Dlaczego obcokrajowcy decydują się na Polskę, co im się u nas podoba, a co przeszkadza?

Data dodania: 17.10.2017

W sektorze nowoczesnych usług biznesowych w Polsce pracuje coraz więcej obcokrajowców. Już dzisiaj odsetek pracowników spoza polskich granic wynosi – 9% w branży i według opinii specjalistów będzie wciąż wzrastał.

Dlaczego obcokrajowcy decydują się na Polskę, co im się u nas podoba, a co przeszkadza?

O to – dlaczego obcokrajowcy decydują się na Polskę, co im się u nas podoba, a co przeszkadza – zapytał Monster Talent Sourcing Services, a wyniki przedstawił w raporcie „Skuteczne sposoby na rekrutacje językowe”.

W badaniu wzięli udział obcokrajowcy z 20 europejskich krajów m.in. z Danii, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch oraz przedstawiciele działów HR firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych, którzy na co dzień zajmują się rekrutacjami językowymi.

Dlaczego Polska?

Polska przyciąga cudzoziemców głównie z dwóch powodów. Aż 40 proc. badanych wybrało Polskę właśnie ze względu na możliwość znalezienia tutaj atrakcyjnej pracy, a 38 proc. z powodów uczuciowych – przeprowadziło się, by zamieszkać w kraju swojego partnera / swojej partnerki. Ci, którzy decydowali się na Polskę ze względów zawodowych, często wskazywali, że sytuacja na polskim rynku pracy daje większe możliwości rozwoju niż w kraju ojczystym. Takie odpowiedzi nie dziwią, gdy przyjrzymy się, jak wysoki poziom bezrobocia dotyka mieszkańców Grecji (21,7 proc.), Hiszpanii (17,1 proc.) Włoch (11,1 proc.), Francji (9,6 proc.) czy Portugalii (9 proc.) Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce staje się wtedy zachęcającą alternatywą – oferuje stabilne zatrudnienie i dynamiczną ścieżkę rozwoju.

Okazuje się, że studia w Polsce przyciągają niewielu cudzoziemców, bo tylko 9 proc. badanych przyjechało do kraju nad Wisłą w celach edukacyjnych. Tyle samo osób wybrało nasz kraj ze względu na zainteresowanie polską kulturą.

Co ciekawe aż 50 proc. cudzoziemców, którzy finalnie wybrali Polskę, przed przyjazdem rozważało również inny kraj. Na liście znalazły się m.in. Wielka Brytania, Irlandia, Holandia czy Niemcy.
 

- Polska kontra inny kraj UE – to częsty dylemat cudzoziemców. Wskazówka dla działów HR: warto rekrutować wśród pracowników gotowych mieszkać za granicą bez względu na lokalizację. Wabikiem jest z pewnością praca w międzynarodowym środowisku – komentuje Aleksandra Pocheć, Konsultant w Monster Talent Sourcing Services.

Niskie koszty życia i dobra lokalizacja

Jako główną zaletę życia w Polsce obcokrajowcy wskazali niskie koszty życia. Ten czynnik, jako najważniejszy wybrało aż 68 proc. badanych. Polska wciąż postrzegana jest jako kraj tani, gdyż ceny wielu usług i produktów są zdecydowanie niższe niż w Europie Zachodniej. Obcokrajowcy doceniają również atrakcyjną lokalizację Polski w centrum Europy – 43 proc. odpowiedzi.

Dlaczego obcokrajowcy decydują się na Polskę, co im się u nas podoba, a co przeszkadza?

Na kolejnych miejscach znalazły się także możliwość przebywania w międzynarodowym środowisku – 42 proc., okazja do poznania polskiej kultury i obyczajów – 41 proc. oraz bogate życie kulturalne i towarzyskie – 36 proc. Fakt, że obcokrajowcy są ciekawi polskiej kultury i chcą ją poznawać, na pewno cieszy, gdyż zwiększa to zrozumienie otaczającej ich rzeczywistości i sprzyja integracji. 

