Invest in Pomerania

Invest in Pomerania

Agencja Rozwoju Pomorza

Agencja Rozwoju Pomorza jest spółką Samorządu Województwa Pomorskiego, istnieje od 1992 roku. Misją Agencji jest działanie na rzecz harmonijnego rozwoju Pomorza poprzez wspieranie pomorskiej przedsiębiorczości i lokalnych samorządów, a także inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć gospodarczych o znaczeniu regionalnym.

Do zadań Agencji należy obsługa Funduszy Europejskich dla małych i średnich firm oraz instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości, promocja gospodarcza regionu, w tym pozyskiwanie i obsługa inwestorów zagranicznych. Zarządza Funduszem Kapitałowym inwestującym w innowacyjne pomysły biznesowe, świadczymy usługi doradcze i szkoleniowe. ARP pomaga lokalnym firmom otwierać się na rynki zagraniczne, między innymi poprzez dofinansowanie udziału w targach oraz innych wydarzeniach, organizację stoisk regionalnych,  misji gospodarczych czy szkolenia.

Pośredniczy także w dystrybucji funduszy UE dla firm oraz instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości

Promujemy region i przyciągamy inwestorów zagranicznych

Agencja jest koordynatorem inicjatywy Invest in Pomerania oraz partnerem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Invest in Pomerania jest regionalną inicjatywą non-profit, która pomaga inwestorom zagranicznym realizować projekty inwestycyjne na Pomorzu.

Inspirujemy firmy z sektora MSP – dajemy impuls do rozwoju

W ramach Agencji działają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich z siedzibą w Gdańsku i Słupsku, świadczące usługi informacyjne na temat możliwości pozyskania środków unijnych na rozwój i prowadzenie działalności gospodarczej. Organizujemy cykliczne wydarzenia promujące postawy przedsiębiorcze, w tym: Forum Przedsiębiorstw czy Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Prowadzimy również badania sektora MSP oraz usługi doradczo-szkoleniowe.

Inwestycje Kapitałowe

Agencja zarządza Funduszem Kapitałowym inwestującym w innowacyjne projekty biznesowe. Fundusz oferuje pomysłodawcom wsparcie rzeczowe, eksperckie i finansowe. Maksymalna wartość udziałów obejmowanych przez Agencję wynosi 200 000 euro. Zgodnie z przyjętą strategią inwestycyjną, po osiągnięciu zakładanej stopy zwrotu, następuje wyjście kapitałowe Funduszu poprzez sprzedaż udziałów. Uzyskane w ten sposób środki są przeznaczane na kolejne projekty. Fundusz Kapitałowy działa od 2011 roku.

Przykłady działalności: Nominowany do Oscara animowany film „Twój Vincent” został zrealizowany przy użyciu innowacyjnej technologii opracowanej przez jedną z naszych spółek. Firma Tucan Systems, działająca w branży IT, opracowała dla Muzeum Emigracji w Gdyni multimedialną oprawę stanowisk interaktywnych  oraz  aplikację – Historie warte zachodu i wschodu. Dzięki oprogramowaniu GastroView, zaprojektowanej przez firmę CTA można skrócić nawet o 70% czas badania i analizy obrazu zarejestrowanego w czasie endoskopii kapsułkowej.

Agencja zajmuje się także popularyzacją nowoczesnej przedsiębiorczości, aktualnych trendów w ekonomii oraz postaw ekologicznych.

Więcej informacji TUTAJ 

Adres siedziby

Inne miasta

Miasto Kielce
Miasto Kielce