Łódź

Łódź

Zasoby ludzkie

  Łódź województwo
Liczba osób ogółem (w tysiącach) (stan na 30.06.2017) 693,8 2480
Liczba osób w wieku produkcyjnym (stan na 30.06.2017) 405,9 1568,8
Liczba osób w wieku 19-24 lat (w tysiącach) (stan na 30.06.2017) 44,7 189,3
współczynnik bezrobocia  6,9% 7,1%

 

Łódź zasoby ludzkie

Adres siedziby

Inne miasta

Katowice
Katowice