Elbląg

Elbląg

Biznes

Elbląg od początku swego istnienia był ważnym ośrodkiem gospodarczym, przemysłowym, administracyjnym i wojskowym. O sile Elbląga stanowił mocno rozwinięty przemysł ciężki - z odlewniami i fabrykami maszyn, stoczniami, fabrykami parowozów i wagonów. Szczególnie w II połowie XIX wieku nastąpiło pod tym względem wyraźne ożywienie. Nastąpił rozwój tkactwa, farbiarstwa i szklarstwa. Oprócz tego pojawiło się wiele zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego, tytoniowego, mydlarnie czy też olejarnie. Główną podstawą elbląskiego przemysłu była zaś budowa statków. W 1837 roku jeden z najbardziej zasłużonych elblążan, Ferdynand Schichau, założył fabrykę maszyn, a 17 lat później stocznię. Filarami miejscowego przemysłu były również fabryki: cygar, samochodów, zakłady metalowe Neufelda czy odlewnia żelaza Tiessena.

Na terenie Elbląga działa obecnie przeszło 12 000 podmiotów gospodarczych, w tym ponad 100 z kapitałem zagranicznym. Wielu inwestorów decyduje się na aktywną obecność w naszym mieście, doceniając większy komfort i dobrą jakość życia, bez ciągłego zabiegania i presji, które towarzyszą życiu w większych miastach. Miasto cieszy się również lokalizacją wielu firma zagranicznych działających w przemyśle elektromaszynowym, nowoczesnych usług biznesowych, spożywczym i meblarskim.

Wiodący przemysł w Elblągu:

  • metalowy
  • energetyczny
  • meblowy
  • informatyczny
  • spożywczy

Adres siedziby

Inne miasta

Częstochowa
Częstochowa