Ekonomia, strategia, motywacja, edukacja, inspirowanie i potęga Krakowa w BPO/SSC – doroczna konferencja ASPIRE już za nami.

Data dodania: 20.05.2013

konferencja „Acting local, winning global” organizowana w KrakowieASPIRE po raz kolejny udowodnił, że doroczna konferencja „Acting local, winning global” organizowana w Krakowie, to doskonałe wydarzenie świata outsourcingu. W dniach 16-17 maja, w stolicy małopolski, impreza ASPIRE zgromadziła 250 delegatów. Uczestnicy konferencji reprezentowali miasta, instytucje sektora publicznego, firmy HR, przedstawicieli branży real estate i deweloperów, konsultantów, ale przede wszystkim sektor Outsourcingu Procesów Biznesowych (BPO) i Centra Usług Wspólnych (SSC). Zaproszeni goście przyjechali konferencja „Acting local, winning global” organizowana w Krakowiez Polski, Litwy, Wielkiej Brytanii, Francji i innych krajów, i w sposób bezpośredni lub pośredni współpracują z sektorem nowoczesnych usług dla biznesu.

Tegoroczna konferencja została zorganizowana pod hasłem „Squaring the Circle” i jej główny przekaz dotyczył współpracy branży w konkurencyjnym świecie. Tradycją już jest, że Partnerem i współorganizatorem imprezy jest PwC. Tegoroczna edycja nie mogłaby się odbyć gdyby nie wsparcie sponsorów, wśród których konferencja „Acting local, winning global” organizowana w Krakowieznalazły się m.in. takie podmioty jak Olivia Business Center, Skanska, Invest in Lithuania, Business in Małopolska, CPL Jobs, a także miasta Gdańsk, Poznań i Bydgoszcz. OutsourcingPortal i Outsourcing&More miały zaszczyt pełnić rolę partnerów mediowych.

Konferencję otworzył Sekretarz Generalny ASPIRE – Andrew Hallam oraz Partner PwC – Romek, Lubaczewski nakreślając przebieg dwóch dni prelekcji, wykładów, spotkań i prezentacji prowadzonych przez wybitne osobowości świata konferencja „Acting local, winning global” organizowana w Krakowieoutsourcingu.

Pierwszym, mocnym akcentem spotkania była analiza ekonomiczna gospodarki światowej i europejskiej poprowadzona przez Panią Magdalenę Polan z Goldman Sachs. Magdalena Polan zaprezentowała przegląd rynków finansowych z okresów przedkryzysowych, aż po próbę analizy nadchodzących miesięcy. Pierwsze wystąpienie zostało przez delegatów wysłuchane w dużym skupieniu i pozostawiło umiarkowany optymizm w odniesieniu do nadchodzących konferencja „Acting local, winning global” organizowana w Krakowieczasów w europejskiej ekonomii.

Po prezentacji Goldman Sachs głos zabrał Rakesh Sangani z Proservartner, firmy doradzającej w procesach zmian i transformacyjnych dla sektora BPO i SSC. Sangani przedstawił ewolucję offshoringu SSC i BPO, która rozpoczęła się w latach 90-tych standardowym outsourcingiem do podmiotów trzecich „third parties”. Z początkiem roku 2000 rozpoczęła się druga generacja offshoringu, rozwijając sektor w Indiach i Chinach. Trzeci etap nastąpił po kolejnej dekadzie i był to czas dynamicznego rozwoju procesów lean i six sigma. Obecnie, jak stwierdził Sangani, jesteśmy w trakcie czwartej generacji offshoringu, która jest nastawiona na jakość oraz modele hybrydowe, czyli ścisłą współpracę modeli insourcingowych i outsourcingowych. Znakomitym uzupełnieniem wypowiedzi Rakesha, był kolejny wykład Toma Bangemanna z Hackett Group. Bangemann przedstawił szereg danych i statystyk dotyczących branży BPO i SSC na świecie. Według danych Hackett Group w chwili obecnej na świecie jest 4900 firm SSC, z czego 2/3 to centra usług wspólnych, a 1/3 to BPO. Połowa ze wszystkich Centrów Operacyjnych znajduje się na terenie Europy, a 2/3 z nich w rejonie Europy Centralnej i Wschodniej. Wśród wiodących europejskich destynacji outsourcingowych są Wielka Brytania, Polska, Niemcy, Holandia i Czechy. W rejonie CEE, w pierwszej piątce – poza Polską i Czechami – są Węgry, Słowenia i Rumunia. Hackett Group podjęła się też analizy polskiego rynku i w pierwszej piątce miast o najszybszym wzroście inwestycji sektora SSC znalazły się Kraków, Warszawa, Katowice, Łódź i Gdańsk. Bangemann w prezentowanych danych wskazał także Poznań, Wrocław, Bydgoszcz, Rzeszów i Gliwice jako miasta cieszące się zainteresowaniem inwestorów SSC.

