LEAN TO NIE TYLKO PROCESY… O JAKICH INNYCH ASPEKTACH CZĘSTO ZAPOMINAMY?

Data dodania: 15.02.2019

Proces doskonalenia procesów w firmie oparty na Lean Management ma charakter ciągły oraz przekrojowy. Ciągły dlatego, że Lean nie można wdrożyć, to zmiana kulturowa organizacji, gdzie nieprzerwalnie kwestionujemy i zmieniamy rzeczywistość. Przekrojowy dlatego, że dotyka wielu obszarów oraz aspektów życia firmy. Wiele firm myśląc o Lean, myśli głównie o swoich procesach operacyjnych – nic w tym złego, tylko zawężając w ten sposób perspektywę nie uwalniamy całego możliwego potencjału jaki płynie z tej filozofii.

Zatem na co zwrócić szczególną uwagę przy doskonaleniu przedsiębiorstw?

Proces doskonalenia zakłada nieustanną poprawę organizacji – niezależnie czy dotyczy to firmy produkcyjnej, czy usługowej oraz bez względu na jej wielkość, skalę działania czy staż. Doskonalenie to – w myśl reguł rządzących Lean Managementem – w praktyce oznacza stały wyszukiwanie i eliminowanie przypadków marnotrawstwa. Jednak, aby taka zmiana i doskonalenie miały trwały – nie doraźny, projektowy – charakter, niezbędne są fundamenty, czyli standardy działania:

 • standard przywództwa,
 • standard procesu,
 • standard doskonalenia.

Standard przywództwa

Kolejność tych fundamentów nie jest przypadkowa. Żeby myśleć o osiągnięciu stanu ciągłego doskonalenia, należy zacząć od zbudowania standardu przywództwa. Tu odpowiedzialność leży w postawach zarządu i najważniejszych menedżerów w firmie. Decyduje on, na ile cała organizacja – a właściwie pracownicy – będzie w stanie realizować założenia strategiczne. To zarząd wyznacza cele strategiczne (co i w jakim zakresie firma ma osiągnąć w pewnej perspektywie czasu; przeważnie roku bądź kilku lat). Doświadczenia wskazują, że wymaga to olbrzymiej mobilizacji ze strony członków zarządu bądź właścicieli firmy i przepracowania własnego myślenia o wspólnych, strategicznych celach oraz ich właściwego pojmowania. Wpływ na standard przywództwa ma rzecz jasna jakość kultury organizacyjnej. Ta bowiem przekłada się na codzienne relacje między menedżerami a pracownikami. A więc na to, jak de facto dzień po dniu realizowane są zadania powierzone ludziom, zespołom, wreszcie w ujęciu strategicznym – całej firmie. Właściwy podział ról wszystkich uczestników procesu przekłada się na wyniki, jakość tego procesu, a innymi słowy: wartość dodaną, którą dostarcza każdy uczestnik procesu. Standard ten obejmuje wszystkie poziomy zarządzania, dotyczy więc również postaw menedżerów bezpośrednio współpracujących z pracownikami. Wymaga to warsztatów i treningów: jak budować relacje, w jaki sposób w praktyce tworzyć relację mentor-uczeń, jak motywować i wspierać w rozwiązywaniu problemów.

Standard procesu

Drugi z fundamentów dotyczy wszystkich czynności, które powierzono pracownikom, z wykorzystaniem dostępnych zasobów (zarówno kompetencji i umiejętności, jak i urządzeń) – tak aby wypracować i dostarczyć klientowi wartość dodaną. Oznacza to, że standard ten wymaga wypracowania wspólnie – przez menedżerów (liderów) i pracowników.

Przede wszystkim należy przeprowadzić analizę stanu obecnego. Celem jest zbadanie efektywności danego procesu (ang. Value Stream Mapping), a dalej – identyfikację poszczególnych typów marnotrawstwa, opracowanie kierunków rozwoju, a także wdrożenie zmiany z wykorzystaniem narzędzi lean oraz usprawnienie procesów w zgodzie z harmonogramem i strategią organizacji. Udział pracowników zapewnia jakość zmiany i zwiększa szanse na sukces (pracownicy znają najlepiej proces, a uczestnicząc w wypracowaniu tego standardu,  doskonale wiedzą, jak zmianę przeprowadzić; co więcej – mają do tego inne podejście – jeśli sami wypracowali standard, czują się jego współautorami).

Standard doskonalenia

Mając za sobą dwa z trzech standardów, można przejść do etapu, który zapewni trwałość transformacji. Dzięki niemu pracownicy i liderzy będą stale zaangażowani w dostarczanie wartości dodanej wedle wypracowanych wcześniej reguł.

Podejście to wymaga dokonania wyboru właściwych narzędzi i metod doskonalenia procesów, które przełożą się nieustanne wzrosty efektywności biznesowej całej organizacji. To zaś pozwoli realizować cele strategiczne i osiągnięcie przewag względem konkurentów. Elastyczność takiej firmy sprawia, że łatwiej i szybciej dostosowuje się do potrzeb rynku, zmieniających się trendów i nowych celów wyznaczanych przez władze organizacji.

