HR Detektyw część 29 - nowości i zmiany

Data dodania: 12.03.2021

Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi". Pamiętaj, że HR Detektywa możesz również oglądać i słuchać na moim kanale YouTube - HR na szpilkach.

#News 1 ▪️ Wsparcie miejsc pracy z Tarczy 8.0

28 lutego br. weszło w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 – Tarcza 8.0.

Dofinansowanie do wynagrodzeń z Tarczy 8.0 wynosi miesięcznie 2000 zł  do wynagrodzenia jednego pracownika w przeliczeniu na pełen etat. W przypadku niepełnego etatu dofinansowanie jest proporcjonalne.

Wsparcie może otrzymać przedsiębiorca:

 • który na dzień 30 listopada 2020 roku prowadził działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako rodzaj przeważającej działalności, kodami: 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z,
 • którego przychód uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 roku,
 • który do końca 3. kwartału 2019 roku terminowo uregulował zobowiązania podatkowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy,
 • który nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości i wobec którego nie jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.

Wsparcie można otrzymać na łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, które przypadają od miesiąca złożenia wniosku i jest przekazywane w miesięcznych transzach.

Ważne! Przedsiębiorca, który otrzymał dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika przez okres objęty dofinansowaniem.

Dofinansowanie nie przysługuje za miesiące, w których przedsiębiorca korzysta z innej pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników udzielonej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku oraz tych, którzy w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek uzyskali więcej niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Wnioski o przyznanie dofinansowania można składać do 31 marca 2021 roku wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą formularza elektronicznego na portalu Praca.gov.pl.

#News 2 ▪️ Zwrot subwencji z tarczy finansowej PFR coraz bliżej

W trzeciej dekadzie kwietnia ma rozpocząć się procedura częściowego lub nawet całkowitego zwrotu dotacji z Tarczy Finansowej 1.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm.

Subwencję co do zasady należy zacząć spłacać od 13. miesiąca, liczonego od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu jej udzielenia.

Zgodnie z „Regulaminem ubiegania się o udział w programie rządowym Tarcza Finansowa PFR dla MSP” z 13 maja 2020 r. zwrot subwencji z tarczy finansowej PFR wynosi 100 proc., jeśli w ciągu 12 miesięcy od dnia jej przyznania doszło do:

 • zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej,
 • rozpoczęcia procesu likwidacji firmy/otwarcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego.

W przypadku jeżeli mikroprzedsiębiorca utrzyma średnie zatrudnienie (z wyłączeniem właściciela) w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych w stosunku do stanu zatrudnienia na koniec miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej na poziomie wyższym niż 100 proc. , będzie musiał zwrócić tylko 25 proc. otrzymanej kwoty subwencji.

To, czy przedsiębiorca będzie musiał zwrócić więcej, zależy już od utrzymania stanu zatrudnienia. Jeśli jednak poziom ten mieści się między 50 a 100 proc., zwrotowi podlega dodatkowo do 50 proc. subwencji, proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia. W przypadku redukcji zatrudnienia większej niż 50 proc. dodatkowa kwota zwrotu będzie wynosiła 50 proc. czyli w sumie 75 proc. (25 plus 50 proc.).

Pierwsze umorzenia mają nastąpić po 29 kwietnia 2021 r. Wtedy też przedsiębiorcy otrzymają elektroniczne formularze z kwotą umorzenia.

#News 3 ▪️ Komisja Europejska będzie walczyć z nierównością płac

Jest już projekt odpowiedniej dyrektywy, przygotowany przez Komisję Europejską odnośnie jawności wynagrodzeń. Chodzi głównie o to, aby zlikwidować dysproporcje w zarobkach kobiet i mężczyzn. Nowe rozwiązania dotyczą zarówno rekrutacji, jak i warunków zatrudnienia. 

Według projektu, pracodawcy będą zobowiązani do publikacji raportów z wysokości wynagrodzeń na danym stanowisku. Przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 250 pracowników,  miałyby aktualizować je każdego roku. Mniejsi musieliby to zrobić na żądanie pracownika, który chciałby przekonać się czy zarabia mniej czy tyle samo co jego współpracownicy, a jeśli firmy tego nie zrobią, mogą zostać ukarane grzywną. W przypadku, gdy wyniki raportu wykażą różnicę w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wynoszącą co najmniej 5 proc. i gdy pracodawca nie jest w stanie uzasadnić powodów takiego stanu rzeczy, będzie on zmuszony przeprowadzić specjalną ocenę wynagrodzeń we współpracy z przedstawicielami pracowników.

