HR Detektyw część 25 - nowości i zmiany

Data dodania: 12.02.2021

Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi". Pamiętaj, że HR Detektywa możesz również oglądać i słuchać na moim kanale YouTube - HR na szpilkach.

#News 1 ▪️ Tarcza Finansowa 2.0 rozszerzona o kolejne kody PKD

Rada Ministrów podjęła decyzję o rozszerzeniu wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 dla mikro, małych i średnich firm. Tarcza Finansowa 2.0. ma umożliwić mikro, małym i średnim firmom przyznanie subwencji, które będą mogły być również całkowicie umarzane. 

Aby móc o nią zawnioskować należy spełnić kilka warunków, wśród nich m.in.

 • Jeden z wpisów PKD działalności powinien znajdować się w wykazie branż ujętych w rozporządzeniu o Tarczy PFR 2.0 (nie musi być to przeważający rodzaj prowadzenia działalności).
 • Obrót w 2020 r. nie przekroczył 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.
 • min. 30. proc. spadek obrotów w 2020 r.
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa muszą też wykazać dodatkowo spadek przychodów (30. proc. spadek w okresie listopad – grudzień 2020 r. LUB styczeń – marzec 2021 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r.).

Na liście znalazło się 9 dodatkowych branż szczególnie poszkodowanych przez sytuację związaną z COVID-19.

Są to kody:

 • 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
 • 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; 
 • 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
 • 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 • 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
 • 85.59.A Nauka języków obcych;
 • 93.12.Z Działalność klubów sportowych;
 • 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;

Co istotne, powyższe kody PKD nie muszą być przeważającymi kodami działalności gospodarczej.

Wybrane warunki udzielenia subwencji to:

 • prowadzenie działalności w ramach co najmniej jednego określonego w programie kodu PKD (nie musi być to przeważający rodzaj prowadzenia działalności),
 • zatrudnianie co najmniej jednego pracownika na dzień 31 grudnia 2019 r. lub 31 lipca 2020 r.,
 • co najmniej 30% spadku obrotów. Możemy wybrać, który okres chcemy porównać:
 • kwiecień – grudzień 2020 r. do kwietnia – grudnia 2019 r.
 • październik – grudzień 2020 r. do października – grudnia 2019 r.
 • brak zaległości w opłacaniu podatków i składek ZUS na 31 grudnia 2019 r. lub 31 grudnia 2020 r. lub na dzień składania wniosku.

Subwencja finansowa z Tarczy Finansowej 2.0 w przypadku mikrofirmy podlega całkowitemu umorzeniu pod warunkiem:

 • kontynuacji prowadzenia działalności gospodarczej od dnia złożenia wniosku o subwencję do 31 grudnia 2021 r. ,
 • utrzymania średniego zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do 2020 r. lub rozliczenie nadwyżki udzielonej subwencji (MŚP),
 • weryfikacji ex post prognozy straty oraz wysokości obrotów gospodarczych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. (MŚP).

Wnioski o udzielenie wsparcia mogą być składane przez przedsiębiorców do 28 lutego 2021 r. za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej (banki uczestniczące w Tarczy Finansowej PFR 2.0 od piątku 5.02.2021 r.).

#News 2 ▪️ Zmiany w zasiłkach chorobowych

Rząd ma pomysł na „załatwiane” zwolnienia lekarskie.

MRiPS przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

W projekcie zmian znalazł się m.in. pomysł na:

 • skrócenie okresu możliwości pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia do 91 dni,
 • nowe zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego (zarówno okresy nieprzerwanej niezdolności, jak i okresy niezdolności do pracy, które zaistniały przed lub po przerwie, jeżeli przerwa ta jest nie dłuższa niż 60 dni i jeżeli niezdolność ta nie występuje w okresie ciąży).

Projektowane zmiany przewidują nowe zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego.

Po 182-dniowym zwolnieniu lekarskim nie będzie już możliwości niemal natychmiastowego uzyskiwania prawa do kolejnych 182 dni chorobowego. Zwolnienia lekarskie mają przestać być wystawiane w trybie ciągłym.

Nowe przepisy będą wymagać przynajmniej 60-dniowego okresu przerwy w zwolnieniu lekarskim, aby odnowić sobie prawo do kolejnych 6 miesięcy płatnej absencji od pracy.

Nowe regulacje mają wejść w życie od 1 kwietnia 2021 roku.

#News 3 ▪️ Dochód gwarantowany – czy to realne?

Kwestia bezwarunkowego dochodu podstawowego dyskutowana jest w wielu krajach europejskich. Niektóre już nawet przeprowadziły eksperymenty (np. Finlandia czy Kanada), a w innych trwają debaty publiczne. Dyskusja ta trafia teraz do Polski. Póki co żaden kraj nie zdecydował się na takie rozwiązanie.

W idei dochodu gwarantowanego chodzi o to, by każda osoba, od urodzenia do śmierci, niezależnie od tego, czym się zajmuje i jakie ma źródła utrzymania, otrzymywała dochód zaspokajający podstawowe potrzeby. Celem jest tu wyeliminowanie ubóstwa.

