Newsroom
Akademia Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZMarta Niezgoda Telefon: +48 512 026 999E-mail: Marta.niezgoda@cedoz.plZobacz wizytówkę
Liczba informacji prasowych: 107
Czy wiesz jaką kwotę podatku możesz odliczyć w roku 2019 w ramach ulgi na dziecko?
Czy wiesz jaką kwotę podatku możesz odliczyć w roku 2019 w ramach ulgi na dziecko?W rozliczeniu za 2018 rok możesz odliczyć od kwoty podatku ulgę na dziecko. Kwotę zwrotu niewykorzystanej ulgi prorodzinnej wpisujemy w deklaracji PIT-36 lub PIT-37 za 2018 rok. Ulga na dziecko w odliczeniach za 2018 rok wynosi: - 92,67 zł miesięcznie (do 1112,04 zł rocznie) na pierwsze dziecko, o ile dochód podatnika po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne, nie przekroczył w 2018 roku 112 000 zł, a w wypadku niebędącego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim 56 000 zł, - 92,67 zł miesięcznie (do 1112,04 zł rocznie) na drugie dziecko, - 166,67 zł miesięcznie (do 2000,04 zł rocznie) na trzecie dziecko, - 225,00 zł miesięcznie (do 2700 zł rocznie) na czwarte i kolejne dziecko. Ulga na dziecko należy się każdemu rodzicowi, rodzicowi zastępczemu oraz prawnemu opiekunowi dziecka (o ile z nim zamieszkuje).
biuro prasowe: Akademia Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZdata: 23.01.2019
Urlop na żądanie - co z dniami, których nie wykorzystamy?
Urlop na żądanie - co z dniami, których nie wykorzystamy?Kodeks pracy przyznaje pracownikowi prawo do 4 dni tzw. urlopu na żądanie. Nasuwa się zatem pytanie: - czy dni niewykorzystane w bieżącym roku będzie można wykorzystać w roku kolejnym? - czy niewykorzystany urlop nam przepadnie? Na wstępie należy podkreślić, że urlop na żądanie nie jest rodzajem urlopu dodatkowego lecz częścią urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi, z tą różnicą, że jest to część urlopu udzielanego pracownikowi w specjalnym trybie.
biuro prasowe: Akademia Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZdata: 17.01.2019
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zmiana wysokości odpisu od 2019 r.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zmiana wysokości odpisu od 2019 r.Art. 16 Kodeksu pracy mówi o tym, że pracodawca, stosownie do możliwości i warunków, zaspokaja bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników. Jedną z możliwości, jakie dał pracodawcom ustawodawca w tym zakresie jest stworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Fundusz taki, zgodnie z ustawą, mają obowiązek tworzyć pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników.
biuro prasowe: Akademia Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZdata: 10.01.2019
Czy już wiesz kiedy weźmiesz urlop i jak zaplanujesz swoje przerwy w pracy, abyś miała/miał długie weekendy?
Czy już wiesz kiedy weźmiesz urlop i jak zaplanujesz swoje przerwy w pracy, abyś miała/miał długie weekendy?W nowo rozpoczętym 2019 roku dni wolne układają się w bardzo dogodny dla pracownika sposób. Czeka nas aż siedem długich weekendów! PAMIĘTAJ!!! Jeśli dobrze zaplanujesz swój urlop, będziesz mogła/mógł cieszyć się kilkoma dłuższymi przerwami w pracy. Bierz pojedyncze wolne dni, a zyskasz aż siedem długich weekendów. Zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (z późniejszymi zmianami), pracownik ma zagwarantowane w każdym roku kalendarzowym 13 dni wolnych od pracy oraz wolne niedziele.
biuro prasowe: Akademia Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZdata: 08.01.2019
Od 1 stycznia 2019 roku wzrosła wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Od 1 stycznia 2019 roku wzrosła wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.Zgodnie z Art.6 ust.1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 ze zm.) wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia. W roku 2019 będzie wynosić 2.250 zł.
biuro prasowe: Akademia Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZdata: 03.01.2019
E-sprawozdania finansowe od 1 października 2018 roku.
E-sprawozdania finansowe od 1 października 2018 roku.1 października 2018 roku weszły w życie zmiany przepisów dotyczących formy sporządzenia sprawozdań finansowych. Zgodnie z art. 45 ust. 1f znowelizowanej ustawy o rachunkowości wszystkie podmioty – dla których dzień bilansowy przypada po 30.09.2018 roku mają obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej, w strukturze logicznej i formacie udostępnionym przez Ministerstwo Finansów. Przedsiębiorcy wpisani do KRS będą składać sprawozdania finansowe tylko do KRS, skąd będą one przekazywane do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.
biuro prasowe: Akademia Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZdata: 13.12.2018
Od 1 grudnia br. w całej Polsce lekarze będą mogli wystawiać zwolnienia tylko w formie elektronicznej.
Od 1 grudnia br. w całej Polsce lekarze będą mogli wystawiać zwolnienia tylko w formie elektronicznej.Od 1 grudnia br. w całej Polsce lekarze będą mogli wystawiać zwolnienia tylko w formie elektronicznej tzw. e-zwolnienia. Od 1 grudnia 2018 roku akceptowane będą wyłącznie elektroniczne zwolnienia lekarskie wystawiane na komputerze lub innym urządzeniu mobilnym.
biuro prasowe: Akademia Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZdata: 29.11.2018
Okresowe szkolenia BHP w biurach – potrzebne czy nie? Czyli co nas czeka od 01.01.2019 roku?
Okresowe szkolenia BHP w biurach – potrzebne czy nie? Czyli co nas czeka od 01.01.2019 roku?W piątek Sejm przyjął pakiet zmian, wśród których znalazły się dwie ważne zmiany Kodeksu pracy dotyczące przepisów BHP. Na tej podstawie dla ok. 5 mln pracowników zniesiony zostanie obowiązek przeprowadzania okresowych szkoleń BHP, będzie też więcej firm, w których to pracodawca sam wykona zadania służby BHP.
biuro prasowe: Akademia Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZdata: 27.11.2018
Jakie dokumenty wchodzą w skład Dokumentacji Pracowniczej według - Projektu Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącego prowadzenia dokumentacji pracowniczej z 22 października 2018.
Jakie dokumenty wchodzą w skład Dokumentacji Pracowniczej według - Projektu Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącego prowadzenia dokumentacji pracowniczej z 22 października 2018.Co wchodzi w skład dokumentacji pracowniczej? I. Akta osobowe Podział teczki osobowej na 4 części Część A - w części A powinny znaleźć się oświadczenia lub dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie oraz skierowania na badania lekarskie i orzeczenia lekarskie dotyczące wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich z poprzednich okresów zatrudnienia,
biuro prasowe: Akademia Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZdata: 22.11.2018
CZAS NA INWENTARYZACJĘ.
CZAS NA INWENTARYZACJĘ.Firmy przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację co wynika z art .26.1 ustawy o rachunkowości: 1.Termin i częstotliwość inwentaryzacji uważa się za dotrzymane jeżeli inwentaryzacje: - składników aktywów jeżeli rozpoczęto nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończono do 15 dnia następnego roku - zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych, półfabrykatów znajdujących się w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencja ilościowo-wartościową
biuro prasowe: Akademia Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZdata: 15.11.2018
Zmiana wysokości podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób przebywających na urlopie wychowawczym od listopada 2018 r.
Zmiana wysokości podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób przebywających na urlopie wychowawczym od listopada 2018 r.Jednym z praw pracowniczych związanych z rodzicielstwem jest prawo do urlopu wychowawczego, udzielanego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Urlop taki przysługuje każdemu pracownikowi, który jest zatrudniony przez co najmniej 6 miesięcy. Maksymalny wymiar urlopu wychowawczego wynosi 36 miesięcy i jest udzielany na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.
biuro prasowe: Akademia Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZdata: 08.11.2018
ZMIANY, ZMIANY, ZMIANY - czyli - CO NOWEGO W ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH.
ZMIANY, ZMIANY, ZMIANY - czyli - CO NOWEGO W ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH.Od 1 stycznia 2019 roku wchodzą w życie poważne zmiany w ustawie o związkach zawodowych. Obejmą one m.in.: 1). zmianę definicji osoby, która może przystąpić do związku. 2). reformę dotychczasowych progów przy ustalaniu reprezentatywności...
biuro prasowe: Akademia Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZdata: 05.11.2018
OD 1 STYCZNIA 2019 R. ZMIANY W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA FIRMOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH.
OD 1 STYCZNIA 2019 R. ZMIANY W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA FIRMOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH.W dniu 26 października Senat przyjął bez poprawek nowelizacje ustaw od podatku dochodowym PIT i CIT, z których wynikają duże zmiany w zakresie zaliczania do kosztów podatkowych wydatków związanych z użytkowaniem samochodów osobowych, używanych zarówno prywatnie jak i na cele firmowe...
biuro prasowe: Akademia Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZdata: 31.10.2018

