Rzeszów

Rzeszów

O mieście

         

Rzeszów to atrakcyjne, dynamicznie rozwijające się miasto młodych i przedsiębiorczych ludzi. Rzeszów jest stolicą województwa podkarpackiego, centrum Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego, a także gospodarczym, naukowym i kulturalnym centrum południowo-wschodniej Polski. Miasto jest również członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast EUROCITIES.

Ogromnym atutem Rzeszowa jest Międzynarodowy Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” gwarantujący bezpośrednie połączenia lotnicze z ważnymi europejskimi metropoliami, dysponujący drugim pod względem długości w Polsce pasem startowym, liczącym 3200 metrów.

Miasto Rzeszów zapewnia profesjonalne i indywidualne podejście do przedsiębiorców. Poprzez wieloletnie doświadczenie w kontaktach z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorcami, Rzeszów stwarza pozytywny klimat dla środowisk biznesowych.

Rzeszów to miasto innowacyjne, krajowe centrum i wzór innowacji w sferze gospodarki, kultury, nauki, inicjatyw obywatelskich i praktyk organizacyjnych.

Podnoszenie konkurencyjności rzeszowskiej i podkarpackiej gospodarki oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych to główne cele strategii rozwoju miasta i regionu. Rzeszów to centrum przemysłu lotniczego, badań dla potrzeb lotnictwa, usług edukacyjnych związanych z lotnictwem.

W 2003 roku, z inicjatywy Zarządu WSK „PZL- Rzeszów”, zostało powołane do życia Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”. W skład Stowarzyszenia wchodzi ponad 130 członków – przedsiębiorstw i ośrodków naukowo-badawczych z południowo-wschodniej Polski. Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest przekształcenie Polski południowo-wschodniej w jeden z wiodących w Europie regionów lotniczych. W 2005 r. z inicjatywy Stowarzyszenia powstał program mający na celu zwiększenie dostępności operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie oraz innych zawodów związanych z przemysłem lotniczym. Rezultatem podjętych działań było powstanie Centrum Kształcenia Operatorów CEKSO. Zrzesza ono szkoły techniczne szczebla ponadpodstawowego województwa podkarpackiego.

Innowacyjny wizerunek miasta kształtuje również branża informatyczna skupiona w klastrze Informatyka Podkarpacka. Rzeszów jest liczącym się w skali kraju ośrodkiem skupiającym podmioty z branży informatycznej, a wiodąca rola przypada firmie Asseco Poland S.A. jednemu z największych przedsiębiorstw informatycznych w Europie.

W mieście działa ponad 28 tysięcy przedsiębiorstw. Wiodącym rzeszowskim przedsiębiorstwem, będącym równocześnie awangardą technologicznego rozwoju regionu, jest WSK „PZL-Rzeszów S.A. producent silników lotniczych, największy pracodawca w mieście.  Do największych zakładów przemysłowych w mieście należą również: MTU Aero Engines Polska, Borg Warner, Pratt&Whitney,  Heli-One, ICN Polfa Rzeszów, Asseco Poland, Koral S.A., Zelmer S.A. (grupa BSH), Alima Gerber S.A. (grupa Nestle), D. A. Glass, BUDIMEX-RZESZÓW S.A., CONRES S.A., Elektromontaż Rzeszów S.A. oraz Marma Polskie Folie.

Rzeszów jest miastem bardzo dobrze przygotowanym na przyjęcie i obsługę inwestorów z sektora BPO/SSC/ITO. Gwarantuje wszechstronną i wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, szczególnie w branży lotniczej, rozwiązań teleinformatycznych, obsługi prawnej oraz finansowej. Coraz szybciej rośnie tu potencjał instytucji wsparcia nowoczesnych usług biznesowych, powstają ultranowoczesne biurowce, gwarantujące potencjalnym inwestorom profesjonalne zaplecze infrastrukturalne. Potencjał miasta został dostrzeżony przez uznaną agencję nieruchomości komercyjnych Cooliers International, która zakwalifikowała Rzeszów do grona 10 wschodzących gwiazd sektora BPO w Polsce.

Rzeszów stwarza inwestorom znakomity klimat do inwestycji i działalności gospodarczej. Potencjał inwestycyjny Rzeszowa dodatkowo wzmacnia infrastruktura otoczenia biznesu.

Rozwojowi gospodarczemu miasta sprzyjają również kontakty z miastami partnerskimi, pośród których znajdują się: Buffalo (USA), Bielefeld (Niemcy), Klagenfurt (Austria), Koszyce (Słowacja), Lamia (Grecja), Nyiregyhaza (Węgry), Satu Mare (Rumunia) oraz Lwów, Łuck i Iwano-Frankowsk (Ukraina), Fangchenggang (Chiny), Gainesville (USA) a także z miastami członkowskimi EUROCITIES.

W Rzeszowie tworzy się korzystną atmosferę społeczną dla realizacji inwestycji i stosuje system ulg podatkowych. Obowiązująca uchwała w sprawie zwolnienia  od podatku od nieruchomości przewiduje zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, budowli oraz gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, stanowiących nowe inwestycje w wyniku, których przedsiębiorcy utworzą nowe miejsca pracy.

W Rzeszowie funkcjonuje 5 uczelni. Na przeszło 60 kierunkach kształcenia wiedzę zdobywa ok 45 tysięcy studentów. Politechnika Rzeszowska jako jedna z pierwszych uczelni w kraju kształci pilotów lotnictwa cywilnego.

Celem podnoszenia konkurencyjności rzeszowskiej i podkarpackiej gospodarki oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych utworzony został Podkarpacki Park Naukowo - Technologiczny AEROPOLIS.

Największym kierowanym do inwestorów projektem, realizowanym obecnie w  Rzeszowie jest Podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec w Rzeszowie, z lokalizacją na Osiedlu Przybyszówka („Rzeszów-Dworzysko”). W obrębie strefy łącznie z terenami przyległych gmin znajduje się ok. 450 ha gruntu.  Tereny przemysłowe objęte przez SSE w obecnych granicach Miasta Rzeszowa to w sumie ok. 150 hektarów powierzchni. W bezpośrednim sąsiedztwie Specjalnej Strefy Ekonomicznej przebiega droga ekspresowa S – 19, łącząca Rzeszów z autostradą A 4 oraz magistrala kolejowa E-30.

W obrębie SSE wyodrębniono trzy obszary funkcjonalne:

  1. Strefa produkcji - jest to główny trzon Strefy, stanowiący 60% całego obszaru, na którym powstaną zakłady przemysłowe, w tym zakłady innowacyjnych technologii związanych z działalnością Stowarzyszenia ,,Dolina Lotnicza”.
  2. Strefa składów i magazynów - obejmuje centra logistyczne, magazyny i składy oraz bazy transportowe.
  3. Strefa Parku Naukowo - Technologicznego AEROPOLIS wraz z terenami wystawienniczymi oraz administracyjnymi.

Podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec w Rzeszowie z lokalizacją na Osiedlu Przybyszówka, w układzie komunikacyjnym.

14 stycznia 2014 r. Rada Miasta Rzeszowa wraziła zgodę na włączenie do obszaru Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC kolejnych gruntów zlokalizowanych na terenie Miasta Rzeszowa, stanowiących własność Powiatu Rzeszowskiego. Jeszcze w bieżącym roku Podstrefa Rzeszowska powiększy się o kolejne 105 hektarów terenów inwestycyjnych.

Adres siedziby

Inne miasta

Częstochowa
Częstochowa