HR Detektyw część 31 - nowości i zmiany

Data dodania: 15.04.2021

Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi".

#News 1 ▪️ Zwolnienie ZUS za marzec

Płatnicy, którzy czekają na wejście w życie przepisów Tarczy antykryzysowej 9.0, mogą już teraz składać wnioski o odroczenie terminu płatności składek za marzec 2021 r. 

Zwracamy się do właścicieli firm, którzy czekają na wejście w życie przepisów o zwolnieniu ze składek za kolejne miesiące i nie wiedzą, czy mają opłacać składki czy nie, żeby złożyli wniosek do ZUS o odroczenie terminu płatności np. o miesiąc – powiedział rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Odroczenie płatności składek spowoduje przesunięcie terminu płatności np. o miesiąc, być może do tego czasu pojawi się już rozporządzenie dotyczące Tarczy 9.0.

Zwolnienie będzie obejmować także składki opłacone – jeśli przedsiębiorca je opłacił, będzie mógł uzyskać zwrot nadpłaty lub przeznaczyć je na przyszłe składki.

Zwolnienie ze składek ZUS za marzec to jedna z opcji pomocy, która zawarta jest w zapowiedzianej Tarczy 9.0. Pomoc ma otrzymać ponad 60 branż wg kodów PKD.

Wniosek o odroczenie terminu płatności składek należy złożyć za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Powinno się go złożyć przed terminem wymagalności składki, aby uniknąć zapłaty odsetek.

#News 2 ▪️ Czy urlop wypoczynkowy zostanie wydłużony?

Rząd pracuje nad nowelizacją Kodeksu pracy. Wiele wskazuje na to, że znajdzie się w nim również zmiana odnosząca się do urlopów wypoczynkowych.

Propozycji jest kilka:

 • 31 dni urlopu dla wszystkich zatrudnionych – pomysł ten spotkał się ze stanowczym sprzeciwem pracodawców,
 • wydłużony o 5 dni okres urlopu wypoczynkowego dla pracowników mających staż pracy powyżej 30 lat,
 • 26 dni urlopu dla wszystkich, bez względu na staż pracy.

Zmiana wymiaru urlopu wypoczynkowego miałaby zostać wprowadzona do Kodeksu pracy wraz z innymi zmianami, dotyczącymi m.in. pracy zdalnej. 

Obecnie wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 lub 26 dni w roku kalendarzowym w zależności od stażu pracy. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj:

Jakie okresy zaliczamy do stażu pracy ustalając wymiar urlopu wypoczynkowego?

#News 3 ▪️ Tarcza branżowa zostanie rozszerzona

Lista 60 kodów PKD w dalszym ciągu nie zapewnia wsparcia wszystkim, którzy tego potrzebują. Rozszerzenie Tarczy Branżowej o nowe kody w dużej mierze pomoże wielu przedsiębiorcom, przede wszystkim najemcom galerii handlowych – wyjaśnił rzecznik MŚP.

Niedługo Rząd ogłosi kolejną tarczę antykryzysową – Tarczę 9.0. Pomoc ma dotyczyć zwolnienia ze składki ZUS, świadczenia postojowego, dotacji dla mikro i małych firm oraz dopłat do wynagrodzeń pracowników. Pomoc będzie skierowana do firm prowadzących działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Zgodnie z zapowiedziami Rządu Tarcza branżowa zostanie rozszerzona o kolejne 16 kodów PKD.

 • 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 51.10.Z Transport lotniczy pasażerski
 • 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 • 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne

Kod PKD będzie weryfikowany na dzień 31 marca 2021 roku. Najnowszy pakiet pomocowy będzie przyznany za dwa miesiące – marzec i kwiecień, a nowelizacja rozporządzenia obejmie jednocześnie oba miesiące.

#News 4 ▪️ Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 25 kwietnia br.

Ze względu na panującą sytuację epidemiczną Rada Ministrów podjęła decyzję o wydłużeniu o kolejne dwa tygodnie dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Oznacza to, że będzie on przysługiwał do 25 kwietnia br. – poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy obowiązuje na dotychczasowych zasadach. Przysługuje wówczas, gdy placówki są nadal zamknięte ze względu na COVID-19 oraz w sytuacji, gdy placówka, która wznowiła działalność stacjonarną, zostanie zamknięta lub jej funkcjonowanie, mimo że jest otwarta, zostanie ograniczone ze względu na nieprzewidziane zamknięcie klasy czy oddziału. Chodzi o taki przypadek, gdy nie będzie możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi lub dorosłymi osobami niepełnosprawnymi.

