HR Detektyw część 28 - nowości i zmiany

Data dodania: 05.03.2021

Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi". Pamiętaj, że HR Detektywa możesz również oglądać i słuchać na moim kanale YouTube - HR na szpilkach.

#News 1 ▪️ Limit godzin nadliczbowych średniotygodniowych i stanowisko MRPIT

Za pracę w godzinach nadliczbowych kodeks pracy uznaje pracę wykonywaną przez pracownika ponad obowiązujące go normy czasu pracy, a także ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy. Co do zasady, w myśl art. 131 Kodeksu Pracy § 1. tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Czy do limitu godzin nadliczbowych średniotygodniowych przewidzianego w art.131 KP wchodzą godziny nadliczbowe spowodowane akcją ratunkową i awarią?

O stanowisko w tej sprawie zwrócono się do resortu pracy.

Stanowisko MRPIT z 3 lutego 2021 r. brzmi następująco:

Art. 131 KP wskazuje ograniczenie średniotygodniowego czasu pracy pracownika, obejmującego zarówno godziny pracy wynikające z jego rozkładu czasu pracy, jak i wszystkie godziny nadliczbowe wynikające z przekroczenia dobowej, a także średniotygodniowej normy czasu pracy. Wspomniane ograniczenie do 48 godzin dotyczy zatem zarówno godzin nadliczbowych powstałych wskutek pracy spowodowanej szczególnymi potrzebami pracodawcy, jak i koniecznością prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.

#News 2 ▪️ Adres do doręczeń elektronicznych

Z dniem 1 lipca 2021 r. wchodzi w życie Ustawa o doręczeniach elektronicznych. Jej celem jest zapewnienie możliwości korzystania z jednego, własnego adresu do doręczeń elektronicznych, który będzie mógł być wykorzystany do oficjalnej korespondencji z organami administracji publicznej zarówno w relacji z innymi podmiotami publicznymi, jak i z podmiotami niepublicznymi, w tym z osobami fizycznymi (na przykład: pomiędzy obywatelem a organem administracji, pomiędzy sądem a stronami postępowania, w tym między przedsiębiorcami a sądem).

Aby umożliwić komunikację podmiotów publicznych z osobami, którzy niechętnie podchodzą do cyfryzacji lub z niej nie korzystają, do zakresu projektu została włączona publiczna usługa hybrydowa. Dzięki temu, będzie możliwość odbioru korespondencji papierowej przy zachowaniu cyfryzacji korespondencji w podmiotach publicznych.

Stworzona zostanie „baza adresów elektronicznych”, w której będą gromadzone dane do e-korespondencji, tak aby urzędy miały do nich dostęp. Baza ta będzie rejestrem przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, zawierającym adresy do doręczeń elektronicznych osób fizycznych lub podmiotów korzystających z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Będą do niego także wpisane adresy do doręczeń elektronicznych osób fizycznych lub podmiotów korzystających z kwalifikowanych usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

#News 3 ▪️ ZUS rozszerzy swoje uprawnienia

1 lutego został opublikowany projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 21 stycznia 2021, w której został zawarty dość kontrowersyjny zapis. Zgodnie z projektem, ZUS przed wydaniem decyzji o przyznaniu zasiłku będzie miał prawo do pozyskiwania informacji o ubezpieczonym nie tylko od płatnika składek.

ZUS będzie mógł otrzymywać informacje od:

 • ubezpieczonych,
 • płatników składek,
 • organizacji społecznych,
 • innych podmiotów i osób, które są w posiadaniu takich informacji.

„Zakład Ubezpieczeń Społecznych może pozyskiwać dane i informacje, o których mowa w ust. 1, od ubezpieczonych, płatników składek, organizacji społecznych oraz innych podmiotów i osób, które są w posiadaniu tych danych i informacji, a wymienione osoby i podmioty są obowiązane je udostępnić na wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.”

Co oznacza taki zapis? A no to, że zapytani np. sąsiedzi czy rodzina, nie będą mogli odmówić udzielenia informacji o osobie przebywającej na zwolnieniu chorobowym.

Cel projektu jest jeden – weryfikacja, czy ktoś nie wyłudza świadczenia chorobowego. Autorzy dokumentu przekonują, że chodzi o zapewnienie ZUS dostępu do informacji niezbędnych do ustalenia prawa i wysokości zasiłku.

#News 4 ▪️ Tarcza branżowa przedłużona

26 lutego 2021 r. zostało przyjęte przez rząd i opublikowane w Dzienniku Ustaw nowe rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

Przedsiębiorcy z określonych branż mogą wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za luty 2021 r. Będą też mogli skorzystać ze świadczenia postojowego maksymalnie trzykrotnie.

