Inwestycje o wartości 48,5 mld zł sfinansowane przez firmy leasingowe

Data dodania: 27.10.2020

 • 48,5 mld zł to łączne finansowanie udzielone przez polską branżę leasingową w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2020r.
 • Dynamika rynku leasingu po trzech kwartałach 2020r. wyniosła -15,2 % r/r.
 • III kwartał wyróżnił się 4,0 proc. dynamiką r/r. 
 • Ponad 170 tys. przedsiębiorców zostało objętych wakacjami leasingowymi.

Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor leasingowy podał, że w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2020r. firmy leasingowe udzieliły finansowania o łącznej wartości 48,5 mld zł, przy ujemnej dynamice rynku na poziomie -15,2% r/r. (dane ZPL po trzech kwartałach 2020r.)

Jak zmieniała się sytuacja na rynku leasingu w ciągu roku?

Restrykcje administracyjne, które rząd wprowadził w połowie marca, poskutkowały bardzo wyraźnym wyhamowaniem działalności gospodarczej (głównie w sektorze usług) oraz ograniczeniem aktywności całego społeczeństwa. Ich rezultatem były spadki obserwowane w produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej, czy spadki w zakresie wielkości finansowania udzielanego przez firmy leasingowe. Dane Związku Polskiego Leasingu pokazują, że w pierwszej połowie tego roku polska branża leasingowa udzieliła łącznego finansowania o wartości 29,8 mld zł, przy dynamice rynku na poziomie -24% r/r.

W kolejnych miesiącach roku leasingodawcy obserwowali większe zainteresowanie wśród firm finasowaniem udzielanym przez branżę. W samym trzecim kwartale br. wartość nowych kontraktów leasingowych wyniosła 18,8 mld zł, co było wynikiem lepszym o 4,0% r/r. Mimo dodatnich wyników trzeciego kwartału, skumulowane dane branży leasingowej na koniec września pokazują -15,2 proc. dynamikę rynku r/r przy łącznej wartości nowych kontraktów na poziomie 48,5 mld zł.

Polska branża leasingowa, pomimo spadającej liczby nowych kontraktów, zdecydowała się pomóc przedsiębiorcom w czasie kryzysu. Leasingodawcy - na wniosek swoich klientów - zmieniali harmonogramy spłat i odraczali spłatę rat leasingowych na okres od 3 do 6 miesięcy. W okresie od połowy marca do końca września 2020r., finansujący objęli wakacjami leasingowymi ponad 170 tys. przedsiębiorców, w odniesieniu do 380 tys. umów leasingu. Co istotne 95% pomocy zostało przyznane do końca czerwca 2020 roku, powiedziała Ewa Łuniewska, Przewodnicząca Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu.

Struktura rynku leasingu

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku przedsiębiorcy, przy udziale leasingu i pożyczki inwestycyjnej, najczęściej finansowali pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 tony. Mają one 47,6 proc. udział w strukturze rynku. Na drugim miejscu znalazły się maszyny i inne urządzenia (29,9 proc. udział), a na trzecim miejscu - pojazdy ciężarowe (16,8 %). Rzadziej finansowe były: sprzęt IT (1,6%), samoloty, statki i tabor kolejowy (1,5%), nieruchomości (1,3%) i inne aktywa (1,4%).

Trendy w grupach produktów

Pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 tony

Po istotnych spadkach w zakresie finansowania pojazdów lekkich w drugim kwartale tego roku, trzeci kwartał przyniósł poprawę i wzrost dynamiki finasowania do 11,9 % r/r. Branża leasingowa w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku sfinansowała pojazdy lekkie (tj. pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 t.) o łącznej wartości 23,1 mld zł, co stanowiło wynik o 9,2 proc. niższy przed rokiem. Tegoroczny spadek finansowania pojazdów lekkich opierał się zarówno o samochody osobowe (-9,3% r/r), jak i pojazdy dostawcze do 3,5 tony (- 8,8% r/r). Co istotne we wrześniu dynamika finansowania pojazdów lekkich wyniosła 21,2% r/r, czyli była zdecydowanie powyżej wyników z lipca i sierpnia.

Wyniki sektora OSD są mocno skorelowane ze zmianami popytu konsumpcyjnego w Polsce. Już w I kwartale 2020 dynamika wydatków konsumpcyjnych wyhamowała do 1,2% r/r, a w II kwartale odnotowała spadek aż o 10,9% r/r. Zakładamy, że popyt konsumpcyjny pozostanie słaby w dalszej części roku, w dużej mierze za sprawą bardzo negatywnego wpływu pandemii na nastroje konsumentów. Będzie to miało negatywne przełożenie na popyt wewnętrzny i koniunkturę w handlu detalicznym, co jest ściśle powiązane z wielkością finansowania pojazdów lekkich, powiedział Marcin Nieplowicz, Dyrektor ds. Statystyki i Monitorowania Rynku ZPL.

