Lublin

Lublin

O mieście

Lublin, ważne centrum administracyjne, gospodarcze, akademickie i kulturalne, należy do 10 największych miast Polski. Liczy około 350 tys. mieszkańców, co sprawia, że jest największym miastem we wschodniej części kraju. Lublin jest również największym ośrodkiem akademickim w Polsce wschodniej i 7 pod względem wielkości w skali kraju. Jeśli zaś chodzi o proporcję liczby żaków do całkowitej liczby mieszkańców, Lublin jest jednym z liderów. Rocznie kształci się tutaj niemal 70.000 studentów.

Ze względu na położenie geograficzne przy wschodniej granicy UE, Lublin jest również znaczącym ośrodkiem współpracy pomiędzy krajami Europy Wschodniej i Zachodniej. Działają tu liczne instytucje edukacyjne, badawcze i okołobiznesowe wspierające wymianę kulturalną, naukową i gospodarczą pomiędzy Polską a Ukrainą i Białorusią. Przykładem jest Centrum Kompetencji Wschodnich, stworzone przez Samorząd Miasta Lublin, Samorząd Województwa Lubelskiego i międzynarodową organizację należącą do systemu ONZ  Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP).

W odległości 12km od centrum miasta znajduje się międzynarodowy port lotniczy Lublin, oferujący regularne loty na 9 kierunkach: Londyn Stansted, Londyn Luton, Oslo, Sztokholm, Dublin, Eindhoven, Glasgow, Doncaster Sheffield oraz hubowe loty Lufthansą do Frankfurtu. W 2019r ma zakończyć się budowa drogi ekspresowej S17 do Warszawy, a do końca 2020r drogi S19 do Rzeszowa - łączącej Lublin z autostradą A4.

W Lublinie dostępne jest 160 tys m2 nowoczesnej powierzchni biurowej, następne 130 tys m2 jest w budowie - zatem w ciągu 2-3 lat dostępna powierzchnia niemal się podwoi, osiągając ok. 300 tys. m2. Jako jedno z niewielu miast w Polsce, Lublin oferuje również nowoczesną powierzchnię biurową w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (kompleks biurowy Technic Park).

Lublin w liczbach:

  • 350.000 mieszkańców (Metropolia Lublin 717.500)
  • 70.000 studentów rocznie
  • 20.000 absolwentów rocznie
  • 9 szkół wyższych (w tym 4 uczelnie publiczne i politechnika)
  • 65% - odsetek ludności w wieku produkcyjnym
  • 18% - odsetek ludzi w wieku 19-29 lat
  • 8,2% - stopa bezrobocia
  • 430 tys. osób - planowana liczba pasażerów odprawionych w 2016r w porcie lotniczym Lublin.

Adres siedziby

Inne miasta

Częstochowa
Częstochowa