Wystąpieniem, które nastąpiło po prezentacji Bangemanna, był znakomity wykład profesora Iana Angella z London School of Economics. Profesor w 60 minutowym wykładzie zwracał uwagę na zniesienie jakichkolwiek granic w świecie outsourcingu. Według Angella, w dzisiejszych czasach nie ma miejsca na narodowość, mało kogo interesuje, czy centrum operacyjne jest w Polsce, Anglii czy gdziekolwiek indziej na świecie. Czy pracownikami są mieszkańcy danego kraju, czy osoby migrujące z innych państw. Istotne jest reprezentowanie konkretnej organizacji i dbanie o najwyższą jakość realizowanych procesów. Ian pokazał kunszt brytyjskiej szkoły ekonomicznej, a jego wykład niekiedy mocno kontrowersyjny, wzbudził gorącą dyskusję w sesji pytań i odpowiedzi. Profesor Angell wielokrotnie podczas konferencji zabierał głos i pobudzał resztę uczestników do rozmów i dyskusji, co pozwalało spojrzeć na większość tematów z różnych stron – biznesowej, ekonomicznej, naukowej i filozoficznej.

Pierwsza część konferencji dobiegła końca i przyszła pora na rundę warsztatów. Z uwagi na szeroki zakres przekazywanej wiedzy, zorganizowanych zostało 8 sesji spotkań, po dwie rundy czterech równoległych warsztatów. Tematyką przewodnią były Procesy, Finanse, Zasoby Ludzkie oraz Społeczność. Warsztaty prowadzone przez przedstawicieli wyższej kadry Centrów SSC wypełniły sale po brzegi, a poruszana tematyka dotyczyła codziennych procesów, które są realizowane przez branżę outsourcingową. Genpact, Herbalife, element14, PwC, HireRight i ASPIRE ustami swoich liderów prezentowali wyniki badań i sondaży prowadzonych wśród studentów Krakowa, Katowic, Gdańska i Szczecina, podejmowali się analiz wskaźników KPI, lean managementu, automatyzacji procesów finansowych. Omawiane także były strategie dotyczące zarządzania kadrami i talentami w celu osiągania jak najlepszych wyników pracy. Ciekawe spotkanie poprowadził Jan Lewanowicz z ASPIRE i dotyczyło ono ankiety, którą Stowarzyszenie przeprowadziło na grupie 1700 studentów czterech polskich miast. Celem badania było zebranie informacji od studentów jak oceniają branżę nowoczesnych usług dla biznesu, czy sektor jest rozpoznawalny wśród studentów oraz jakim jest pracodawcą. Ponad 60% badanych stwierdziło, że branża BPO/SSC to dobrzy pracodawcy dający spore możliwości rozwoju. 40% badanych stwierdziło, iż warunki pracy oferowane przez branżę są lepsze niż w innych firmach. Podobny wynik uzyskała ocena oferowanych pakietów świadczeń pozapłacowych. Badanie było prowadzone we współpracy z Test HR oraz AISEEC, których przedstawiciele na bieżąco komentowali poszczególne wyniki prezentowane na ekranach. Uczestnicy warsztatu, dzięki uprzejmości organizatorów, będą mieli wgląd w szczegółową analizę wspomnianego badania.

Koniec pierwszego dnia konferencji zwieńczyła gala zorganizowana w Muzeum Narodowym w Sukiennicach. Po koncercie smyczkowym rozmowom biznesowym nie było końca i mimo zaplanowanych 3 godzin spotkania trwały znacznie dłużej.