Maszyny i inne urządzenia

W omawianym okresie łączne finansowanie udzielone przez branżę leasingową na inwestycje w maszyny i inne urządzenia wyniosło 14,5 mld zł, przy ujemnej -7,2 proc. dynamice r/r (dane po trzech kwartałach tego roku). Rezultat, jaki uzyskały maszyny był najlepszym wynikiem wśród głównych segmentów rynku leasingu w Polsce w tym roku. Dynamikę -13,1% r/r odnotowano dla finansowania maszyn leasingiem, a 7 proc. wzrost (r/r) dla finansowania maszyn pożyczką.

Słabszy wynik uzyskany w maszynach w leasingu jest mocno powiązany z wynikami produkcji przemysłowej. Lock down gospodarki (w tym przede wszystkim zamknięcie części zakładów przemysłowych lub ograniczenie ich działalności) doprowadził do załamania produkcji przemysłowej w kwietniu. Kolejne miesiące przyniosły stopniową normalizację sytuacji, a od czerwca dynamika produkcji osiągnęła dodatni wynik, powiedział Marcin Nieplowicz, Dyrektor ds. Statystyki i Monitorowania Rynku ZPL.

Analiza ZPL pokazuje też, że wciąż znacznie lepsze wyniki są uzyskiwane w tych segmentach maszyn, w których popyt inwestycyjny nie jest tak mocno uzależniony od zmian koniunktury. To przede wszystkim finansowanie maszyn rolniczych (+6,8% r/r za III kw.) i sprzętu medycznego (+29,0% r/r za III kw.), czyli obszarów mocno powiązanych z pożyczką. Z drugiej strony wciąż na wyraźnym minusie w III kwartale 2020r. były te segmenty maszyn, w których poziom finansowania jest mocno uzależniony od oceny sytuacji gospodarczej tj. maszyny do obróbki metalu i produkcji plastiku czy maszyny poligraficzne.

Pojazdy ciężarowe

W segmencie finansowania pojazdów ciężarowych, gdzie uwzględnione zostały takie aktywa jak pojazdy ciężarowe powyżej 3,5t., ciągniki siodłowe, naczepy i przyczepy oraz autobusy, obserwujemy kontynuację spadków, które rozpoczęły się jeszcze w czerwcu 2019 roku. I połowa roku przyniosła pogłębienie ujemnych dynamik do -51,2% r/r. W samym trzecim kwartale tego roku dynamika finansowania tych pojazdów była na lekkim minusie -3,6% r/r. Skumulowane dane ZPL pokazują, że od początku roku branża leasingowa podpisała nowe kontrakty na pojazdy ciężarowe o łącznej wartości 8,1 mld zł, przy dynamice rynku na poziomie -39,4% r/r.   

Grosze wyniki w tym segmencie rynku obserwujemy przede wszystkim w obszarze związanym z międzynarodowym transportem drogowym. W okresie od stycznia do września 2020r. finansowanie ciągników siodłowych spadło o 43,7% r/r, przy dodatniej dynamice za III kwartał (3,8% r/r), a wartość nowych kontraktów dotyczących finansowania naczep i przyczep była niższa o 39,2% r/r. Trudna sytuacja w transporcie zbiorowym jest widoczna w wynikach segmentu autobusów, który w ciągu pierwszych trzech kwartałów zanotował wynik gorszy o 43% r/r, niż przed rokiem. Relatywnie najmniejsze spadki dotyczą segmentu ciężarówek o masie powyżej 3,5 t, a to za sprawą relatywnie dobrego wyniku budowlanki.

Pozostałe segmenty rynku (IT, samoloty, statki, tabor kolejowy i nieruchomości)

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2020 roku firmy leasingowe sfinansowały także:

 • Sprzęt IT o łącznej wartości 752, 2 mln zł (-5,3 proc. dynamika r/r)
 • Samoloty, statki i tabor kolejowy o wartości 703,7 mln zł (- 10,9 proc. dynamika r/r)
 • Nieruchomości, o łącznej wartości 624,9 mln zł (+55,9 proc. dynamika r/r)

Co firmy leasingowe mówią o kolejnych miesiącach roku?

Według kwartalnego odczytu badania koniunktury branży leasingowej, realizowanego wśród osób odpowiedzialnych za sprzedaż w firmach leasingowych zrzeszonych w ZPL, w ostatnim kwartale roku, ankietowane firmy spodziewają się bardzo wyraźnego przyspieszenia aktywności sprzedażowej (za sprawą wzrostu liczby wpływających wniosków leasingowych). Poza tym oczekują zauważalnego wzrostu zatrudnienia i nieznacznego polepszenia jakości portfela.

W zakresie nowej produkcji, połowa badanych firm spodziewa się wzrostu finansowania w segmencie pojazdów lekkich, a 1/3 firm oczekuje wzrostów w zakresie finansowania maszyn i urządzeń. Firmy oczekują też stabilizacji poziomu finansowania w segmencie transportu ciężkiego, a ujemne perspektywy rysują się dla finansowania nieruchomości.