Problemy z komunikacją

Z drugiej strony cudzoziemcy widzą też wady mieszkania w Polsce. Dużym minusem jest bariera językowa, która ogranicza zdolność integracji przyjezdnych z Polakami. Brak znajomości języka polskiego za trudność w codziennym życiu uznało aż 55 proc. badanych. Niestety obcokrajowcy dostrzegają także brak otwartości Polaków – poskarżyło się na nią 31 proc. ankietowanych. Narzekają również na trudność w nawiązywaniu kontaktów z Polakami – to kłopot dla 26 proc. respondentów.

Dlaczego obcokrajowcy decydują się na Polskę, co im się u nas podoba, a co przeszkadza?

Ponadto cudzoziemcy wskazują na niższy standard życia w porównaniu z krajem ojczystym – 25 proc. oraz trudności związane z organizacją życia – 23 proc. Kłopotliwy i utrudniający integrację jest również brak oferty kulturalno-rozrywkowej w języku angielskim. Na ten aspekt zwróciło uwagę aż 21 proc. badanych. Tyle samo osób wskazało na niską znajomość angielskiego wśród Polaków.

Język polski coraz mniej obcy

Brak znajomości języka polskiego wciąż stanowi duże wyzwanie dla obcokrajowców. Wprawdzie nasz język ojczysty nie jest im zazwyczaj potrzebny do celów związanych z pracą, ale ogranicza ich w sferze prywatnej. Mimo trudności, które wiążę się z nauką nowego języka – większość obcokrajowców deklaruje, że obecnie uczy się polskiego (39 proc.) lub zamierza rozpocząć naukę w przyszłości (23 proc.) Jedynie 18 proc. wskazało, że w ogóle nie planuje uczyć się naszego języka.

Powody, dla których obcokrajowcy decydują się na naukę języka polskiego, są związane z ich życiem prywatnym. Takiej odpowiedzi udzieliło 64 proc. badanych. Ponadto 51 proc. przyznaje, że język polski jest mi potrzebny w codziennych sytuacjach, a 42 proc. uważa, że język jest przepustką do udziału w wydarzeniach kulturalnych. Jedynie 8 proc. odczuwa brak znajomości języka polskiego w pracy.

Potrzebę nauki języka polskiego widzą również pracodawcy, którzy oferują pracownikom z zagranicy, jako benefit pozapłacowy – dodatkowy kurs językowy. 41 proc. obcokrajowców wskazało w badaniu, że otrzymało od pracodawcy tego rodzaju wsparcie. 

Co ciekawe aż 37 proc. respondentów deklaruje znajomość języka polskiego w stopniu co najmniej podstawowym, a 32 proc. może pochwalić się polskim na poziomie średniozaawansowanym lub wyższym.

Obcokrajowcy zadowoleni z pracy w Polsce

Pozytywnym wnioskiem z badań jest dobry obraz rynku pracy w oczach cudzoziemców. Poziom satysfakcji z pracy w Polsce oraz pracy w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu jest zbliżony i wysoki. Wynosi odpowiednio 7,75 punktów dla kraju i 7,39 – dla biznesu (w skali od 1 do 10).

Aż 75 proc. badanych docenia fakt, że praca w Polsce to doskonała okazja do zdobycia doświadczenia w międzynarodowym środowisku. Jako ważne atuty zatrudnienia w Polsce w sektorze nowoczesnych usług biznesowych obcokrajowcy wymienili również – możliwość podniesienia kwalifikacji językowych oraz atrakcyjną ścieżkę rozwoju i kariery (po 46 proc. odpowiedzi). Z kolei 43 proc. doceniło atrakcyjne warunki pracy, pakiety relokacyjne i dodatkowe benefity, które stały się już normą w branży.

