Globalne badanie CIO 2015 - Kształtowanie dziedzictwa

Data dodania: 09.12.2015

Dla 55 proc. dyrektorów IT w Polsce najważniejszym priorytetem jest wzrost ich organizacji. Na świecie z kolei priorytetem numer jeden jest wydajność. Zapytani o to, jakie technologie będą miały największy wpływ na rozwój biznesu w ciągu najbliższych dwóch lat, CIO wskazali rozwiązania analityczne. Jak wynika z najnowszej edycji raportu firmy doradczej Deloitte „Globalne badanie CIO 2015. Kształtowanie dziedzictwa”, w Polsce połowa, a na świecie dwie trzecie budżetów IT firm jest wydawanych na bieżącą działalność. W polskich spółkach jedna piąta jest przeznaczana na rozwój innowacyjności.

W tegorocznej edycji badania uczestniczyło ponad 1200 liderów IT (CIO, dyrektorzy i menedżerowie IT) z 43 krajów Europy (w tym z Polski), obu Ameryk, Bliskiego Wschodu, Afryki, Azji i Australii.

CIO pytani byli między innymi o priorytety biznesowe. Menedżerowie odpowiedzialni za IT - na całym świecie - niemal jednomyślnie wskazali pięć głównych celów: wydajność (48 proc.), innowacje (45 proc.), koszty (45 proc.), klienci (45 proc.) oraz wzrost (44 proc.). Wyniki te wskazują, że liderzy biznesowi oczekują od CIO nie tylko wsparcia w realizacji podstawowych priorytetów biznesowych skoncentrowanych na osiąganiu zysków, ale również zapewnienia realizacji, a nawet wykreowania inicjatyw wspierających zwiększanie przychodów. Wielu ankietowanych wskazywało na konieczność ciągłego manewrowania pomiędzy koniecznością wspierania wzrostu, wydajnością biznesową, a redukcją kosztów.

„W Polsce najbardziej istotnym priorytetem biznesowym jest wzrost, który wskazało aż 55 proc. badanych. Może się to wiązać z ekspansją organizacji, w których pracują, na nowych rynkach. Drugim najważniejszym priorytetem w Polsce są klienci, o których wspomniało 52 proc. ankietowanych, a trzecim - wydajność oraz innowacje, z 42 proc. wskazań” - mówi Stanisław Bochnak, Dyrektor Grupy Technology Integration, Dział Konsultingu Deloitte.

Globalne badanie CIO 2015. Kształtowanie dziedzictwa

Spośród dwunastu umiejętności charakteryzujących przywództwo, ankietowani CIO zdecydowanie wyróżnili sześć cech, które powinni posiadać liderzy IT. Są to: umiejętność wpływania na interesariuszy wewnętrznych, umiejętności komunikacyjne, zrozumienie strategicznych priorytetów biznesowych, zarządzanie talentami, kształtowanie wizji i przywództwo oraz umiejętność przewodzenia w złożonym, szybko zmieniającym się środowisku. W tym obszarze nie ma znaczących różnic pomiędzy dyrektorami IT w Polsce a ich kolegami ze świata. Dotyczą one jedynie kolejności poszczególnych kompetencji. Podobnie jak w wynikach globalnych na pierwszych miejscach polskiej listy znajdują się: umiejętność wpływania na interesariuszy wewnętrznych (77 proc.), zdolności komunikacyjne i interpersonalne (74 proc.) oraz zrozumienie strategicznych priorytetów organizacji (71 proc.). Różnice w wynikach dotyczą umiejętności zarządzania talentami, która w badaniu globalnym znalazła się na czwartej pozycji na liście (52 proc.), podczas gdy polscy CIO umieścili ją dopiero na szóstym miejscu (39 proc. wskazań).

Globalne badanie CIO 2015. Kształtowanie dziedzictwa

Dziewięciu na dziesięciu badanych przyznało, że brakuje im przynajmniej jednej z kluczowych kompetencji. Najczęściej wskazywali na braki w zakresie umiejętności wpływania na interesariuszy wewnętrznych, zarządzania talentami oraz umiejętności kształtowania wizji rozwoju technologii i przywództwa. Jedynie 55 proc. CIO z Polski uznało umiejętność utrzymywania relacji i wpływania na wewnętrznych interesariuszy za swoją mocną stronę. Ponadto w porównaniu z odpowiedziami CIO z całego świata, polscy menedżerowie niżej ocenili swoje kompetencje w obszarach umiejętności zarządzania talentami (jedynie 35 proc. CIO uznało ją za swoją mocną stronę), umiejętności współpracy z zewnętrznymi partnerami i dostawcami (29 proc.) oraz zdolności do realizacji złożonych programów i projektów technologicznych (23 proc.).

