Miasto Kielce

Miasto Kielce

Idea Kielce

Platforma Smart City to szeroko dostępny system informatyczny umożliwiający efektywne integrowanie, gromadzenie i przetwarzanie danych przestrzennych w celu świadczenia e-usług, monitorowania w ujęciu przestrzennym wskaźników rozwoju miasta, usług miejskich i jakości życia oraz wspierania procesów zarządczych i decyzyjnych w mieście Kielce.

Trzonem Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP) są Internetowy Serwer Danych Przestrzennych (ISDP), Geoportal Kielce (www.gis.kielce.eu) będący „oknem na świat” dla MSIP oraz System Obsługi Wniosków Administracyjnych (SOWA). Uczestnictwo w procesach decyzyjnych zapewniają udostępnione w 2015 r. narzędzia Platformy Aktywnej Współpracy – Idea Kielce www.idea.kielce.eu. Dla czytelności zastosowań Platforma ma budowę modułową. To współczesna agora, na której mieszkańcy miasta mogą bezpośrednio zabierać głos, oceniać strategie, plany i projekty czerpiąc rzetelną wiedzę o mieście, jego zasobach i uwarunkowaniach w oparciu o dane udostępniane poprzez miejski Geoportal.

Adres siedziby

Inne miasta

Katowice
Katowice