była w pełni i terminowo obsługiwana.
Toczące się przed amerykańskim sądem postępowanie nie dotyczyło (przynajmniej w stopniu bezpośrednim) spółek Avaya działajacych w poszczególnych krajach, w tym Avaya Poland). Stroną postępowania jest jedynie Avaya Inc oraz ich zagraniczne biura.
Marcowa sprzedaż biznesu networkingowego Avaya wiąże się z przyjętą przez spółkę nową strategią koncentrującą inwestycje i działania w obszarze usług.
Biznes Avaya jest zdrowy - jest samofinansujący się oraz przynosi satysfakcjonujące inwestorów wyniki.
Avaya przez cały czas trwania negocjacji odbywających się w rygorze chapter 11 realizuje założone plany sprzedażowe oraz serwisowe.

Podsumowanie #2: rzecz o rzetelności i uważności

Obserwując uważnie rozwój wypadków minionych 12 miesięcy w kontekście sytuacji Avaya, nie sposób nie zauważyć bierności komunikacyjnej. Szczególnie w Polsce od grudnia 2016 roku nie ukazała się żadna oficjalna, ani nieoficjalna informacja tłumacząca zaistniałą sytuację, a w szczególności niepokojące doniesienia mediów. To im została oddana, w sposób niczym nieskrępowany,  możliwość interpretacji oraz ubierania w dowolne formy doniesienia zza wielkiej wody. W efekcie niemal każdy komunikat opierał się na niesprawdzonych informacjach, za to opatrzony chwytliwymi tytułami oraz leadami nie pozostawiającymi cienia wątpliwości „Avaya upada”. Siła mediów przełożyła się bardzo szybko na opinie konkurentów branżowych, chętnie komentujących tą sytuację.

Zdaję sobie jednocześnie sprawę, że organizacje globalne jaką niewątpliwie jest Avaya, rządzą się swoimi, często bardzo restrykcyjnymi zasadami odnośnie komunikacji tego co dzieje się wewnątrz firmy.

Podsumowanie #3: koniec końców

Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku Avaya opuści procedurę chapter 11 i wróci na regularny rynek jako całkowicie zdrowa, również finansowo, spółka. Choć do zakończenia tej historii brakuje jeszcze kilku kroków to warto spojrzeć na nią z pokorą i wyciągnąć dla siebie stosowne wnioski. Jednym z nich jest niewątpliwie dbałość o rzetelną komunikację.

Poprzedni
Transformacje w biznesie
Transformacje w biznesie
Następny
Kierunek Rzeszów
Kierunek Rzeszów
FCCP006: Jak stworzyć firmę klientocentryczną ?
FCCP006: Jak stworzyć firmę klientocentryczną ?19.07.2016 10:17:45W szóstym odcinku podcastu Forum Call Center Piotr Merkel siada na miejscu gościa i opowiada o klientocentryzmie i doświadczeniu klienta w działalności dużych i małych firm.Czytaj całość
FCCP008: Przychodzi call center do prawnika
FCCP008: Przychodzi call center do prawnika02.08.2016 10:59:41Rozmawiamy o uwarunkowaniach prawnych obsługi klienta i działalności call center, jak odnaleźć się w gąszczu przepisu i jak je dobrze zrozumieć.Czytaj całość
Koń jaki jest każdy widzi
Koń jaki jest każdy widzi23.06.2016 11:06:25O wizerunku "branży" z Tater spoziyrać. Aby coś zobaczyć trzeba przyjąć odpowiednią perspektywę … i mieć czas, żeby to przemyśleć. Tatry nadają się do tego idealnie. Zabiegłem tak wysoko jak się dało by spojrzeć i opisać temat, który od pół roku kołatał mi się w głowie. Nieprzychylny wizerunek branży to temat, który ma co najmniej naście lat. Zmagamy się z negatywnymi opiniami zarówno klientów jak pracowników. Patrząc z wysoka doszedłem do pewnych wniosków… mam nadzieję konstruktywnych.Czytaj całość
Podsumowanie 2014 - czas się pożegnać:)
Podsumowanie 2014 - czas się pożegnać:)12.01.2015 20:26:35Ten wpis to coś więcej niż podsumowanie minionych 12 miesięcy. To podsumowanie pewnego etapu - bardzo ważnej części mojej zawodowej i środowiskowej aktywności. Pod koniec 2011 roku rozpoczęły się przygotowania do powołania do życia Forum Call Center.Czytaj całość
Współdziałaj
Współdziałaj25.07.2016 09:36:06Jeżeli chcesz osiągnąć więcej, być bardziej skutecznym w zarządzaniu i działaniu otwórz się na współpracę z innymi. Biznes budowany wyłącznie na kompetencjach ograniczonych przez własne firmowe przekonania będzie się rozwijał dużo wolniej niż angażujący zewnętrzne zasoby. Współdziałaj – bądź aktywny wewnątrz swojej organizacji, branży, na konferencjach i spotkaniach biznesowych.Czytaj całość

Newsletter

Kalendarium

 • Kluczowe wskaźniki efektywności czyli KPI w Call Contact Center29.03.2019 Warszawa
 • Konferencja „Inwestuj w Kielcach”03.04.2019 Kielce
 • Konferencja DLA Piper "Wyzwania prawne dla sektora usług nowoczesnych w Polsce"04.04.2019 Warszawa
Zobacz inne

Oferty Pracy

 • Key Account Manager w WarszawieKinnarps Polska Sp. z o. o.Warszawa
 • Key Account Manager w KatowicachKinnarps Polska Sp. z o. o.Katowice
 • Key Account Manager w ŁodziKinnarps Polska Sp. z o. o.Łódź
Zobacz inne
 • Kinnarps Polska Sp. z o. o.meble biurowe, fit-out
Zobacz inne

Newsroom

 • Echo Investment podsumowało doskonały 2018 Echo Investment podsumowało doskonały 2018 21.03.2019
 • Średnie miasta skorzystają na rozwoju usług wspólnych - tekst ekspercki Cresa PolskaŚrednie miasta skorzystają na rozwoju usług wspólnych - tekst ekspercki Cresa Polska21.03.2019
 • Przegląd wynagrodzeń w leasingu - Michael Page PolandPrzegląd wynagrodzeń w leasingu - Michael Page Poland21.03.2019
 • Warszawa najszybciej rozwijającym się rynkiem powierzchni flex w EuropieWarszawa najszybciej rozwijającym się rynkiem powierzchni flex w Europie21.03.2019
 • 3. edycja Blue Run - „Pobiegnij Po Woli dla Autyzmu” 3. edycja Blue Run - „Pobiegnij Po Woli dla Autyzmu” 21.03.2019
Zobacz inne

Bibliografia Outsourcingu

Mamy już 42395
pozycji w bazie

Outsourcing&More

Literatura

OUTSOURCING W KSZTAŁTOWANIU ZATRUDNIENIA ORAZ KOSZTÓW I PRODUKTYWNOŚCI PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH
OUTSOURCING W KSZTAŁTOWANIU ZATRUDNIENIA ORAZ KOSZTÓW I PRODUKTYWNOŚCI PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACHWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Zobacz inne

Baza Firm

HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
Zobacz inne