„Aby zapewnić równe wynagrodzenie, potrzebna jest przejrzystość” – powiedziała Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Planuje ona również rozszerzyć prawo unijne m.in. o obowiązek informowania o wysokości wynagrodzenia osób ubiegających się o pracę. Ma to na celu zdobycie rzeczywistych danych o poziomie wynagrodzeń pracowników różnej płci, wykonujących taką samą pracę. Pracodawcy nie będą mogli też pytać osób ubiegających się o pracę o wysokość ich wcześniejszego wynagrodzenia.

Projekt trafi teraz do oceny Parlamentu Europejskiego oraz reprezentantów unijnych rządów w Radzie UE. Jeśli zyska akceptację, nowe reguły zaczną obowiązywać za trzy-cztery lata, a rządy poszczególnych krajów członkowskich będą musiały dostosować krajowe prawo do nowych wymogów.

Więcej na temat m.in. nowych wzorów deklaracji PIT4R i PIT-8AR przeczytacie Państwo na stronie:

https://monikasmulewicz.pl/

Kursy/webinary

W marcu nie zwalniamy tempa i zapraszamy na kolejny webinar z cyklu „Płace dla zaawansowanych”.

Rozliczanie podatkowo – składkowe wynagrodzeń cudzoziemców w 2021 r.  – 23 marca 2021 r.

Na tym szkoleniu zajmiemy się m.in.:

Rozliczeniem składkowo – podatkowym umów zlecenia stanowiących jedyny tytuł do ubezpieczeń oraz rozliczeniem w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń.
Poruszymy temat kontraktu menedżerskiego.
Dowiesz się również jak rozliczać wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne zawartych umów cywilnoprawnych w tym umów zawieranych z cudzoziemcami.
Zajmiemy się tematem przychodów cudzoziemców zatrudnionych w Polsce na podstawie umów cywilnoprawnych.
Ustalimy zakres obowiązku podatkowego obywateli państw UE w Polsce i opodatkowaniem dochodów w świetle umów o unikaniu podwójnemu opodatkowaniu. 

Więcej na temat webinaru

Kolejnym szkoleniem będzie:

Odpowiadamy na zajęcia i rozstrzygamy zbiegi – to nie musi być trudne – 18 marca 2021 r.

Współpraca z komornikiem to jeden z obowiązków pracodawcy. Na szkoleniu przeanalizujemy  zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia za pracę oraz wierzytelności zasiłku chorobowego i wezwanie do dokonywania potrąceń. Wyjaśnimy co zrobić w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej oraz w przypadku gdy wynagrodzenie nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych należności.

Szkolenie pomoże Ci poprawnie sformułować odpowiedź na zajęcie przy uwzględnieniu wszelkich niezbędnych informacji jakich wymaga komornik.

Więcej na temat webinaru

22 marca rozpoczyna się również kolejna edycja kursu Urlopy.

Pamiętaj, że niewykorzystane urlopy to rezerwa urlopowa, która w dużej mierze wpływa na wynik finansowy firmy. Warto zadbać o kondycję firm poprzez właściwe zarządzanie tym obszarem!

Kurs Urlopy

Dołącz do ekipy poszukiwaczy ciekawostek ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków! Czy Twoją tajną mocą jest śledzenie nowości w orzecznictwie i zmian w obowiązujących przepisach? A może z uporem maniaka śledzisz prace toczące się w rządowych instytucjach?

Wyniki Twoich poszukiwań prześlij na adres: hrdetektywi@monikasmulewicz.pl 

Skontaktuj się z nami i daj się poznać tysiącom Czytelników mojego bloga!