Polski Instytut Ekonomiczny uważa, że wprowadzenie dochodu gwarantowanego musiałoby się wiązać z likwidacją części obowiązujących obecnie świadczeń socjalnych, wyraźnego podwyższenia podatków płaconych przez osoby fizyczne i firmy, bądź też znacznego wzrostu zadłużenia państwa.

Szacowany koszt takiego programu według ekspertów z PIE przy założeniu świadczeń w wysokości 1200 zł dla osób w wieku produkcyjnym oraz 600 zł dla dzieci wyniósłby 376 mld zł rocznie. Dla porównania w 2018 r. łączna kwota wydatków na cały system zabezpieczeń i pomocy społecznej wyniosła 343 mld zł.

PIE zrobił badania na temat powszechnego dochodu podstawowego. Nieco ponad 50 proc. respondentów w Polsce ( z wyraźną przewagą osób młodych z wykształceniem poniżej średniego) jest za wprowadzeniem dochodu gwarantowanego. Jeśli wiązałoby się to z podniesieniem podatków poparcie spada do 30 proc. Nieco mniej, bo 28 proc. zaakceptowałoby dochód gwarantowany przy jednoczesnym zmniejszeniu zakresu usług i świadczeń socjalnych. Z kolei już tylko 24 proc. Polaków popierałaby takie rozwiązanie, gdyby wiązało się to ze wzrostem zadłużenia kraju.

#News 4 ▪️ Koszt pracy zdalnej

5 lutego odbyło się posiedzenie zespołu prawa pracy Rady Dialogu Społecznego, na którym dyskutowano o kwestii kosztów związanych z pracą zdalną.

Przedstawiono 3 stanowiska:

 • MRPIT uważa, że pracodawca powinien ponosić:
  • koszty związane z używaniem do pracy zdalnej własnych materiałów i narzędzi przez pracownika,
  • koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, w tym w szczególności koszty energii elektrycznej oraz dostępu do łączy telekomunikacyjnych. Koszt ten powinien być określany na poziomie zakładu pracy.
 • Związki zawodowe chcą, aby ustalić minimalny zakres i wysokość ekwiwalentu jako formy pokrycia rzeczywistych zwiększonych kosztów pracownika przy wykonywaniu pracy zdalnej np. dodatkowy koszt zużycia mediów. Związkowcy uważają, że w kodeksie pracy lub rozporządzeniu wykonawczym powinno znaleźć się również dokładne wyszczególnienie jakiego rodzaju koszty powinno uwzględnić się przy obliczeniu.
 • Pracodawcy zaznaczyli, że nie chcą określania minimalnej kwoty w ustawie, uważają, że powinno to zostać zrobione na poziomie wewnątrzzakładowym. Zaś okazjonalna praca zdalna na wniosek pracownika nie powinna być łączona z kosztami.

Związki zawodowe i pracodawcy niestety nie porozumiały się w kwestii kosztów. Kolejny krok należy do MRPIT, który przedstawi ostateczny projekt zmian i rozpocznie oficjalny proces legislacyjny. Konkretne terminy nie są znane.

 

Więcej m.in. na temat nowych stóp procentowych na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych  przeczytacie Państwo na stronie https://monikasmulewicz.pl/

 

Kursy/webinary

W lutym zapraszam Cię na szkolenie rozpoczynające nowy cykl spotkań z komornikiem:

Obowiązki pracodawcy w kontaktach z komornikiem – zmiany od 1 grudnia 2020 r. – 23 lutego 2021 r.

Jakie dokładnie prawa i obowiązki ma pracodawca względem komornika? Czy jesteś pewny, że udzielane przez Ciebie informacje są zgodne z prawem? Jeśli nie do końca czujesz się pewnie w relacji pracodawca-komornik, to szkolenie jest dla Ciebie!

Więcej informacji na temat szkolenia

24 lutego zapraszamy na kolejny webinar z cyklu „Płace dla zaawansowanych”.

Rozliczanie wynagrodzeń w sytuacjach wątpliwych w 2021 r.  – 24 lutego 2021 r.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają co najmniej podstawową wiedzę z naliczania wynagrodzeń chcących pogłębić swoją wiedzę na temat rozliczania: urlopów, ekwiwalentów, odpraw, PPK, izolacji, kwarantanny i innych sytuacji związanych z COVID-19. 

Więcej informacji na temat szkolenia

Już za kilka dni rusza kolejna edycja Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego – 16 lutego 2021 r.

Jest to opracowany przeze mnie 9-miesięczny program dydaktyczny, który obejmuje kursy z dziedziny prawa pracy (w tym czasu pracy), naliczania wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego, procedur RODO oraz narzędzia MS Excel. Podczas szkoleń nie zabraknie dziesiątek przykładów, ćwiczeń i ciekawych quizów.

