Miasto Kielce

Miasto Kielce

O mieście

Kielce - stolica regionu świętokrzyskiego, miejsce przyjazne dla biznesu i  nowoczesnych usług outsourcingowych, otwarte na innowacje, wspierające przedsiębiorczość, będące gospodarzem wielu ciekawych inicjatyw kulturalnych. Jako główny ośrodek akademicki w regionie Kielce przyciągają tysiące studentów, oferując kierunki dostosowane do wymogów gospodarki rynkowej m.in. prawo, medycynę, inżynierię danych, automatykę i robotykę. Kielce inwestują w zaplecze akademickie i kształcenie przyszłych, wykwalifikowanych kadr. Na 10 uczelniach wyższych kształci się rocznie 30 tys. studentów. Największą popularnością cieszą się  uczelnie państwowe Politechnika Świętokrzyska i Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Kierunki informatyczne stanowią magnes, który przyciąga do miasta młodych, ambitnych ludzi, planujących swoją karierę w sektorze IT i ICT.

Miasto, udostępniając doskonale przygotowane dla usług outsourcingowych powierzchnie biurowe, stanowi alternatywę dla dużych ośrodków, przede wszystkim ze względu na atrakcyjne ceny powierzchni i konkurencyjne koszty wynagrodzeń. Infrastruktura biznesowa, w tym transport publiczny i nowocześnie zmodernizowany system dróg,  jest mocną stroną Kielc  i ma duże znaczenie dla zrównoważonego rozwoju miasta.

Na potencjał Kielc w obszarze nowoczesnych usług outsourcingowych istotny wpływ ma także zakończony w 2013 roku projekt: „e-Świętokrzyskie – budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce", dzięki któremu wybudowano infrastrukturę teleinformatyczną o łącznej długości 79 km, z której korzystają z niej kieleckie szkoły, instytucje i firmy. Wprowadzana Platforma Smart City to kolejny projekt, który przyczyni się do rozwoju systemu inteligentnego zarządzania miastem.

Adres siedziby

Inne miasta

Łódź
Łódź