Polscy CIO za najbardziej istotne uznali dobre relacje z CEO, dyrektorem finansowym, dyrektorem ds. operacyjnych i liderami biznesowymi. Najlepiej menedżerowie odpowiedzialni za IT ocenili swoje relacje z CFO (ok. 77 proc. respondentów oceniło je jako doskonałą lub bardzo dobrą). Nieco mniej, bo 67 proc. dyrektorów ocenia bardzo dobrze swoje relacje z CEO, a 57 proc. z menedżerami ds. operacyjnych. Bardzo dobrze ocenili również swoją relację z globalnym lub regionalnym CIO (w przypadkach, gdy istnieje taka pozycja w organizacji).

Zapytani o to, jakie technologie będą miały największy wpływ na rozwój biznesu w ciągu najbliższych dwóch lat, CIO zgodnie z oczekiwaniami wskazali na rozwiązania analityczne (77 proc. na świecie i 73 proc. w Polsce), rozwiązania business intelligence oraz rozwiązania digital (75 proc. na świecie i 67 proc. w Polsce). W odróżnieniu jednak od CIO w innych krajach, na trzeciej pozycji listy polscy CIO umieścili rozwiązania z obszaru cyberbezpieczeństwa/ prywatności danych (67 proc. ankietowanych uznało te rozwiązania za istotne). Cyberbezpieczeństwo znalazło się na liście przed rozwiązaniami typu cloud, które zostały docenione przez 53 proc.

Jak co roku, CIO byli pytani, na co przeznaczane są środki na IT w ich firmach. Jak się okazuje dwie trzecie budżetu IT, a połowa w Polsce, jest wydawane na utrzymanie bieżącej działalności. Jednocześnie na CIO często wywierana jest presja zwiększenia wydatków inwestycyjnych związanych z wdrażaniem innowacji w biznesie.

„Dlatego też tak bardzo ważna jest świadomość tego, że wydatki na innowacje dziś - będą wiązały się ze wzrostem wydatków operacyjnych w kolejnych latach.. Na całym świecie 16 proc. bieżących budżetów jest przeznaczanych na innowacje i rozwój biznesu. W Polsce wydatki na innowacje stanowią 19 proc. budżetu IT. W firmach mających siedzibę w naszym kraju wyższe są także nakłady IT na rozwój biznesu, które stanowią 32 proc. budżetu technologicznego” – wyjaśnia Andrzej Lachowski, Partner Deloitte i lider zespołu Technology Consulting w Europie Środkowej i Wschodniej.

Globalne badanie CIO 2015. Kształtowanie dziedzictwa

Analizując wyniki tegorocznego badania odkryto trzy wyróżniające się wzorce działań, które określają sposób, w jaki CIO tworzą wartość swojej firmy oraz w jaki przygotowują się na zmiany. Są to:

 • Zaufani Wykonawcy (42 proc. badanych) - dostarczają usługi na wymaganym poziomie, skupiając się na kosztach, efektywności operacyjnej i zapewnieniu odpowiedniej wydajności.
 • Inicjatorzy Zmian (22 proc. badanych) - przewodzą inicjatywom ukierunkowanym na wdrożenie transformacji oraz innych zmian w biznesie. Dużo czasu poświęcają na wsparcie realizacji strategii biznesowej i wdrożenie nowych technologii.
 • Współtwórcy Biznesu (35 proc.) - spędzają większość swojego czasu na kształtowaniu strategii biznesowej i przygotowaniu organizacji do zmian, zapewniając efektywne wdrożenie strategii.

„Nie można powiedzieć, że jeden wzorzec zachowań CIO jest lepszy od innych. Istotne, by wybrać ten, który jest najlepiej dopasowany do potrzeb biznesowych danej firmy. A ponieważ potrzeby biznesowe i kompetencje osobowe zmieniają się, CIO mogą znaleźć się w sytuacji, w której powinni umieć przekształcić swój aktualny wzorzec zachowań. Kluczowa jest więc elastyczność” – podsumowuje Stanisław Bochnak.

 


Informacje o badaniu/ metodologia: Badanie „2015 global CIO survey. Creating legacy” przeprowadzone zostało w okresie kwiecień – lipiec 2015 roku. Wielkość firm, z których pochodzili respondenci trzeciej edycji badania Deloitte: najwięcej, bo 27% respondentów reprezentuje firmy z przychodami rocznymi pomiędzy 1,1a 10 miliardów dolarów oraz tyle samo: 27% reprezentuje firmy z przychodami poniżej 500 milionów dolarów. 13% szefów pochodzi z firm generujących przychody w przedziale od 11 do 50 miliardów dolarów, 10% od 501 milionów do 1 mld, 6%: poniżej 50 miliardów dolarów. Regiony geograficzne objęte analizą: Europa (40%), Ameryka Południowa (21%), Ameryka Północna (27%), Australia (2%), Afryka i Bliski Wschód (4%) oraz Azja (5%).