Kolejny dzień konferencji był zaskoczeniem. To jedna z nielicznych imprez, podczas której drugi dzień zgromadził pełną salę uczestników, a prelekcje i prezentacje były niejednokrotnie jeszcze lepsze niż pierwszego dnia wydarzenia. Piątek był wypełniony programem motywującym, inspirującym i pobudzającym do działania. Mocnym startem była wideokonferencja z przebywającym w Londynie Johnem Straw z Thomas Cook, który w blisko godzinnym wystąpieniu przedstawił różnice między korporacjami i projektami typu start-up. W bardzo klarowny sposób zaprezentował różnice między dwoma strukturami i wyzwania, przed którymi stoją. A na postawione pytanie „Czy istnieje synergia między międzynarodowymi korporacjami, a start-upami?” można było odnieść wrażenie, że jest wiele obszarów, gdzie jest to możliwe, lecz są też takie, które stanowią całkowite przeciwieństwa. John w bardzo energiczny sposób prezentował swoją opinię bazując na kilkunastoletnim doświadczeniu, które zdobył w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, a patrząc na napis, jaki miał na swojej koszuli „Content is not a King, it is the whole bloody Royal Family” [treść (zawartość) nie jest królem, jest całą ... Królewską Rodziną], można śmiało stwierdzić, że jego wystąpienie było na monarszym poziomie.

Kolejne trzy wystąpienia, Profesora Piotra Sztompki z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wally Olinsa z Saffron Brand Consultants oraz mistrza olimpijskiego Dereka Redmonda, były doskonałym zestawieniem przemówień pełnych inspiracji i motywacji do dalszego działania i rozwoju sektora outsourcingu w Polsce. Wally Olins – światowej sławy ekspert w sprawach brandingu – w klarowny sposób przedstawił tematykę marki, czym jest, powinna być oraz przykłady jej pozytywnego i negatywnego zastosowania. Padło pytanie – co jest wyznacznikiem marki dla sektora SSC, a odpowiedź pojawiła się bardzo szybko – to ludzie, menedżerowie i pracownicy sektora. Mówca podawał przykłady marek, które są wzmacniane hasłem typu „Made in...”, gdzie firmy są dumne dostarczaniem usług ze Szwajcarii, Niemiec, czy też Francji. Czy Kraków, jako największa Polska lokalizacja może się pochwalić opisem typu „Made in ...”? Romek Lubaczewski na zakończenie konferencji zaproponował, aby sektor SSC dostarczający usługi ze stolicy małopolski korzystał z opisu „Delivered from Krakow”.

A może warto zaryzykować rozszerzenie tego opisu na „Delivered from Poland”? Polska to zdecydowany lider w dostarczaniu usług nearshoringowych z rejonu Europy Centralnej i Wschodniej. Sektor usług BPO i SSC rośnie najszybciej w naszym kraju ze wszystkich branż. Według ostatnich komunikatów Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, w chwili obecnej prowadzonych jest 38 projektów BPO, 15 badawczo-rozwojowych oraz 10 ICT, które w przypadku zakończenia sukcesem przyniosą co najmniej 10.000 nowych miejsc pracy. Już w tej chwili w Polsce branża nowoczesnych usług dla biznesu w centrach operacyjnych zatrudnia 100.000 pracowników, a dodając do tego sektor usług call i contact center liczbę tę można co najmniej podwoić. Polska co rok potwierdza wysoką jakość świadczonych usług, a to w naturalny sposób przekłada się na wzrost szeregu inwestycji outsourcingowych takich jak: BPO (biznes), KPO (wiedza), HRO (zasoby ludzkie), LPO (prawo), ITO (informatyka), R&D (badania i rozwój), CRM (obsługa klienta) i wiele innych. ASPIRE dzięki swojej konferencji również wspomaga szerzenie wiedzy na temat Polski i naszej outsourcingowej dojrzałości, co pozytywnie wspiera rozwój branży w naszym kraju.

Do zobaczenia za rok, poprzeczka jest wysoko postawiona, ale znając Andrew Hallama i Romka Lubaczewskiego, na pewno nie jednym jeszcze nas zaskoczą.