Akademia jest placówką oświatową rekomendowaną przez MEN. Absolwenci kursów którzy ukończą Akademię z wynikiem pozytywnym, otrzymują certyfikaty wystawiane na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej, wydawane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Więcej informacji na temat Akademii

 


Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 12,000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Materiały powiązane

Gospodarka Cudzoziemcy w Polsce
Cudzoziemcy w Polsce
09.09.2021
Nieruchomości JLL doradzał NREP przy pierwszej transakcji na polskim rynku
JLL doradzał NREP przy pierwszej transakcji na polskim rynku
02.07.2021
Wydarzenia Gwiazdy Outsourcingu rozdane!
Gwiazdy Outsourcingu rozdane!
28.06.2021
Poprzedni
Nokia stała się partnerem amerykańskiej organizacji rządowej projektu 5G Cybersecurity
Nokia stała się partnerem amerykańskiej organizacji rządowej projektu 5G Cybersecurity
Następny
Nowy Dyrektor w Dziale Doradztwa Inwestycyjnego Colliers
Nowy Dyrektor w Dziale Doradztwa Inwestycyjnego Colliers

Newsletter

Kalendarium

 • Akademia Zatrudniania Cudzoziemców w Polsce 27.09.2021
 • Rynek powierzchni handlowych – powrót optymizmu? 28.09.2021
 • BEAS 2021: Premiera Raportu "Potencjał inwestycyjny Łodzi" 29.09.2021 Łódź
Zobacz inne

Oferty Pracy

 • Młodszy Księgowy / Młodsza Księgowa - Warszawa MDDP Outsourcing Warszawa
 • Starszy Księgowy / Starsza Księgowa - Warszawa MDDP Outsourcing Warszawa
 • Księgowy / Księgowa - Katowice MDDP Outsourcing Katowice
 • Starszy Księgowy / Starsza Księgowa - Katowice MDDP Outsourcing Katowice
 • Młodszego Specjalisty ds. rozwoju biznesu Digital Teammates S.A. Warszawa
Zobacz inne
 • MDDP Outsourcing Outsourcing księgowości, kadr i płac
 • Digital Teammates S.A. dostawca RPA (Robotic Process Automation)
Zobacz inne

Eksperci

Joanna Wanatowicz
Joanna Wanatowicz
zobacz innych

Bibliografia Outsourcingu

Mamy już 50114
pozycji w bazie

Outsourcing&More

Newsroom

 • Praca na określony czas – w planach firm i rozważaniach specjalistów Praca na określony czas – w planach firm i rozważaniach specjalistów 24.09.2021
 • Rusza sprzedaż mieszkań na nowym osiedlu w centrum Warszawy Rusza sprzedaż mieszkań na nowym osiedlu w centrum Warszawy 24.09.2021
 • Działania PIP na najbliższe lata – rekomendacja RPO Działania PIP na najbliższe lata – rekomendacja RPO 24.09.2021
 • „Rynek pracy 360 stopni" - badanie dla pracodawców i pracowników „Rynek pracy 360 stopni" - badanie dla pracodawców i pracowników 24.09.2021
 • Ponad połowa badanych firm nie wie jak zachęcić pracowników do powrotu do biur Ponad połowa badanych firm nie wie jak zachęcić pracowników do powrotu do biur 24.09.2021
Zobacz inne

Książki

Projektowanie hurtowni danych. Wspomaganie zarządzania relacjami z klientami
Projektowanie hurtowni danych. Wspomaganie zarządzania relacjami z klientami Helion
Zobacz inne

Blogi

 • Czy tworzenie robotów to zajęcie dla każdego?
  Czy tworzenie robotów to zajęcie dla każdego? Digital Teammates S.A.
 • Koniec z biurkowym rejtanowaniem
  Koniec z biurkowym rejtanowaniem Karina Kreja
 • Śródpandemiczna mała stabilizacja
  Śródpandemiczna mała stabilizacja Karina Kreja
 • Zmiany w przepisach o rachunkowości
  Zmiany w przepisach o rachunkowości Grant Thornton
 • Mobilni menadżerowie
  Mobilni menadżerowie Karina Kreja
Zobacz inne
 • Piotr Rutkowski
  Piotr Rutkowski Ekspert ds. outsourcingu
 • Dymitr Doktór
  Dymitr Doktór Ekspert w dziedzinie marketingu, wizjoner, pasjonat rozwiązań outsourcingowych oraz optymalizacji. Redaktor Naczelny magazynu Outsourcing&More.
 • Wiktor Doktór
  Wiktor Doktór Ekspert branży outsourcingowej
 • Anna Sarnacka–Smith
  Anna Sarnacka–Smith DIAGNOZA KOMPETENCJI DISC D3, EFFECTIVENESS
 • Hubert Lipiński
  Hubert Lipiński Trener, Doradca, Menedżer, założyciel i właściciel firmy szkoleniowo doradczej bpcr.pl
Zobacz inne

Baza Firm

Noerr Biedecki sp.k.
Noerr Biedecki sp.k.
Zobacz inne