Częstochowa

Częstochowa

Tereny w SSE

Na terenie Częstochowy istnieje możliwość inwestowania na terenach objętych statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec oraz Katowickiej Specjalnej Stre­fy Ekonomicznej), bądź objęcia tym statusem nowej inwestycji.

Częstochowa należy do Sosnowiecko - Dąbrowskiej podstrefy Katowickiej SSE - największej z 14 polskich stref ekonomicznych pod względem nowo utworzonych miejsc pracy (około 22% w skali kraju), liczb firm (16% w skali kraju) i zainwestowanego kapitału (ponad 25% nakładów inwestycyjnych poniesionych we wszystkich strefach). W ramach Strefy na terenie Częstochowy funkcjonuje TRW Polska Sp. z o. o., Stolzle Częstochowa Sp. z o. o. i Guardian Częstochowa Sp. z o. o. oraz GST Automotive Safety Poland.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

23,32 ha terenu położonego przy południowo-zachodniej granicy miasta (ul. Leśna, dzielnica Skorki), w sąsiedztwie węzła planowanej obwodnicy autostrady A1

13 ha terenu położonego we wschodniej części miasta (rejon ul. Kusięckiej i ul. Legionów), w pobliżu DK1.

Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec

Kompleks 34,42 ha gruntu niezabudowanego, zarządzany przez Operatora ARP sp. z o.o.,  położony w południowo-wschodniej części miasta, w rejonie ulic Korfantego i Koksowej, na terenach po byłej Hucie Często­chowa SA – jednego z największych kombinatów metalurgicznych w Polsce,w pobliżu drogi krajowej nr 1 oraz drogi krajowej nr 46.

Adres siedziby

Inne miasta

Bydgoszcz
Bydgoszcz