Po zmianie przepisów, przedsiębiorcy z określonych branż mogą wystąpić o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r., albo za luty 2021 r. Nowe rozporządzenie przesunęło o miesiąc termin złożenia wniosku, czyli wniosek RDZ-B7 można złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2021 r. Zmienił się również termin na przekazanie dokumentów rozliczeniowych za wnioskowany okres. Przedsiębiorca musi to zrobić do 31 marca 2021 r., chyba że jest zwolniony z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów.

W myśl nowego rozporządzenia przedsiębiorcy z określonych branż mogą otrzymać świadczenie postojowe maksymalnie trzykrotnie. Wniosek o to świadczenie mogą złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Przedsiębiorców, którzy występują o zwolnienie z opłacania składek będzie obowiązywał nowy termin przesyłania deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych – do 31 marca 2021 r.

Więcej informacji o świadczeniu postojowym lub o zwolnieniu z obowiązku opłacania składek znajduje się na stronie ZUS: www.zus.pl

Więcej na temat m.in. dodatkowego zasiłku opiekuńczego, czy też zwrotu kosztów zakupu niezbędnego do pracy zdalnej sprzętu - przeczytacie Państwo na stronie: https://monikasmulewicz.pl/

 

Kursy/webinary

W marcu nie zwalniamy tempa i zapraszamy na kolejne webinary z cyklu „Płace dla zaawansowanych”.

Egzekucja z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilno-prawnych w 2021 r. – 11 marca 2021 r.

Co omówimy?

 • Nowe zasady przy zbiegach egzekucji od 31 lipca 2020 r. Obowiązki pracodawcy wobec organów egzekucyjnych.
 • Tarcza Antykryzysowa: 3.0-4.0. Podwyższenie kwot wolnych od potrąceń.
 • Potrącenia po przystąpieniu do Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • Jaki wpływ na potrącenia ma nowelizacja przepisów ustawy o podatku?
 • Jak w 2021 r. dokonywać potrąceń: z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych?

Więcej na temat webinaru

Drugim szkoleniem z cyklu „Płace dla zaawansowanych” będzie:

Rozliczanie podatkowo – składkowe wynagrodzeń cudzoziemców w 2021 r.  – 23 marca 2021 r.

Na tym szkoleniu zajmiemy się m.in.:

 • Rozliczeniem składkowo – podatkowym umów zlecenia stanowiących jedyny tytuł do ubezpieczeń oraz rozliczeniem w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń.
 • Poruszymy temat kontraktu menedżerskiego.
 • Dowiesz się również jak rozliczać wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne zawartych umów cywilnoprawnych w tym umów zawieranych z cudzoziemcami.
 • Zajmiemy się tematem przychodów cudzoziemców zatrudnionych w Polsce na podstawie umów cywilnoprawnych.
 • Ustalimy zakres obowiązku podatkowego obywateli państw UE w Polsce i opodatkowaniem dochodów w świetle umów o unikaniu podwójnemu opodatkowaniu. 

Więcej na temat webinaru

Kolejnym szkoleniem będzie:

Odpowiadamy na zajęcia i rozstrzygamy zbiegi – to nie musi być trudne – 18 marca 2021 r.

Współpraca z komornikiem to jeden z obowiązków pracodawcy. Na szkoleniu przeanalizujemy  zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia za pracę oraz wierzytelności zasiłku chorobowego i wezwanie do dokonywania potrąceń. Wyjaśnimy co zrobić w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej oraz w przypadku gdy wynagrodzenie nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych należności.

Szkolenie pomoże Ci poprawnie sformułować odpowiedź na zajęcie przy uwzględnieniu wszelkich niezbędnych informacji jakich wymaga komornik.

Więcej na temat webinaru

22 marca rozpoczyna się również kolejna edycja kursu Urlopy.

Pamiętaj, że niewykorzystane urlopy to rezerwa urlopowa, która w dużej mierze wpływa na wynik finansowy firmy. Warto zadbać o kondycję firm poprzez właściwe zarządzanie tym obszarem!

Kurs Urlopy

Dołącz do ekipy poszukiwaczy ciekawostek ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków! Czy Twoją tajną mocą jest śledzenie nowości w orzecznictwie i zmian w obowiązujących przepisach? A może z uporem maniaka śledzisz prace toczące się w rządowych instytucjach?

Wyniki Twoich poszukiwań prześlij na adres: hrdetektywi@monikasmulewicz.pl 

Skontaktuj się z nami i daj się poznać tysiącom Czytelników mojego bloga!

