Szczecin

Szczecin

Obsługa inwestora

Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. zajmująca się obsługą inwestorów jest odpowiedzialna za:

  • Udzielanie niezbędnych informacji dotyczących realizacji inwestycji w mieście;
  • Organizowanie spotkań z Prezydentem Miasta, przedstawicielami merytorycznych wydziałów Urzędu Miasta Szczecin, organizacjami przedsiębiorców, powiatowym urzędem pracy, instytucjami otoczenia biznesu oraz centrami akademickimi, współpracę z deweloperami w zakresie komercjalizacji powierzchni biurowych w mieście;
  • Pomoc w poszukiwaniu nieruchomości do zagospodarowania zgodnie z zainteresowaniem inwestora;
  • Pilotaż obiegu dokumentów związanych z realizacją procedur inwestycyjnych;
  • Przygotowywanie ofert inwestycyjnych;
  • Pomoc w zakresie poszukiwania przyszłych pracowników;
  • Działania promocyjne ukazujące potencjał gospodarczy miasta Szczecin;
  • Organizacja wydarzeń, takich jak konferencje, targi, warsztaty branżowe, również o zasięgu międzynarodowym, które dają możliwość wymiany wiedzy, doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów biznesowych i inicjowania nowych projektów;
  • Stymulacja rozwoju lokalnego środowiska otoczenia biznesu.

Adres siedziby

Inne miasta

Łódź
Łódź