Oto przykład modelu doskonalenia, który obejmuje poszczególne działania w ustalonej perspektywie czasu:

 • przygotowanie mapy stanu obecnego,
 • identyfikacja marnotrawstw w badanym procesie
 • wypracowanie mapy stanu przyszłego i wdrożenie zidentyfikowanych usprawnień
 • weryfikacja matryc kompetencji i przygotowanie aktualizacji planu rozwoju dla pracowników
 • przeprowadzenie audytów procesu
 • Aktualizacja zgodności stosowanej kaskady wskaźników systemu zarządzania efektywnością (KPI’s) z wyznaczonymi celami strategicznymi
 • Warsztaty szkoleniowe dla nowych pracowników


Dziś nie sposób osiągnąć trwałą przewagę wobec konkurentów i sukces w biznesie, jeśli nie przeprowadzi się transformacji procesów z udziałem wszystkich ich uczestników – i pracowników, i liderów. Transformacja ta, przeprowadzona metodologicznie, poprzez budowanie powyższych standardów, zapewnia stałe podnoszenie efektywności, która ostatecznie zawsze leży w jakości procesów i postawach ludzi.

Materiały powiązane

NieruchomościJuż za tydzień w Krakowie spotkanie inspiracyjno-networkingowe Real Estate Talks
Już za tydzień w Krakowie spotkanie inspiracyjno-networkingowe Real Estate Talks
29.01.2019
KarieraKilka słów o kobiecie w biznesie
Kilka słów o kobiecie w biznesie
11.03.2019
InwestycjePierwsze takie spotkanie branży rachunkowej!
Pierwsze takie spotkanie branży rachunkowej!
29.10.2018
Poprzedni
Prywatne akademiki – inwestorzy mają oko na studentów
Prywatne akademiki – inwestorzy mają oko na studentów
Następny
Poznań na weekend 15- 17 lutego
Poznań na weekend 15- 17 lutego

Newsletter

Kalendarium

 • Kluczowe wskaźniki efektywności czyli KPI w Call Contact Center29.03.2019 Warszawa
 • Konferencja „Inwestuj w Kielcach”03.04.2019 Kielce
 • Konferencja DLA Piper "Wyzwania prawne dla sektora usług nowoczesnych w Polsce"04.04.2019 Warszawa
Zobacz inne

Oferty Pracy

 • Key Account Manager w WarszawieKinnarps Polska Sp. z o. o.Warszawa
Zobacz inne
 • Kinnarps Polska Sp. z o. o.meble biurowe, fit-out
Zobacz inne

Eksperci

Mariusz Wiśniewski
Mariusz Wiśniewski
zobacz innych

Bibliografia Outsourcingu

Mamy już 42435
pozycji w bazie

Outsourcing&More

Newsroom

 • Czy jesteśmy gotowi na jawne wynagrodzenia?Czy jesteśmy gotowi na jawne wynagrodzenia?25.03.2019
 • Biura przyszłościBiura przyszłości25.03.2019
 • Atrium International sprzedaneAtrium International sprzedane25.03.2019
 • Powiew świeżości na rynku hotelowymPowiew świeżości na rynku hotelowym25.03.2019
 • Colliers International rozwija nowy obszar działalności Colliers International rozwija nowy obszar działalności 25.03.2019
Zobacz inne

Literatura

Inteligentny outsourcing. Sztuka skutecznej współpracy
Inteligentny outsourcing. Sztuka skutecznej współpracyMT Biznes
Zobacz inne

Blogi

 • "Biurowe aaS'y"
  "Biurowe aaS'y"Karina Kreja
 • Ile kosztuje nas praca?
  Ile kosztuje nas praca?Karina Kreja
 • Gdy EX przegrywa z CX
  Gdy EX przegrywa z CXKarina Kreja
 • Strategie na rynku Wynajmującego
  Strategie na rynku WynajmującegoKarina Kreja
 • Alfabet obsługi Klienta
  Alfabet obsługi KlientaRobert Zych
Zobacz inne
 • Katarzyna Swatowska
  Katarzyna SwatowskaEkspert w działaniach Public Relations dla Call Contact Center oraz branży nowych technologii
 • Wiktor Doktór
  Wiktor DoktórEkspert branży outsourcingowej
 • Dymitr Doktór
  Dymitr DoktórEkspert w dziedzinie marketingu, wizjoner, pasjonat rozwiązań outsourcingowych oraz optymalizacji. Redaktor Naczelny magazynu Outsourcing&More.
 • Marzena Sawicka
  Marzena SawickaEkspert i autorka programów szkoleniowych. Aktywnie uczestniczy w kształtowaniu środowiska branży szkoleniowo – doradczej w Polsce.
 • Waldek Olbryk
  Waldek Olbryk
Zobacz inne

Baza Firm

Fundacja Startup Hub Poland
Fundacja Startup Hub Poland
Zobacz inne