Literatura
OUTSOURCING W KSZTAŁTOWANIU ZATRUDNIENIA ORAZ KOSZTÓW I PRODUKTYWNOŚCI PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH

OUTSOURCING W KSZTAŁTOWANIU ZATRUDNIENIA ORAZ KOSZTÓW I PRODUKTYWNOŚCI PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH

W obliczu coraz większej złożoności i zmienności otoczenia, wynikającej m.in. z: rozszerzającej się globalizacji, liberalizacji handlu dobrami i usługami, postępu technologicznego (w szcze gólności rozwoju technologii i nformacyjno-komunikacyjnych – ICT) oraz nasilającej się konkurencji, przetrwanie i dalszy rozwój jest dużym wyzwaniem dla wielu przedsiębiorstw. Wśród decyzji, które muszą one podejmować, jeszcze bardziej aktualna staje się decyzja w odniesieniu do tego, które zadania opłaca się wykonać samemu, zważywszy na posiadane kluczowe kompetencje, a które kupić na zewnętrznym rynku ( make or buy?). W tym pytaniu zawiera się m.in. idea outsourcingu, który sam w sobie nie jest z jawiskiem nowym, jednak fenomen tkwi w jego rosnącej skali i zakresie na przestrzeni ostatnich kilku dekad.

Podłoże outsourcingu, czyli długoterminowego wydzielenia ze struktur przedsiębiorstwa funkcji/procesów lub ich części oraz zlecenia ich zewnętrznym, powiązanym kapitałowo bądź niezależnym podmiotom działającym w różnych lokalizacjach krajowych i zagranicznych, tkwi w możliwości podziału pracy (jej fragmentacji) i w podwykonawstwie. Dodatkowo, coraz szybsza i łatwiejs za komunikacja między dostawcą a odbiorcą dzięki rozwojowi ICT, a także rosnąca konkurencja wśród dostawców outsourcingowych przyczyniły się do wzrostu zainteresowania przedsiębiorców tym narzędziem oraz rozszerzenia bądź modyfikacji dotychczasowej współpracy pod względem zakresu, lokalizacji i długości trwania. Z założenia, głównym celem zastosowania outsourcingu bądź jego form była obniżka kosztów funkcjonowania i koncentracja na działalności lub systemie procesów tworzących wartość dla klienta i przynoszących firmie wartość dodaną. Dobrze przygotowany i wdrożony outsourcing powinien przynieść przedsiębiorstwu pożądane efekty ekonomiczne w postaci: wzrostu przychodów ze sprzedaży, racjonalizacji kosztów prowadzonej działalności operacyjnej, lepszego wyniku finansowego.

Podjęcie decyzji o outsourcingu oznacza konieczność wprowadzenia zmian w sposobie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym w jego zasobach i strukturze organizacyjnej. Zmiany te wiążą się z uwolnieniem części zaangażowanych zasobów ludzkich i rzeczowych oraz przesunięciem ich do realizacji innych celów lub na zewnątrz.

W wymiarze ekonomicznym rosną koszty zmienne związane z zakupem dóbr i usług pośrednich, a zmniejszają się koszty stałe związane z utrzymaniem uwolnionych zasobów ludzkich i rzeczowych.
 

Podobne pozycje

Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach
Outsourcing w działalności bankowej
Zaangażowany outsourcing. Pięć zasad, które zmienią oblicze outsourcingu

Newsletter

Kalendarium

 • 19th Annual Shared Services and Outsourcing Week Europe 201913.05.2019 Lizbona
 • The Content IQ Summit London23.05.2019 Londyn
 • IX Europejski Kongres Finansowy 03.06.2019 Sopot
Zobacz inne

Oferty Pracy

 • GL Team LeaderAntal Sp. z o.o.Szczecin
 • Sales ManagerDigital Teammates S.A.Warszawa
 • Buyer with GermanAntal Sp. z o.o.Gdańsk
 • Analityk z językiem hiszpańskimAntal Sp. z o.o.Kraków
 • HR Specialist with Norwegian, Dutch, Swedish, DanishAntal Sp. z o.o.Kraków
Zobacz inne
 • Antal Sp. z o.o.Rekrutacja, HR consulting, market research
 • Digital Teammates S.A.dostawca RPA (Robotic Process Automation)
Zobacz inne

Eksperci

Dariusz Forysiak
Dariusz Forysiak
zobacz innych

Bibliografia Outsourcingu

Mamy już 42987
pozycji w bazie

Outsourcing&More

Newsroom

 • Wiosenne kolory – cała gama krzeseł LEIA dostępna  w nowych odcieniach Wiosenne kolory – cała gama krzeseł LEIA dostępna w nowych odcieniach 25.04.2019
 • Nowy najemca Gate One Business ParkNowy najemca Gate One Business Park25.04.2019
 • Rynek nowych mieszkań powoli się stabilizujeRynek nowych mieszkań powoli się stabilizuje25.04.2019
 • Więcej zieleniWięcej zieleni25.04.2019
 • Bank Pekao wspiera Echo Investment Bank Pekao wspiera Echo Investment 25.04.2019
Zobacz inne

Blogi

 • Strategia na peryferiach
  Strategia na peryferiachKarina Kreja
 • Wellness: Dzieci w biurze
  Wellness: Dzieci w biurzeKarina Kreja
 • Jak prowadzić aktywną sprzedaż wykorzystując wiedzę o potrzebach klienta?
  Jak prowadzić aktywną sprzedaż wykorzystując wiedzę o potrzebach klienta?Robert Zych
 • Co robimy w nie-pracy?
  Co robimy w nie-pracy?Karina Kreja
 • "Biurowe aaS'y"
  "Biurowe aaS'y"Karina Kreja
Zobacz inne
 • Katarzyna Swatowska
  Katarzyna SwatowskaEkspert w działaniach Public Relations dla Call Contact Center oraz branży nowych technologii
 • Daniel Bąk
  Daniel BąkEkspert w dziedzinie BPM, ECM, Back Office Outsourcing, Zarządzanie dokumentami
 • Maciej Buś
  Maciej BuśEkspert Customer Contact Center, Klientomaniak, Konsultant
 • Karol Froń
  Karol Froń
 • Piotr Rutkowski
  Piotr Rutkowski Ekspert ds. outsourcingu
Zobacz inne

Baza Firm

4 Synchronicity
4 Synchronicity
Zobacz inne