Szczecin

Szczecin

O mieście

Szczecin jest największym miastem i stolicą województwa zachodniopomorskiego, jednym z najważniejszych ośrodków gospodarczych na północy kraju. Miasto jest centrum kulturalnym i akademickim północno-zachodniej Polski, charakteryzując się przy tym wysoką jakością życia. W strukturze gospodarki ośrodka coraz większą rolę zaczyna odgrywać sektor nowoczesnych usług biznesowych (centra BPO, SSC, IT, R&D).

Atrakcyjności inwestycyjnej miasta bardzo sprzyja bliskość Berlina oraz portu lotniczego Berlin Brandenburg Airport. Szczecin należy do grona dziesięciu najważniejszych ośrodków nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce. Działalność prowadzi tu 41 centrów usług zatrudniających ok. 5 600 osób. Miasto jest dynamicznym ośrodkiem kompetencyjnym w zakresie obsługi szerokiego spektrum procesów biznesowych i rozwoju nowych technologii. Szczecin buduje swoją pozycję na polskiej mapie nowoczesnych usług, które stają się jednym z wyróżniających elementów jego krajobrazu gospodarczego.

Usługi biznesowe w Szczecinie: wybrane specjalizacje:

- OPROGRAMOWANIE DLA AUTOMOTIVE

Pod względem liczby firm, które opracowują oprogramowanie dla branży automotive, Szczecin jest znaczącym ośrodkiem w Polsce i Europie. W mieście zajmuje się tym sześć dużych firm i kilkanaście mikroprzedsiębiorstw.

- USŁUGI KONTAKTU Z KLIENTEM I BACK-OFFICE DLA KLIENTÓW NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

W gronie największych pracodawców z sektora w Szczecinie znajduje się kilka firm, w których ważną rolę w strukturze usług odgrywają usługi kontaktu z klientem niemieckojęzycznym oraz obsługa procesów back-office na rzecz podmiotów niemieckich.

Adres siedziby

Inne miasta

Częstochowa
Częstochowa