 

Fotorelacja

Materiały powiązane

GospodarkaCo się stanie, gdy swobodna wymiana handlowa zostanie zachwiana przez zbliżający się Brexit?
Co się stanie, gdy swobodna wymiana handlowa zostanie zachwiana przez zbliżający się Brexit?
06.12.2018
BiznesDlaczego warto inwestować w Employer Branding
Dlaczego warto inwestować w Employer Branding
05.04.2019
KarieraJak być atrakcyjnym kandydatem na rynku pracy?
Jak być atrakcyjnym kandydatem na rynku pracy?
29.03.2019
Poprzedni
Zbliża sie konferencja FORUM RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2013!
Zbliża sie konferencja FORUM RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2013!
Następny
Efektywne (optymalne) zarządzanie informacjami w firmie
Efektywne (optymalne) zarządzanie informacjami w firmie

Newsletter

Kalendarium

 • 19th Annual Shared Services and Outsourcing Week Europe 201913.05.2019 Lizbona
 • The Content IQ Summit London23.05.2019 Londyn
 • IX Europejski Kongres Finansowy 03.06.2019 Sopot
Zobacz inne

Oferty Pracy

 • HR Specialist with Norwegian, Dutch, Swedish, DanishAntal Sp. z o.o.Kraków
 • Analityk z językiem hiszpańskimAntal Sp. z o.o.Kraków
 • GL Team LeaderAntal Sp. z o.o.Szczecin
 • Buyer with GermanAntal Sp. z o.o.Gdańsk
Zobacz inne
 • Antal Sp. z o.o.Rekrutacja, HR consulting, market research
Zobacz inne

Eksperci

Hubert Lipiński
Hubert Lipiński
zobacz innych

Bibliografia Outsourcingu

Mamy już 42911
pozycji w bazie

Outsourcing&More

Newsroom

 • Szkoła ma nadążyć za biznesem? Edukacja 2.0Szkoła ma nadążyć za biznesem? Edukacja 2.019.04.2019
 • Warsztaty z Adaptive Group podczas Shared Services & Outsourcing Week Lisbon 2019Warsztaty z Adaptive Group podczas Shared Services & Outsourcing Week Lisbon 201919.04.2019
 • Obecny rok ma być dla stolicy Wielkopolski rekordowy Obecny rok ma być dla stolicy Wielkopolski rekordowy 18.04.2019
 • Lepsza praca w cieniu matemtykiLepsza praca w cieniu matemtyki18.04.2019
 • Wiosna w biurzeWiosna w biurze18.04.2019
Zobacz inne

Literatura

Getting Things Programmed. Droga do efektywności
Getting Things Programmed. Droga do efektywności Onepress
Zobacz inne

Blogi

 • Wellness: Dzieci w biurze
  Wellness: Dzieci w biurzeKarina Kreja
 • Jak prowadzić aktywną sprzedaż wykorzystując wiedzę o potrzebach klienta?
  Jak prowadzić aktywną sprzedaż wykorzystując wiedzę o potrzebach klienta?Robert Zych
 • Co robimy w nie-pracy?
  Co robimy w nie-pracy?Karina Kreja
 • "Biurowe aaS'y"
  "Biurowe aaS'y"Karina Kreja
 • Ile kosztuje nas praca?
  Ile kosztuje nas praca?Karina Kreja
Zobacz inne
 • Wiktor Doktór
  Wiktor DoktórEkspert branży outsourcingowej
 • Karina Kreja
  Karina KrejaEkspert Strategii Środowiska Pracy, Architekt, Rzeczoznawca Majątkowy.
 • Marzena Sawicka
  Marzena SawickaEkspert i autorka programów szkoleniowych. Aktywnie uczestniczy w kształtowaniu środowiska branży szkoleniowo – doradczej w Polsce.
 • Karol Froń
  Karol Froń
 • Hubert Lipiński
  Hubert LipińskiTrener, Doradca, Menedżer, założyciel i właściciel firmy szkoleniowo doradczej bpcr.pl
Zobacz inne

Baza Firm

Akzo Nobel Car Refinishes Polska Sp. z o.o.
Akzo Nobel Car Refinishes Polska Sp. z o.o.
Zobacz inne