Elbląg

Elbląg

Kapitał ludzki

Powierzchnia miasta rozciąga się na 79,82km², co przy liczbie mieszkańców, kształtującej się na poziomie ok. 119 tysięcy, daje średnią gęstość zaludnienia ok. 1490 osób/km². Liczba osób w wieku produkcyjnym przekracza 70 tysięcy a przedprodukcyjnym osiąga prawie 20 tysięcy.

Dodatkowy potencjał stanowi Powiat elbląski z prawie 57 tyś mieszkańców, w tym ponad 35 tyś  osób w wieku produkcyjnym.

Łącznie to prawie 176 tyś mieszkańców, a w wieku produkcyjnym to ponad 105 tyś osób.

Należy również tutaj zaznaczyć o obszarze oddziaływania Elbląga na powiaty ościenne tj. powiat: nowodworski, malborski, sztumski, braniewski, lidzbarski i ostródzki. Łącznie to ponad 320 tyś osób w tym w  wieku produkcyjnym prawie 198 tyś.

Dwie uczelnie wyższe funkcjonujące na terenie Elbląga to Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa oraz Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna. Kształcą one około 3 tyś. studentów m.in. w Instytucie Politechnicznym, Instytucie Informatyki Stosowanej, Instytucie Ekonomicznym, Instytucie Pedagogiczno-Językowym oraz na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. Dzięki ścisłej współpracy uczelni z lokalnymi firmami absolwenci tych uczelni są kompetentnymi pracownikami odpowiadającymi na realne potrzeby pracodawców.

Adres siedziby

Inne miasta

Częstochowa
Częstochowa