Obowiązki pracodawcy w zakresie profilaktycznej opieki lekarskiej.

Data dodania: 30.05.2017

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom profilaktyczną opiekę lekarską na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r.[1].

Zgodnie z art. 229 § 4 K.p.[2] pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Wstępnym badaniom lekarskim podlegają osoby przyjmowane do pracy, ale również pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy oraz inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Nie wszyscy jednak nowo zatrudniani pracownicy podlegają badaniom wstępnym. Zgodnie bowiem z art. 229 §11K.p. wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:

 • przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą,
 • przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego  stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych[3]. Przepis ten dotyczy również osób przyjmowanych do pracy jednocześnie pozostających w stosunku pracy z innym pracodawcą.

Badanie profilaktyczne przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Skierowanie powinno w sobie zawierać:

 • określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane,
 • w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub w przypadku osób przenoszonych do pracy na inne stanowiska – określenie stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona, przy czym pracodawca może wskazać dwa lub więcej stanowisk pracy, w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu,
 • w przypadku pracowników – określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony,
 • opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy, na których pracownik jest lub będzie zatrudniony czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.

W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega także kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Okresowe i kontrolne badania lekarskie powinny być przeprowadzone (w miarę możliwości) w godzinach pracy . Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.

Należy również przypomnieć, że pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających jest obowiązany zapewnić tym pracownikom okresowe badania lekarskie także:

 • po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami,
 • po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie takimi badaniami.

Wszystkie badania przeprowadzane w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej zgodnie z wymogami określonymi w Kodeksie pracy oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. są przeprowadzane na koszt pracodawcy.

 

Śledź wpisy na naszym blogu, juz wkrótce kolejne ciekawe treści. Polecamy również: Zintegrowany kurs specjalistów ds. kadr i płac - od podstaw do specjalisty

Autor: Katarzyna Paczkowska - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ.


[1] Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. (Dz.U. z 2016 r. poz.2067)

[2] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz.1666 z późn.zm.)

[3] Prace szczególnie niebezpieczne o których mowa w §80 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie Ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.z 2003 r. nr 169, poz.1650 z późn.zm.)

Poprzedni
Analiza KPMG w Polsce pt. „Ulga podatkowa na badania i rozwój”
Analiza KPMG w Polsce pt. „Ulga podatkowa na badania i rozwój”
Następny
Dlaczego firmy w Europie Środkowo-Wschodniej decydują się na outsourcing?
Dlaczego firmy w Europie Środkowo-Wschodniej decydują się na outsourcing?

Newsletter

Kalendarium

 • Kluczowe wskaźniki efektywności czyli KPI w Call Contact Center29.03.2019 Warszawa
 • Konferencja „Inwestuj w Kielcach”03.04.2019 Kielce
 • Konferencja DLA Piper "Wyzwania prawne dla sektora usług nowoczesnych w Polsce"04.04.2019 Warszawa
Zobacz inne

Oferty Pracy

 • Key Account Manager w KatowicachKinnarps Polska Sp. z o. o.Katowice
 • Key Account Manager w ŁodziKinnarps Polska Sp. z o. o.Łódź
 • Key Account Manager w WarszawieKinnarps Polska Sp. z o. o.Warszawa
Zobacz inne
 • Kinnarps Polska Sp. z o. o.meble biurowe, fit-out
Zobacz inne

Eksperci

Marcin Piątkowski
Marcin Piątkowski
zobacz innych

Bibliografia Outsourcingu

Mamy już 42395
pozycji w bazie

Outsourcing&More

Newsroom

 • Echo Investment podsumowało doskonały 2018 Echo Investment podsumowało doskonały 2018 21.03.2019
 • Średnie miasta skorzystają na rozwoju usług wspólnych - tekst ekspercki Cresa PolskaŚrednie miasta skorzystają na rozwoju usług wspólnych - tekst ekspercki Cresa Polska21.03.2019
 • Przegląd wynagrodzeń w leasingu - Michael Page PolandPrzegląd wynagrodzeń w leasingu - Michael Page Poland21.03.2019
 • Warszawa najszybciej rozwijającym się rynkiem powierzchni flex w EuropieWarszawa najszybciej rozwijającym się rynkiem powierzchni flex w Europie21.03.2019
 • 3. edycja Blue Run - „Pobiegnij Po Woli dla Autyzmu” 3. edycja Blue Run - „Pobiegnij Po Woli dla Autyzmu” 21.03.2019
Zobacz inne

Literatura

Działania outsourcingowe w dziedzinie transportu wspomagające logistykę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Działania outsourcingowe w dziedzinie transportu wspomagające logistykę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej PolskiejPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
Zobacz inne

Blogi

 • "Biurowe aaS'y"
  "Biurowe aaS'y"Karina Kreja
 • Ile kosztuje nas praca?
  Ile kosztuje nas praca?Karina Kreja
 • Gdy EX przegrywa z CX
  Gdy EX przegrywa z CXKarina Kreja
 • Strategie na rynku Wynajmującego
  Strategie na rynku WynajmującegoKarina Kreja
 • Alfabet obsługi Klienta
  Alfabet obsługi KlientaRobert Zych
Zobacz inne
 • Katarzyna Swatowska
  Katarzyna SwatowskaEkspert w działaniach Public Relations dla Call Contact Center oraz branży nowych technologii
 • Waldek Olbryk
  Waldek Olbryk
 • Marzena Sawicka
  Marzena SawickaEkspert i autorka programów szkoleniowych. Aktywnie uczestniczy w kształtowaniu środowiska branży szkoleniowo – doradczej w Polsce.
 • Robert Zych
  Robert ZychWspółwłaściciel firmy szkoleniowej Kontrakt OSH.
 • Maciej Buś
  Maciej BuśEkspert Customer Contact Center, Klientomaniak, Konsultant
Zobacz inne

Baza Firm

Torus Sp. z o.o. Sp. k.
Torus Sp. z o.o. Sp. k.
Zobacz inne