Częstochowa

Częstochowa

Częstochowa w liczbach

  • 160 km2 powierzchni
  • ponad 232 tys. mieszkańców
  • ponad 26 tys. podmiotów gospodarczych
  • 417 firm z  udziałem kapitału zagranicznego
  • 2 Specjalne Strefy Ekonomiczne (Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec)
  • 70 ha terenów inwestycyjnych objętych statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  • 63,7% ludności w wieku produkcyjnym
  • 9 uczelni wyższych
  • 4 mln turystów i pielgrzymów rocznie
  • 8 tys. ha terenów zielonych

Adres siedziby

Inne miasta

Elbląg
Elbląg