Szczecin

Szczecin

O mieście

Szczecin to najbogatszy i najbardziej uprzemysłowiony podregion w województwie zachodniopomorskim.

Podstawowy kapitał zagraniczny w Szczecinie według kraju pochodzenia udziałowca reprezentowany jest przez inwestorów z 41 państw i wynosi 897,8 mln zł z liczbą podmiotów  z kapitałem – 572. Spółki z udziałem kapitału zagranicznego w Szczecinie zapewniają pracę około 13,4 tys. pracowników.

W 2011 roku wysokość nakładów inwestycyjnych podmiotów gospodarczych z siedzibą w Szczecinie wyniosła 1.203.189.000 zł. Największe nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach notuje się w przemyśle, handlu i naprawie pojazdów samochodowych, transporcie i gospodarce magazynowej, obsłudze rynku  nieruchomości, budownictwie oraz w administrowaniu i działalności wspierającej.

Atrakcyjność inwestycyjną Miasta potwierdza:

 • Ogłoszony przez Agencję Fitch Ratings w lipcu 2012r. Rating Szczecina na poziomie BBB+, który określa stabilną politykę finansową oraz wysokie standardy zarządzania finansami w mieście.
 • Funkcjonowanie Podstrefy Szczecin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO–PARK MIELEC, która oferuje inwestorom kompleksową obsługę projektu inwestycyjnego, pomoc publiczną w formie zwolnień z podatku dochodowego oraz niskie koszty prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Oferowane przez Miasto wsparcie oraz pomoc publiczna:
  • Zwolnienia od podatku od nieruchomości
  • Poręczenia kredytowe i kredyty dla przedsiębiorców
  • Wspieranie rozwoju technologicznego i innowacyjności
  • Instrumenty wsparcia przedsiębiorców oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie.
 • Efektywny system obsługi inwestora one stop shop w Wydziale Obsługi Inwestorów i Biznesu.

Szczecin_Twoje miejsce_Twoja przyszłość

Adres siedziby

Inne miasta

Opole
Opole