Newsletter

Kalendarium

 • 3rd BSS Forum24.01.2019 Łódź
 • 6 Gala Outsourcing Stars24.01.2019 Łódź
 • Kongres Bezpieczeństwa Sieci31.01.2019 Kraków
Zobacz inne

Blogi

 • Ergonomia głupcze!
  Ergonomia głupcze!Karina Kreja
 • Zakładka przeprowadzkowa
  Zakładka przeprowadzkowaKarina Kreja
 • "Butowy problem" w biurze
  "Butowy problem" w biurze Karina Kreja
 • Biurowe Lean
  Biurowe LeanWiktor Doktór
 • Ach, co to był za rok!
  Ach, co to był za rok!Karina Kreja
Zobacz inne
 • Karina Kreja
  Karina KrejaEkspert Strategii Środowiska Pracy, Architekt, Rzeczoznawca Majątkowy.
 • Rafał Jarosz
  Rafał JaroszEkspert branży Call Contact Center
 • Anna Sarnacka–Smith
  Anna Sarnacka–SmithDIAGNOZA KOMPETENCJI DISC D3, EFFECTIVENESS
 • Wiktor Doktór
  Wiktor DoktórEkspert branży outsourcingowej
 • Maciej Buś
  Maciej BuśEkspert Customer Contact Center, Klientomaniak, Konsultant
Zobacz inne

Baza Firm

Colliers International
Colliers International
Zobacz inne

Eksperci

Mateusz Chudzik
Mateusz ChudzikAbsolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, radca prawny wpisany na listę radców prawnych OIRP w Łodzi; partner w Kancelarii „Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni” sp.p. Jest również członkiem Rady Programowej Fundacji Pro Progressio, działającej na rzecz rozwoju branży outsourcingowej w Polsce.
zobacz innych

Bibliografia Outsourcingu

Mamy już 41743
pozycji w bazie

Outsourcing&More

Literatura

Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera
Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjoneraOnepress
Zobacz inne