Invest in Pomerania

Invest in Pomerania

O mieście

Inicjatywa powstała w roku 2011 w oparciu o Analizę atrakcyjności inwestycyjnej przygotowaną przez PwC. W efekcie powstał unikalny system obsługi inwestorów zagranicznych oparty na bliskiej współpracy pomiędzy członkami Invest in Pomerania. Inicjatywę tworzą Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, miasta: Gdańsk, Gdynia, Słupsk i Sopot, Pomorska i Słupska Strefa Ekonomiczna, InvestGDA oraz Agencja Rozwoju Pomorza, która koordynuje działania inicjatywy.

Invest in Pomerania oferuje szerokie wsparcie podczas procesu inwestycyjnego, a także kompleksową opiekę poinwestycyjną. Całość systemu opiera się na zasadzie One-Stop-Shop. Założeniem jest, aby inwestor zgłaszając się do Invest in Pomerania miał pewność, że otrzyma wsparcie na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Inwestorom zainteresowanym realizacją projektów na Pomorzu oferujemy:

  • przygotowanie pełnego raportu dotyczącego sytuacji gospodarczej regionu oraz podregionów, z uwzględnieniem wybranych przez inwestora czynników makroekonomicznych, takich jak: dostępność pracowników i koszty zatrudnienia w konkretnych sektorach, koszty najmu i sprzedaży powierzchni biurowych, magazynowych oraz terenów inwestycyjnych, liczbę przedsiębiorstw z regionu będących potencjalnymi kontrahentami inwestora;
  • przygotowanie raportu nt. norm prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i województwie pomorskim oraz dostępnych form wsparcia inwestycji;
  • pomoc w nawiązaniu kontaktu z władzami lokalnymi, potencjalnymi partnerami biznesowymi z regionu;
  • przedstawienie oferty dostępnych powierzchni biurowych, magazynowych oraz terenów inwestycyjnych;
  • organizację wizyty w regionie;
  • przedstawienie pełnej oferty inwestycyjnej specjalnie opracowanej na potrzeby projektu;
  • kompleksową opiekę poinwestycyjną, z uwzględnieniem usług rzecznika inwestora.

To co nas wyróżnia, to szeroki zakres wsparcia poinwestycyjnego. Zadowoleni inwestorzy, którzy wybrali nasz region, są najlepszym dowodem na to, że Pomorskie to doskonała lokalizacja dla inwestycji.

Adres siedziby

Inne miasta

Rzeszów
Rzeszów