 


Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 12,000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Materiały powiązane

HR Wpływ COVID-19 na ofertę benefitów pracowniczych w Polsce - ANKIETA
Wpływ COVID-19 na ofertę benefitów pracowniczych w Polsce - ANKIETA
24.05.2021
Praca Zdalna Uprawnienia kontrolne pracodawcy w kontekście pracy zdalnej - według prawa pracy
Uprawnienia kontrolne pracodawcy w kontekście pracy zdalnej - według prawa pracy
14.05.2021
Biznes Jak znaleźć dobrego pracownika w sektorze usług? 4 zadania do wykonania.
Jak znaleźć dobrego pracownika w sektorze usług? 4 zadania do wykonania.
10.08.2021
Poprzedni
GreenWings Offices z nowym zarządcą - Cushman & Wakefield
GreenWings Offices z nowym zarządcą - Cushman & Wakefield
Następny
Nowy Dyrektor w Dziale Doradztwa Inwestycyjnego Colliers
Nowy Dyrektor w Dziale Doradztwa Inwestycyjnego Colliers

Newsletter

Kalendarium

 • Akademia Zatrudniania Cudzoziemców w Polsce 27.09.2021
 • Rynek powierzchni handlowych – powrót optymizmu? 28.09.2021
 • BEAS 2021: Premiera Raportu "Potencjał inwestycyjny Łodzi" 29.09.2021 Łódź
Zobacz inne

Oferty Pracy

 • Młodszy Księgowy / Młodsza Księgowa - Warszawa MDDP Outsourcing Warszawa
 • Starszy Księgowy / Starsza Księgowa - Warszawa MDDP Outsourcing Warszawa
 • Księgowy / Księgowa - Katowice MDDP Outsourcing Katowice
 • Młodszy Księgowy / Młodsza Księgowa - Katowice MDDP Outsourcing Katowice
 • Młodszego Specjalisty ds. rozwoju biznesu Digital Teammates S.A. Warszawa
Zobacz inne
 • Digital Teammates S.A. dostawca RPA (Robotic Process Automation)
 • MDDP Outsourcing Outsourcing księgowości, kadr i płac
Zobacz inne

Eksperci

Tomasz Bereźnicki
Tomasz Bereźnicki
zobacz innych

Bibliografia Outsourcingu

Mamy już 50114
pozycji w bazie

Outsourcing&More

Newsroom

 • Praca na określony czas – w planach firm i rozważaniach specjalistów Praca na określony czas – w planach firm i rozważaniach specjalistów 24.09.2021
 • Rusza sprzedaż mieszkań na nowym osiedlu w centrum Warszawy Rusza sprzedaż mieszkań na nowym osiedlu w centrum Warszawy 24.09.2021
 • Działania PIP na najbliższe lata – rekomendacja RPO Działania PIP na najbliższe lata – rekomendacja RPO 24.09.2021
 • „Rynek pracy 360 stopni" - badanie dla pracodawców i pracowników „Rynek pracy 360 stopni" - badanie dla pracodawców i pracowników 24.09.2021
 • Ponad połowa badanych firm nie wie jak zachęcić pracowników do powrotu do biur Ponad połowa badanych firm nie wie jak zachęcić pracowników do powrotu do biur 24.09.2021
Zobacz inne

Książki

Outsourcing - Metodyka przygotowywania procesów i ocena
Outsourcing - Metodyka przygotowywania procesów i ocena Difin
Zobacz inne

Blogi

 • Czy tworzenie robotów to zajęcie dla każdego?
  Czy tworzenie robotów to zajęcie dla każdego? Digital Teammates S.A.
 • Koniec z biurkowym rejtanowaniem
  Koniec z biurkowym rejtanowaniem Karina Kreja
 • Śródpandemiczna mała stabilizacja
  Śródpandemiczna mała stabilizacja Karina Kreja
 • Zmiany w przepisach o rachunkowości
  Zmiany w przepisach o rachunkowości Grant Thornton
 • Mobilni menadżerowie
  Mobilni menadżerowie Karina Kreja
Zobacz inne
 • Karina Kreja
  Karina Kreja Ekspert Strategii Środowiska Pracy, Architekt, Rzeczoznawca Majątkowy.
 • Krzysztof Herdzik
  Krzysztof Herdzik
 • Wojciech Krupa
  Wojciech Krupa Strategic Account Manager, Workplace Consultant, Change Manager, C-Suite Advisor
 • Wiktor Doktór
  Wiktor Doktór Ekspert branży outsourcingowej
 • Dymitr Doktór
  Dymitr Doktór Ekspert w dziedzinie marketingu, wizjoner, pasjonat rozwiązań outsourcingowych oraz optymalizacji. Redaktor Naczelny magazynu Outsourcing&More.
Zobacz inne

Baza Firm

Set On Target
Set On Target
Zobacz inne