 • Autor:
 • Związek Polskiego Leasingu

Materiały powiązane

Biznes Outsourcing&More #58 - magazyn biznesowy już dostępny online
Outsourcing&More #58 - magazyn biznesowy już dostępny online
20.05.2021
Raporty NEWS: Focus on Trójmiasto 2021 - raport
NEWS: Focus on Trójmiasto 2021 - raport
23.06.2021
Inwestycje Małopolska szykuje się na wielkie inwestycje związane z organizacją igrzysk europejskich w 2023 roku
Małopolska szykuje się na wielkie inwestycje związane z organizacją igrzysk europejskich w 2023 roku
16.03.2021
Poprzedni
Ponad połowa polaków oszczędzała w III kwartale 2020 roku
Ponad połowa polaków oszczędzała w III kwartale 2020 roku
Następny
Czy energia elektryczna to luksus, na który mogą sobie pozwolić nieliczni?
Czy energia elektryczna to luksus, na który mogą sobie pozwolić nieliczni?

Newsletter

Kalendarium

 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2021 - warsztaty 26 sierpnia 2021 26.08.2021
 • Obowiązki kadrowo-płacowe na początku roku szkolnego – praktyczne aspekty 26.08.2021
 • Co warto robotyzować w działach sprzedaży? 26.08.2021
Zobacz inne

Oferty Pracy

 • Starszy Księgowy / Starsza Księgowa - Warszawa MDDP Outsourcing Warszawa
 • Młodszy Księgowy / Młodsza Księgowa - Katowice MDDP Outsourcing Katowice
 • Starszy Księgowy / Starsza Księgowa - Katowice MDDP Outsourcing Katowice
 • Księgowy / Księgowa - Warszawa MDDP Outsourcing Warszawa
 • Młodszy Księgowy / Młodsza Księgowa - Warszawa MDDP Outsourcing Warszawa
Zobacz inne
 • MDDP Outsourcing Outsourcing księgowości, kadr i płac
 • The Design Group Projektowanie wnętrz biurowych, doradztwo architektoniczne
Zobacz inne

Eksperci

Kinga Chelińska-Barańska
Kinga Chelińska-Barańska
zobacz innych

Bibliografia Outsourcingu

Mamy już 50006
pozycji w bazie

Outsourcing&More

Newsroom

 • Outsourcing&More nr 59 – zapraszamy do lektury Outsourcing&More nr 59 – zapraszamy do lektury 02.08.2021
 • Unum Życie wypłaca więcej świadczeń Unum Życie wypłaca więcej świadczeń 02.08.2021
 • KATOWICE MIASTO CZYSTEGO POWIETRZA! KATOWICE MIASTO CZYSTEGO POWIETRZA! 02.08.2021
 • Emole wybiera magazyn Panattoni w Pruszkowie Emole wybiera magazyn Panattoni w Pruszkowie 02.08.2021
 • Fundacja Pro Progressio – zakończenie działalności Fundacja Pro Progressio – zakończenie działalności 01.08.2021
Zobacz inne

Książki

Mistrz sprzedaży. Wydanie 3 poszerzone
Mistrz sprzedaży. Wydanie 3 poszerzone Onepress
Zobacz inne

Blogi

 • Najczęstsze mity i blokery robotyzacji procesów biznesowych.
  Najczęstsze mity i blokery robotyzacji procesów biznesowych. Digital Teammates S.A.
 • Współpraca hybrydowa jest niesprawiedliwa i trudna. Trzy kluczowe koncepcje lepszej współpracy zdalnej i biurowej.
  Współpraca hybrydowa jest niesprawiedliwa i trudna. Trzy kluczowe koncepcje lepszej współpracy zdalnej i biurowej. Wojciech Krupa
 • Dobre CV kluczem do sukcesu. O co należy zadbać, żeby było skuteczne i otwierało drzwi do kariery?
  Dobre CV kluczem do sukcesu. O co należy zadbać, żeby było skuteczne i otwierało drzwi do kariery? Talent Solutions
 • Praca tymczasowa na stanowiskach specjalistycznych - wywiad z Natalią Janusiak
  Praca tymczasowa na stanowiskach specjalistycznych - wywiad z Natalią Janusiak Wiktor Doktór
 • Dwa układy przestrzeni biurowej przygotowane do współpracy.
  Dwa układy przestrzeni biurowej przygotowane do współpracy. Wojciech Krupa
Zobacz inne
 • Krzysztof Herdzik
  Krzysztof Herdzik
 • Katarzyna Czylok
  Katarzyna Czylok Redaktorka OutsourcingPortal
 • Joanna Borowik
  Joanna Borowik Rzeczoznawca majątkowy i doradca rynku nieruchomości
 • Dymitr Doktór
  Dymitr Doktór Ekspert w dziedzinie marketingu, wizjoner, pasjonat rozwiązań outsourcingowych oraz optymalizacji. Redaktor Naczelny magazynu Outsourcing&More.
 • Karina Kreja
  Karina Kreja Ekspert Strategii Środowiska Pracy, Architekt, Rzeczoznawca Majątkowy.
Zobacz inne

Baza Firm

AVON GLOBAL SHARED SERVICES
AVON GLOBAL SHARED SERVICES
Zobacz inne