Materiały powiązane

HR Pośród najwięcej płacących i zatrudniających branży w 2021 roku, branża IT na podium
Pośród najwięcej płacących i zatrudniających branży w 2021 roku, branża IT na podium
10.05.2021
Biznes Fitness, rozrywka, czy same zakupy? Co przyciąga klientów do centrów handlowych – badanie konsumenckie.
Fitness, rozrywka, czy same zakupy? Co przyciąga klientów do centrów handlowych – badanie konsumenckie.
18.06.2021
Wydarzenia Nieruchomości w rękach kobiet. Były wyzwania, są sukcesy
Nieruchomości w rękach kobiet. Były wyzwania, są sukcesy
06.09.2021
Poprzedni
KONKURS - wygraj książkę "Szef w roli coacha".
KONKURS - wygraj książkę "Szef w roli coacha".
Następny
Za 6% eksportu produktów rolnych do UE odpowiada Polska
Za 6% eksportu produktów rolnych do UE odpowiada Polska

Newsletter

Kalendarium

 • Konferencja I love marketing 21.09.2021
 • Praktyczne aspekty wynagradzania pracowników pomocy społecznej 23.09.2021
 • BEAS 2021: Premiera Raportu "Potencjał inwestycyjny Katowic" 23.09.2021 Katowice
Zobacz inne

Oferty Pracy

 • Młodszy Księgowy / Młodsza Księgowa - Warszawa MDDP Outsourcing Warszawa
 • Księgowy / Księgowa - Katowice MDDP Outsourcing Katowice
 • Starszy Księgowy / Starsza Księgowa - Katowice MDDP Outsourcing Katowice
 • Starszy Księgowy / Starsza Księgowa - Warszawa MDDP Outsourcing Warszawa
 • Młodszy Księgowy / Młodsza Księgowa - Katowice MDDP Outsourcing Katowice
Zobacz inne
 • MDDP Outsourcing Outsourcing księgowości, kadr i płac
Zobacz inne

Eksperci

Michał Młynarczyk
Michał Młynarczyk
zobacz innych

Bibliografia Outsourcingu

Mamy już 50114
pozycji w bazie

Outsourcing&More

Newsroom

 • Spotkania integracyjne na urlopie? Spotkania integracyjne na urlopie? 17.09.2021
 • Weekend w Poznaniu 17-19.09.2021 Weekend w Poznaniu 17-19.09.2021 17.09.2021
 • Kolejna edycja akcji „Do nasadzenia”, czyli zielony dywan dla przyszłych pokoleń Kolejna edycja akcji „Do nasadzenia”, czyli zielony dywan dla przyszłych pokoleń 17.09.2021
 • Pierwsze symptomy ożywienia na wrocławskim rynku biurowym po drugim kwartale 2021 r. - raport Pierwsze symptomy ożywienia na wrocławskim rynku biurowym po drugim kwartale 2021 r. - raport 16.09.2021
 • Przerwa w pracy - co warto na ten temat wiedzieć Przerwa w pracy - co warto na ten temat wiedzieć 16.09.2021
Zobacz inne

Książki

Assessment/Development Center. Poznaj najskuteczniejszą metodę oceny kompetencji pracowników i kandydatów do pracy
Assessment/Development Center. Poznaj najskuteczniejszą metodę oceny kompetencji pracowników i kandydatów do pracy Onepress
Zobacz inne

Blogi

 • Śródpandemiczna mała stabilizacja
  Śródpandemiczna mała stabilizacja Karina Kreja
 • Zmiany w przepisach o rachunkowości
  Zmiany w przepisach o rachunkowości Grant Thornton
 • Mobilni menadżerowie
  Mobilni menadżerowie Karina Kreja
 • 6. punktów etykiety spotkań hybrydowych
  6. punktów etykiety spotkań hybrydowych Wojciech Krupa
 • Sprzedaż to zbiór procesów. Niektóre z nich warto zrobotyzować.
  Sprzedaż to zbiór procesów. Niektóre z nich warto zrobotyzować. Digital Teammates S.A.
Zobacz inne
 • Piotr Rutkowski
  Piotr Rutkowski Ekspert ds. outsourcingu
 • Dymitr Doktór
  Dymitr Doktór Ekspert w dziedzinie marketingu, wizjoner, pasjonat rozwiązań outsourcingowych oraz optymalizacji. Redaktor Naczelny magazynu Outsourcing&More.
 • Karina Kreja
  Karina Kreja Ekspert Strategii Środowiska Pracy, Architekt, Rzeczoznawca Majątkowy.
 • Krzysztof Herdzik
  Krzysztof Herdzik
 • Marzena Sawicka
  Marzena Sawicka Ekspert i autorka programów szkoleniowych. Aktywnie uczestniczy w kształtowaniu środowiska branży szkoleniowo – doradczej w Polsce.
Zobacz inne

Baza Firm

HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
Zobacz inne