 


Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 12,000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Materiały powiązane

Raporty Barometr stabilności otoczenia prawnego w polskiej gospodarce - Aktualizacja za I półrocze 2021 r.
Barometr stabilności otoczenia prawnego w polskiej gospodarce - Aktualizacja za I półrocze 2021 r.
14.07.2021
HR Millenialsi chcą pracować zdalnie non stop. Młodsi i starsi już niekoniecznie
Millenialsi chcą pracować zdalnie non stop. Młodsi i starsi już niekoniecznie
13.09.2021
Ludzie Wojciech Zaskórski został nowym General Managerem w Lenovo Polska
Wojciech Zaskórski został nowym General Managerem w Lenovo Polska
05.05.2021
Poprzedni
Młodym Polakom dotkniętym ekonomicznymi skutkami pandemii, rusza na pomoc Standard Chartered
Młodym Polakom dotkniętym ekonomicznymi skutkami pandemii, rusza na pomoc Standard Chartered
Następny
Za 6% eksportu produktów rolnych do UE odpowiada Polska
Za 6% eksportu produktów rolnych do UE odpowiada Polska

Newsletter

Kalendarium

 • Konferencja I love marketing 21.09.2021
 • Praktyczne aspekty wynagradzania pracowników pomocy społecznej 23.09.2021
 • BEAS 2021: Premiera Raportu "Potencjał inwestycyjny Katowic" 23.09.2021 Katowice
Zobacz inne

Oferty Pracy

 • Starszy Księgowy / Starsza Księgowa - Warszawa MDDP Outsourcing Warszawa
 • Młodszy Księgowy / Młodsza Księgowa - Warszawa MDDP Outsourcing Warszawa
 • Starszy Księgowy / Starsza Księgowa - Katowice MDDP Outsourcing Katowice
 • Księgowy / Księgowa - Katowice MDDP Outsourcing Katowice
 • Młodszy Księgowy / Młodsza Księgowa - Katowice MDDP Outsourcing Katowice
Zobacz inne
 • MDDP Outsourcing Outsourcing księgowości, kadr i płac
Zobacz inne

Eksperci

Wojciech Karpiński
Wojciech Karpiński
zobacz innych

Bibliografia Outsourcingu

Mamy już 50114
pozycji w bazie

Outsourcing&More

Newsroom

 • Spotkania integracyjne na urlopie? Spotkania integracyjne na urlopie? 17.09.2021
 • Weekend w Poznaniu 17-19.09.2021 Weekend w Poznaniu 17-19.09.2021 17.09.2021
 • Kolejna edycja akcji „Do nasadzenia”, czyli zielony dywan dla przyszłych pokoleń Kolejna edycja akcji „Do nasadzenia”, czyli zielony dywan dla przyszłych pokoleń 17.09.2021
 • Pierwsze symptomy ożywienia na wrocławskim rynku biurowym po drugim kwartale 2021 r. - raport Pierwsze symptomy ożywienia na wrocławskim rynku biurowym po drugim kwartale 2021 r. - raport 16.09.2021
 • Przerwa w pracy - co warto na ten temat wiedzieć Przerwa w pracy - co warto na ten temat wiedzieć 16.09.2021
Zobacz inne

Książki

MOBILNOŚĆ KORPORACYJNA NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA
MOBILNOŚĆ KORPORACYJNA NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Zobacz inne

Blogi

 • Śródpandemiczna mała stabilizacja
  Śródpandemiczna mała stabilizacja Karina Kreja
 • Zmiany w przepisach o rachunkowości
  Zmiany w przepisach o rachunkowości Grant Thornton
 • Mobilni menadżerowie
  Mobilni menadżerowie Karina Kreja
 • 6. punktów etykiety spotkań hybrydowych
  6. punktów etykiety spotkań hybrydowych Wojciech Krupa
 • Sprzedaż to zbiór procesów. Niektóre z nich warto zrobotyzować.
  Sprzedaż to zbiór procesów. Niektóre z nich warto zrobotyzować. Digital Teammates S.A.
Zobacz inne
 • Anna Sarnacka–Smith
  Anna Sarnacka–Smith DIAGNOZA KOMPETENCJI DISC D3, EFFECTIVENESS
 • Waldek Olbryk
  Waldek Olbryk
 • Hubert Lipiński
  Hubert Lipiński Trener, Doradca, Menedżer, założyciel i właściciel firmy szkoleniowo doradczej bpcr.pl
 • Piotr Rutkowski
  Piotr Rutkowski Ekspert ds. outsourcingu
 • Robert Zych
  Robert Zych Współwłaściciel firmy szkoleniowej Kontrakt OSH.
Zobacz inne

Baza Firm

Tetris Poland Sp. z o. o.
Tetris Poland Sp. z o. o.
Zobacz inne