Dlaczego obcokrajowcy decydują się na Polskę, co im się u nas podoba, a co przeszkadza?

Wysokie zarobki jako zaletę wymieniło jedynie 14 proc. obcokrajowców. W odwrotnym pytaniu o największe wady pracy w Polsce niskie zarobki znalazły się na pierwszym miejscu. Na kiepskie płace wskazało aż 64 proc. badanych.

- Niestety na tym polu ciężko nam konkurować z krajami Zachodniej Europy, jednak Polska i sektor nowoczesnych usług biznesowych to wciąż bardzo atrakcyjne miejsce pracy, które może wiele zaoferować – dynamiczny rozwój, ciekawą ścieżkę kariery, doświadczenie w pracy w zespołach wielokulturowych i międzynarodowym środowisku, otwartość oraz poszanowanie odmienności kulturowej pracowników – wylicza Aleksandra Pocheć, Konsultant w Monster Talent Sourcing Services.

Wśród innych wad pracy w Polsce, które wskazali obcokrajowcy – znalazły się: skomplikowane formalności i rozbudowana administracja – 45 proc., konieczność dostosowania się do kultury organizacji pracy w Polsce – 37 proc. i niesatysfakcjonujące benefity pozapłacowe – 18 proc.

Dlaczego obcokrajowcy decydują się na Polskę, co im się u nas podoba, a co przeszkadza?


Polska i co dalej? Plany na przyszłość

Obcokrajowcy mają zarówno dobry obraz Polski, jak i polskiego rynku pracy. W większości planują pozostanie w Polsce w ciągu kilku najbliższych lat. W skali od 1 (niezdecydowany) do 10 (zdecydowany) cudzoziemcy, którzy chcą pozostać w Polsce, osiągnęli 6,9 punktów. Jednocześnie – pytani o dalszą przyszłość zawodową i prywatną – nie potrafią udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Takie rezultaty mogą być wynikiem kilku czynników: młodego wieku, braku konkretnego planu kariery, a jednocześnie sporych wymagań finansowych i rozwojowych. Ponieważ młodzi zdają sobie sprawę z tego, jak dynamicznie zmienia się globalny rynek pracy, są otwarci na migracje zawodowe. Ważne, że Polska coraz częściej staje się celem tych migracji i pozwala obcokrajowcom realizować się zawodowo w sektorze nowoczesnych usług biznesowych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o rekrutacjach językowych i międzynarodowych zarówno z perspektywy zatrudniających jak i zatrudnianych – zapraszamy do pobrania całego raportu na stronie http://pobierz-raport.monsterpraca.pl/.


Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Monster Talent Sourcing Services przez ośrodek PMR Consulting & Research w lipcu i sierpniu 2017 roku. W ramach badania jakościowego przeprowadzono serię telefonicznych wywiadów pogłębionych (n=16) z przedstawicielami firm z branży nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Równolegle z badaniem jakościowym zrealizowane zostało badanie ilościowe online (CAWI, n=107) wśród obcokrajowców pochodzących z krajów Unii Europejskiej, pracujących w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w Polsce.

Komentarze

Materiały powiązane

EdukacjaRekrutacja nie kończy się na podpisaniu umowy z nowym pracownikiem
Rekrutacja nie kończy się na podpisaniu umowy z nowym pracownikiem
10.10.2017
EdukacjaDlaczego warto uczyć się przez całe życie?
Dlaczego warto uczyć się przez całe życie?
23.11.2017
PolskaOpole na weekend 1 - 3 grudnia
Opole na weekend 1 - 3 grudnia
01.12.2017
Poprzedni
Różnice kulturowe a biznes
Różnice kulturowe a biznes
Następny
Kogo szukali rekruterzy w III kwartale 2017 roku
Kogo szukali rekruterzy w III kwartale 2017 roku

