Rozliczenia międzyokresowe przychodów – przychody przyszłych okresów.

Data dodania: 02.05.2018

Zgodnie z art. 41 rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności obejmują w szczególności:

- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości czyli w następnych okresach sprawozdawczych

- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie  nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych,  jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów lub funduszy własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł

- ujemną wartość firmy – wartość firmy stanowi różnicę między ceną nabycia określonej jednostki lub zorganizowanej jej części a niższą od niej wartością godziwa przyjętych aktywów netto. Jeżeli cena nabycia jednostki lub zorganizowanej jej części jest niższa od wartości godziwej przyjętych aktywów netto to różnica stanowi ujemną wartość firmy:

- przyjętych nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środków trwałych, środków trwałych w budowie, oraz wartości niematerialnych i prawnych

W ewidencji księgowej  na koncie Rozliczenia międzyokresowe przychodów po stronie kredytowej ujmuje się:

- otrzymanie przedpłat, zaliczek, zadatków na poczet przyszłych świadczeń

- dotacje do środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

- otrzymane darowizny środków trwałych , wartości niematerialnych i prawnych

Po stronie debetowej ewidencjonuje się:

- przeniesienie w odpowiednim okresie sprawozdawczym na właściwe konto przychodów.

Na koniec okresu sprawozdawczego konto – Rozliczenie międzyokresowe przychodów może wykazywać wyłącznie saldo kredytowe.

Takie świadczenia nie stanowią przychodów podatkowych, ani bilansowych ,zgodnie z ustawa o rachunkowości wykazuje się je w bilansie w pasywach w kwocie netto.

Natomiast zgodnie z ustawą o podatku vat art. 19 p 8 otrzymanie całości lub części zapłaty w szczególności przedpłatę zaliczkę, zadatek przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

 

Polecamy: Zintegrowany kurs na samodzielnego księgowego (od podstaw do specjalisty)

Autor: Hanna Ludwiniak - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości 

Materiały powiązane

BiznesJakie dokumenty wchodzą w skład Dokumentacji Pracowniczej według - Projektu Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącego prowadzenia dokumentacji pracowniczej z 22 października 2018.
Jakie dokumenty wchodzą w skład Dokumentacji Pracowniczej według - Projektu Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącego prowadzenia dokumentacji pracowniczej z 22 października 2018.
22.11.2018
BiznesZamykanie i Otwieranie Ksiąg Rachunkowych.
Zamykanie i Otwieranie Ksiąg Rachunkowych.
04.10.2018
BiznesOutsourcingowanie rozliczania czasu pracy kierowców
Outsourcingowanie rozliczania czasu pracy kierowców
22.11.2018
Poprzedni
Vastint zrewitalizuje zabytkowy teren przy ulicy Garbary w Poznaniu
Vastint zrewitalizuje zabytkowy teren przy ulicy Garbary w Poznaniu
Następny
DNA of Real Estate - Wzrost czynszów za powierzchnie biurowe w Europie najwyższy od sześciu lat
DNA of Real Estate - Wzrost czynszów za powierzchnie biurowe w Europie najwyższy od sześciu lat

Newsletter

Kalendarium

 • DIGITAL BANKING & PAYMENTS SUMMIT19.02.2019 Warszawa
 • Akademia Najemcy - „Renegocjacje vs. Relokacje”28.02.2019 Wrocław
 • Trendy, które zmieniają biura06.03.2019 Łódz
Zobacz inne

Eksperci

Małgorzata Żuchowska
Małgorzata Żuchowska
zobacz innych

Bibliografia Outsourcingu

Mamy już 41997
pozycji w bazie

Outsourcing&More

Newsroom

 • Prywatne akademiki – inwestorzy mają oko na studentówPrywatne akademiki – inwestorzy mają oko na studentów15.02.2019
 • LEAN TO NIE TYLKO PROCESY… O JAKICH INNYCH ASPEKTACH CZĘSTO ZAPOMINAMY?LEAN TO NIE TYLKO PROCESY… O JAKICH INNYCH ASPEKTACH CZĘSTO ZAPOMINAMY?15.02.2019
 • Poznań na weekend 15- 17 lutegoPoznań na weekend 15- 17 lutego15.02.2019
 • Bydgoszcz na weekend 15-17 lutegoBydgoszcz na weekend 15-17 lutego15.02.2019
 • Szczecin na weekend 15- 17 lutegoSzczecin na weekend 15- 17 lutego15.02.2019
Zobacz inne

Literatura

Lean w biurze i usługach - Przewodnik po zasadach szczupłego zarządzania w środowisku pozaprodukcyjnym.
Lean w biurze i usługach - Przewodnik po zasadach szczupłego zarządzania w środowisku pozaprodukcyjnym.MT Biznes
Zobacz inne

Blogi

 • Glonojad na Szybie
  Glonojad na SzybieKarina Kreja
 • Homeoffice jako system, nie benefit
  Homeoffice jako system, nie benefitKarina Kreja
 • Wellness: Text Neck i Technokaleki
  Wellness: Text Neck i TechnokalekiKarina Kreja
 • Wellness: Mit 10,000 kroków
  Wellness: Mit 10,000 krokówKarina Kreja
 • Wellness: Ergonomia, głupcze!
  Wellness: Ergonomia, głupcze!Karina Kreja
Zobacz inne
 • Rafał Jarosz
  Rafał JaroszEkspert branży Call Contact Center
 • Waldek Olbryk
  Waldek Olbryk
 • Maciej Buś
  Maciej BuśEkspert Customer Contact Center, Klientomaniak, Konsultant
 • Robert Zych
  Robert ZychWspółwłaściciel firmy szkoleniowej Kontrakt OSH.
 • Anna Sarnacka–Smith
  Anna Sarnacka–SmithDIAGNOZA KOMPETENCJI DISC D3, EFFECTIVENESS
Zobacz inne

Baza Firm

Devire Sp. z o.o.
Devire Sp. z o.o.
Zobacz inne