Częstochowa

Częstochowa

O mieście

Jasne, że Częstochowa!

Częstochowa to dynamicznie rozwijające się miasto, cechujące się przyjaznym klimatem dla biznesu, wychodzące naprzeciw inwestorom i partnerom biznesowym.

Dodatkową zaletą jest położenie Miasta w centralno-południowej Polsce, w paneuropejskim korytarzu transportowym Północ - Południe oraz w pobliżu    międzynarodowej drogi tranzytowej łączącej zachód kontynentu z Ukrainą i Białorusią. Częstochowę przecina jedna z ważniejszych arterii komunikacyjnych Europy - DK1 (Gdańsk - Warszawa - Śląsk), a wkrótce przetnie także autostrada A1, łącząca Skandynawię z krajami Europy Południowej.

Geograficznie Częstochowa położona jest w pasie Jury Krakowsko-Częstochowskiej - jednego z najatrakcyjniejszych krajobrazowo i przyrodniczo obszarów w Europie, ze wspaniałymi warunkami do uprawiania każdego rodzaju aktywności - od turystyki kwalifikowanej po sporty ekstremalne.

Adres siedziby

Inne miasta

Szczecin
Szczecin