Newsletter

Kalendarium

 • Irlandzkie technologie medyczne 2018 - najnowsze rozwiązania, produkty, studia przypadków21.02.2018 Warszawa
 • V Konferencja Service Process Improvement Network 22.02.2018 Kraków
 • WORKFLOW TRENDS28.02.2018 Warszawa
Zobacz inne

Rekrutacja

 • Administrator Bezpieczeństwa InformacjiESKOM IT Sp. z o.o.Warszawa
 • Inżynier systemowy (wirtualizacja)ESKOM IT Sp. z o.o.Warszawa
 • Administrator Bezpieczeństwa InformacjiESKOM IT Sp. z o.o.Warszawa
 • Specjalista do zespołu Pierwszej Linii WsparciaESKOM IT Sp. z o.o.Warszawa
 • Specjalista do zespołu Pierwszej Linii WsparciaESKOM IT Sp. z o.o.Warszawa
Zobacz inne
 • Adecco Poland Sp. z o.o.Doradztwo personalne, usługi HR
 • ESKOM IT Sp. z o.o.IT Outsourcing & Solutions
 • Antal Sp. z o.o.Rekrutacja, HR consulting, market research
Zobacz inne

Eksperci

Jakub Kleban
Jakub Kleban
zobacz innych

Bibliografia Outsourcingu

Mamy już 36760
pozycji w bazie

Outsourcing&More

Newsroom

 • V Gala Outsourcing Stars - Sebastian Bedekier i Błażej Kucharski, Colliers InternationalV Gala Outsourcing Stars - Sebastian Bedekier i Błażej Kucharski, Colliers International19.02.2018
 • 20-lecie Gi Group20-lecie Gi Group19.02.2018
 • Katarzyna Michnikowska - o zmianach na rynku handlowymKatarzyna Michnikowska - o zmianach na rynku handlowym19.02.2018
 • Krzesło LEIA Kinnarps zdobywcą nagrody iF DESIGN AWARD 2018Krzesło LEIA Kinnarps zdobywcą nagrody iF DESIGN AWARD 201819.02.2018
 • Wojciech Tyborowski – Tygrys Biznesu 2017 mówi o branży BSSWojciech Tyborowski – Tygrys Biznesu 2017 mówi o branży BSS19.02.2018
Zobacz inne

Literatura

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Praktyczne zastosowanie w biznesie
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Praktyczne zastosowanie w biznesieOnepress
Zobacz inne

Blogi

 • Wellness: zaczynijmy od nadgodzin
  Wellness: zaczynijmy od nadgodzinKarina Kreja
 • Wiktora tydzień na 5 vol.16
  Wiktora tydzień na 5 vol.16Wiktor Doktór
 • Szczęśliwego Nowego Roku Psa!
  Szczęśliwego Nowego Roku Psa!Karina Kreja
 • Open Space rules
  Open Space rulesKarina Kreja
 • Wyboista historia Elastycznego Biura w Polsce
  Wyboista historia Elastycznego Biura w PolsceKarina Kreja
Zobacz inne
 • Daniel Bąk
  Daniel BąkEkspert w dziedzinie BPM, ECM, Back Office Outsourcing, Zarządzanie dokumentami
 • Marzena Sawicka
  Marzena SawickaEkspert i autorka programów szkoleniowych. Aktywnie uczestniczy w kształtowaniu środowiska branży szkoleniowo – doradczej w Polsce.
 • Rafał Jarosz
  Rafał JaroszEkspert branży Call Contact Center
 • Katarzyna Swatowska
  Katarzyna SwatowskaEkspert w działaniach Public Relations dla Call Contact Center oraz branży nowych technologii
 • Dymitr Doktór
  Dymitr DoktórEkspert w dziedzinie marketingu, wizjoner, pasjonat rozwiązań outsourcingowych oraz optymalizacji. Redaktor Naczelny magazynu Outsourcing&More.
Zobacz inne

Baza Firm

Pro Progressio
Pro Progressio
Zobacz inne