Szkoły podstawowe, przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, żłobki czy kluby dziecięce mają obowiązek zapewnienia opieki dzieciom osób:

 • zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • realizujących zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 • realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • pełniących służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • wykonujących działania ratownicze,
 • zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 • zatrudnionych w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • zatrudnionych w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • zatrudnionych w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • zatrudnionych w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizujących zadania na terenie tych jednostek.

Trzeba pamiętać, że nie zmieniły się zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).

Zasiłek ten nie przysługuje również, gdy szkoła zapewni opiekę dziecku i rodzic z tej opieki skorzysta.

Podstawa prawna Dz. U. 2021 r. poz. 655 i 656,

Wjęcej na temat m.in.: składki wypadkowej od 1 kwietnia 2021 r. czy też kontroli trzeźwości pracowników przeczytacie Państwo na stronie: https://monikasmulewicz.pl/

 

 

Kursy/webinary

W kwietniu odbędzie się wielkie wydarzenie, a mianowicie rusza kolejna edycja Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego.

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego – 20 kwietnia 2021 r.

Akademia to 9-miesięczny program dydaktyczny, obejmujący kursy z dziedziny prawa pracy, naliczania wynagrodzeń, procedur RODO oraz narzędzia MS Excel, w kompleksowy sposób omawiający całość zagadnień kadrowo-płacowych. Jest to pakiet 7 Kursów: Kadry, Płace, Urlopy, Czas Pracy, Zasiłki, Excel i RODO.

Skomplikowany system prawno-podatkowy, jak również złożoność zagadnień wymagają stałego i systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Musisz byś mistrzem w swojej profesji. Stale doskonalić się i podążać za najnowszymi trendami. Powinieneś znać przepisy w stopniu umożliwiającym ich zastosowanie, aby działać zgodnie z literą prawa i ­uniknąć odpowiedzialności z tego tytułu.

Dołącz do Akademii

Oczywiście nie może zabraknąć też webinarów z cyklu „Płace dla zaawansowanych”, które cieszą się Waszą ogromnym zainteresowaniem.

Składki na ubezpieczenia: społeczne, zdrowotne, FP i FS, FGŚP pracowników i zleceniobiorców w 2021 r.  – 15 kwietnia 2021 r.

Na tym szkoleniu zajmiemy się m.in.:

 • Rozliczeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz składek na FP i FGŚP.
 • Rozliczaniem składek na urlopie macierzyńskim i wychowawczym w 2021 r.
 • Dowiesz się również jak rozliczać składki w razie zbiegu tytułów do ubezpieczeń w 2021 r.
 • Zajmiemy się tematem świadczeń zwolnionych ze składek na FUS i ubezpieczenie zdrowotne.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób mających podstawową wiedzę nt. rozliczeń z ZUS, pracowników działów personalnych i  doświadczonych praktyków chcących pogłębić swoją wiedzę.

Dołącz do webinaru

Korygowanie błędów na liście płac w 2021 r. – warsztaty praktyczne – 26 kwietnia 2021 r.

Ile razy zdarzyło Ci się korygować błędy na liście płac? A ile razy nie wiedziałaś jak to zrobić?

Aby pomóc Ci w korekcie błędów na liście płac zorganizowaliśmy szkolenie.

Omówimy na nim rozliczenie nadpłaconego i błędnie wypłaconego wynagrodzenia za pracę.
Zajmiemy się korektą nadpłaconych składek i zaliczki na podatek w przypadku podjęcia studiów lub utraty statusu studenta.
Omówimy zwrot nadpłaconych składek E-R w związku z przekroczeniem rocznej podstawy wymiaru oraz korektę świadczeń chorobowych i składek za pracowników na urlopach macierzyńskich i wychowawczych.

Dołącz do webinaru

Dołącz do ekipy poszukiwaczy ciekawostek ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków! Czy Twoją tajną mocą jest śledzenie nowości w orzecznictwie i zmian w obowiązujących przepisach? A może z uporem maniaka śledzisz prace toczące się w rządowych instytucjach?

Wyniki Twoich poszukiwań prześlij na adres: hrdetektywi@monikasmulewicz.pl 

Skontaktuj się z nami i daj się poznać tysiącom Czytelników mojego bloga!


Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 12,000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Materiały powiązane

Video HR po ludzku - Czy każdy pracujący rodzic może wziąć URLOP WYCHOWAWCZY?
HR po ludzku - Czy każdy pracujący rodzic może wziąć URLOP WYCHOWAWCZY?
20.08.2021
HR W każdych czasach docenianie w pracy jest ważne
W każdych czasach docenianie w pracy jest ważne
11.05.2021
HR Jak skonstruować dobre ogłoszenie o pracę w IT?
Jak skonstruować dobre ogłoszenie o pracę w IT?
15.06.2021
Poprzedni
Rynek pracy w czasie COVID-19 - marzec 2021 r.
Rynek pracy w czasie COVID-19 - marzec 2021 r.
Następny
Za 6% eksportu produktów rolnych do UE odpowiada Polska
Za 6% eksportu produktów rolnych do UE odpowiada Polska

Newsletter

Kalendarium

 • Konferencja I love marketing 21.09.2021
 • Przyszłość pracy zdalnej 21.09.2021
 • Praktyczne aspekty wynagradzania pracowników pomocy społecznej 23.09.2021
Zobacz inne

Oferty Pracy

 • Młodszy Księgowy / Młodsza Księgowa - Katowice MDDP Outsourcing Katowice
 • Starszy Księgowy / Starsza Księgowa - Warszawa MDDP Outsourcing Warszawa
 • Starszy Księgowy / Starsza Księgowa - Katowice MDDP Outsourcing Katowice
 • Młodszy Księgowy / Młodsza Księgowa - Warszawa MDDP Outsourcing Warszawa
 • Księgowy / Księgowa - Katowice MDDP Outsourcing Katowice
Zobacz inne
 • MDDP Outsourcing Outsourcing księgowości, kadr i płac
Zobacz inne

Eksperci

Ivaylo Slavov
Ivaylo Slavov
zobacz innych

Bibliografia Outsourcingu

Mamy już 50114
pozycji w bazie

Outsourcing&More

Newsroom

 • Spotkania integracyjne na urlopie? Spotkania integracyjne na urlopie? 17.09.2021
 • Weekend w Poznaniu 17-19.09.2021 Weekend w Poznaniu 17-19.09.2021 17.09.2021
 • Kolejna edycja akcji „Do nasadzenia”, czyli zielony dywan dla przyszłych pokoleń Kolejna edycja akcji „Do nasadzenia”, czyli zielony dywan dla przyszłych pokoleń 17.09.2021
 • Pierwsze symptomy ożywienia na wrocławskim rynku biurowym po drugim kwartale 2021 r. - raport Pierwsze symptomy ożywienia na wrocławskim rynku biurowym po drugim kwartale 2021 r. - raport 16.09.2021
 • Przerwa w pracy - co warto na ten temat wiedzieć Przerwa w pracy - co warto na ten temat wiedzieć 16.09.2021
Zobacz inne

Książki

Pracownik call center
Pracownik call center Wydawnictwo Ekonomik - Jacek Musiałkiewicz
Zobacz inne

Blogi

 • Śródpandemiczna mała stabilizacja
  Śródpandemiczna mała stabilizacja Karina Kreja
 • Zmiany w przepisach o rachunkowości
  Zmiany w przepisach o rachunkowości Grant Thornton
 • Mobilni menadżerowie
  Mobilni menadżerowie Karina Kreja
 • 6. punktów etykiety spotkań hybrydowych
  6. punktów etykiety spotkań hybrydowych Wojciech Krupa
 • Sprzedaż to zbiór procesów. Niektóre z nich warto zrobotyzować.
  Sprzedaż to zbiór procesów. Niektóre z nich warto zrobotyzować. Digital Teammates S.A.
Zobacz inne
 • Joanna Borowik
  Joanna Borowik Rzeczoznawca majątkowy i doradca rynku nieruchomości
 • Marzena Sawicka
  Marzena Sawicka Ekspert i autorka programów szkoleniowych. Aktywnie uczestniczy w kształtowaniu środowiska branży szkoleniowo – doradczej w Polsce.
 • Karol Froń
  Karol Froń
 • Dymitr Doktór
  Dymitr Doktór Ekspert w dziedzinie marketingu, wizjoner, pasjonat rozwiązań outsourcingowych oraz optymalizacji. Redaktor Naczelny magazynu Outsourcing&More.
 • Wiktor Doktór
  Wiktor Doktór Ekspert branży outsourcingowej
Zobacz inne

Baza Firm

Noerr Biedecki sp.k.
Noerr Biedecki sp.k.
Zobacz inne