Miasto Kielce

Miasto Kielce

Komunikacja

Przez Kielce przebiegają odcinki 3 ważnych ciągów komunikacyjnych zaliczonych do kategorii dróg krajowych:

  • droga nr 7 Gdańsk - Warszawa - Kielce - Kraków - Chyżne
  • droga nr 73 Wiśniówka-Kielce – Busko Zdrój – Tarnów - Jasło
  • droga nr 74 Sulejów - Kielce – Kraśnik – Frampol –Zamość – Hrubieszów


Kielce położone są pomiędzy dwoma korytarzami transportowymi o znaczeniu międzynarodowym relacji wschód-zachód (A2 i A4) oraz relacji północ - południe (A1). Odległości z Kielc do największych polskich centrów rozwoju gospodarczego takich jak Warszawa, Kraków, Katowice przy Łódź wynoszą 120 – 180 kilometrów.

Dzięki skutecznemu pozyskiwaniu funduszy europejskich Kielce prowadzą szeroko zakrojone inwestycje  infrastrukturalne, mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców, jak i warunków prowadzenia biznesu. Rozbudowie i rewitalizacji podlegają główne ulice miasta oraz gminne drogi.

Modernizacja i przebudowa systemu komunikacyjnego i transportowego Kielc, zrealizowana w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, objęła swym zakresem budowę węzłów, ulic, pętli i zatok autobusowych, zakup 40 ekologicznych autobusów komunikacji miejskiej wraz z automatami mobilnymi do sprzedaży biletów, montaż elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów. Dzięki tym inwestycjom oraz wdrożeniu systemu usprawniającego obsługę pasażerów i poprawę ich bezpieczeństwa, stolica regionu świętokrzyskiego może poszczycić się najlepiej rozwiniętą w Polsce komunikacją publiczną.

W aktualnej perspektywie finansowej (2014-2020) planuje się szereg inwestycji infrastrukturalnych, które przyniosą wymierne korzyści dla biznesu i gospodarki. Rozpoczynamy prace zmierzające do udostępnienia kolejnych atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Planowana modernizacja infrastruktury drogowej północnej części miasta ma przyczynić się do podniesienia atrakcyjności terenów inwestycyjnych i ułatwienia dojazdu do najważniejszych dla przemysłu i gospodarki miejsc w mieście, m.in. do Kieleckiego Parku Technologicznego i Targów Kielce S.A.

Planowana jest budowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Kielce-Obice. Obecnie najbliższe lotniska o znaczeniu międzynarodowym znajdują się w Krakowie, Katowicach, Warszawie.

Adres siedziby

Inne miasta

Invest in Pomerania
Invest in Pomerania