Elbląg

Elbląg

Obsługa inwestora

Referat promocji i przedsiębiorczości koordynuje obsługę przedsiębiorców w zakresie projektów inwestycyjnych w mieście. Udziela informacji przedsiębiorcom przy rozpoczęciu działalności gospodarczej oraz informuje nt. możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych i wsparcia niefinansowego na rozwój firmy oraz wsparcia ze strony instytucji okołobiznesowych. Przygotowuje, aktualizuje i oferuje propozycje  inwestycyjną Miasta zainteresowanym podmiotom bezpośrednio uczestnicząc w spotkaniach oraz na stronie www.inwestycje.elblag.eu oraz w materiałach reklamowych. Koordynujemy także działania inwestorów mające na celu zakup gruntu i rozpoczęcie inwestycji. Współpracuje z instytucjami otoczenia biznesu m.in.: Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną, Elbląski m Parkiem Technologicznym, Powiatowym Urzędem Pracy, izbami gospodarczymi, stowarzyszeniami, klastrami.

Adres siedziby

Inne miasta

Poznań
Poznań