Invest in Pomerania

Invest in Pomerania

O mieście

Invest in Pomerania jest regionalną inicjatywą non-profit, zrzeszającą instytucje odpowiedzialne za rozwój gospodarczy Pomorza. Wspiera inwestorów zagranicznych w  realizacji projektów inwestycyjnych na Pomorzu, udzielając wsparcia na każdym etapie procesu inwestycyjnego i nabudowując atrakcyjność inwestycyjną regionu.

Trójmiasto to najdynamiczniej rozwijający się ośrodek usług dla biznesu w Polsce, zatrudniający już ponad 30tys. pracowników w prawie 170 centrach z przeważającą ilością procesów IT i R&D oraz Bezpieczeństwa Finansowego. Projekt Invest in Pomerania jest koordynowany przez Agencję Rozwoju Pomorza i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.5. Inwestorzy zewnętrzni.

Adres siedziby

Inne miasta

Szczecin
Szczecin