Poznań

Poznań

  • Obszar: 261,91 km²
  • Populacja: 553.600
  • Województwo: wielkopolskie
  • www: invest.szczecin.eu

Edukacja

Miasto młodych, dobrze wykształconych ludzi

Poznań

Dzięki akademickiemu charakterowi miasta, inwestorzy na wyciągnięcie ręki mają dostęp do dobrze wykształconej w wielu dziedzinach kadry młodych ludzi, posługujących się językami obcymi. 130 000 studentów oraz 40 000 absolwentów rocznie to bardzo dobry wynik na tle innych miast. Wyjątkową wartością jest natomiast największy w Polsce odsetek osób w wieku 25-34 lat (19,6%), ponadprzeciętna znajomość języków obcych, wywodząca się z możliwości studiowania na 34 filologiach języków takich jak angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, francuski, włoski, ale także i języków skandynawskich, Swahili czy tajskiego. Tak przygotowane osoby stanowią bardzo dobrą bazę zasobów ludzkich dla centrów BPO/SSC. Pracodawcy z tego sektora stają się coraz atrakcyjniejsi dla mieszkańców Poznania dzięki licznym akcjom realizowanym we współpracy z Urzędem Miasta. Kampanie i wydarzenia promocyjne, takie jak „Tydzień BPO”, „Work Gate” „Poznań przyciąga najlepszych”, kierowane do studentów, ale także do uczniów szkół średnich, mają za zadanie informować i zachęcać do odbycia praktyk, a później do wybrania ścieżki zawodowej w sektorze BPO/SSC. Biorąc pod uwagę powyższe fakty, tworzy nam się obraz sprawnie działającego rynku opartego na współpracy biznesu z nauką.

Kierunki przydatne dla biznesu

Poznań

Adres siedziby

Inne miasta

Elbląg
Elbląg