Elbląg

Elbląg

Zachęty inwestycyjne

Podstawową korzyścią wynikającą z inwestowania na naszym Mieście i objęcia terenu inwestycyjnego decyzją o wsparciu przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną jest pomoc publiczna w postaci zwolnienia z podatku dochodowego. Jest to najwyższa w skali kraju pomoc publiczna – kwota niezapłaconego podatku  może wynieść nawet 70% wartości wydatków kwalifikowanych.

Pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych przysługuje z dwóch tytułów:

  • pomoc z tytułu inwestycji – zwolnienie z podatku dochodowego w wysokości do 50, 60 lub 70% (zależnie od wielkości przedsiębiorstwa) na podstawie poniesionych nakładów inwestycyjnych
  • pomoc z tytułu zatrudnienia – zwolnienie z podatku dochodowego w wysokości do 50, 60 lub 70% (zależnie od wielkości przedsiębiorstwa) na podstawie nakładów poniesionych na dwuletnie koszty pracy nowozatrudnionych na terenie strefy pracowników.

Przedsiębiorca ma pełną swobodę w wyborze tytułu, z którego chce korzystać.

 

Kolejną zachętą dla inwestorów jest zwolnienie z podatku od gruntu, nieruchomości, budowli lub ich części, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wybudowane lub rozbudowane w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej po wejściu w życie uchwały, stanowiące nowe inwestycje, w wyniku których utworzono nowe miejsca pracy. Czas trwania ulg podatkowych zależy od utworzonych nowych miejsc pracy:

  • 3 lat w przypadku utworzenia do 5 nowych miejsc pracy,
  • 4 lat w przypadku utworzenia od 6-10 nowych miejsc pracy,
  • 5 lat w przypadku utworzenia od 11-20 nowych miejsc pracy,
  • 6 lat w przypadku utworzenia powyżej 20 nowych miejsc pracy.

Adres siedziby

Inne miasta

Szczecin
Szczecin