Rynek pracy z niedoborem „świeżej krwi”

Data dodania: 14.11.2018

Starzenie się społeczeństwa i „rynek pracownika”, czyli efekt niskiej stopy bezrobocia, sprawiają, że pracodawcy coraz częściej dostrzegają konieczność zatrudniania starszych pracowników. Gospodarka jutra będzie od nas wymagała przedłużania karier zawodowych. Z czego to wynika i jak przystosować się do wyzwań związanych z nieubłaganą demografią – o tym piszą eksperci The Adecco Group w drugim raporcie z cyklu Inovantage, pt. „Pokolenie 55+… - nowe możliwości zatrudnienia dla osób starszych”

Spadek wskaźnika urodzeń, coraz wyższa oczekiwana długość życia i migracje to kluczowe czynniki, które wpływają na starzenie się społeczeństw. Już dziś 19,2 proc. populacji Europy ma powyżej 65 lat, a dzietność wciąż spada. Według prognoz OECD, odsetek ludzi starszych w Polsce (określony jako stosunek liczby osób powyżej 65 roku życia do liczby osób w wieku 20-64 lat) wzrośnie w ciągu najbliższych trzech dekad do 63 proc. (w 2050 r). W 2012 roku było to 22 proc.

To najwyższy czas by dyskutować o tym jak radzimy sobie z niedoborami kompetencji na rynku pracy i jak wykorzystujemy umiejętności osób starszych. Dlatego druga edycja Inovantage dotyczy zjawiska starzenia się społeczeństw - w kontekście zatrudnienia, edukacji i ekonomii.

Rynek pracy z niedoborem „świeżej krwi”

- Demografia jest jednym z kluczowych wskaźników kształtujących rynek pracy – mówi Anna Wicha, Dyrektor Generalny Adecco Poland. - Warunkuje zarówno dostęp do młodych pracowników, jak i liczbę ludzi na emeryturze, których państwo utrzymuje w ramach powszechnego systemu ubezpieczeń. Niestety dane demograficzne w Polsce wskazują, że od lat powojennych dzietność wyraźnie spada. Od niemal 30 lat nie osiągnęła wartości „2” – niezbędnej do zastępowania pokoleń. Co więcej, od transformacji ustrojowej ilość dzieci przypadających na rodzinę spada. W 1990 wskaźnik dzietności wynosił 1,989, w 2000 roku wynosił 1,376 a w 2015 roku 1,289 – dodaje.

Kluczowym wyzwaniem, które stoi przed starzejącą się Europą jest maksymalnie efektywne wykorzystywanie dostępnej siły roboczej. Do osiągnięcia tego celu niezbędne jest zintensyfikowanie działań w kilku obszarach – wskazują autorzy raportu. To m.in. wydłużanie karier i zapewnianie elastycznych rozwiązań wspierających zatrudnianie osób starszych, propagowanie idei lifelong learning, zapewnianie stabilności i podwyższanie standardów życia w okresie późnej dorosłości.

 - Gospodarki krajów starzejących się, bez wątpienia, cierpią. Brak zastępowalności pokoleń ma dwa główne negatywne skutki – malejącą grupę osób zdolnych do pracy i rosnącą grupę tych, którzy pobierają emerytury. Pracodawcom trudniej o ręce do pracy, co wstrzymuje rozwój i dodatkowo wzmaga presję płacową – tłumaczy Anna Wicha.

Bez starszych pracowników – nie damy rady

Eksperci The Adecco Group skupili się na wskazaniu w jaki sposób kraje, w których starzenie się społeczeństw staje się wyzwaniem, mogą starać się o wydłużenie karier zawodowych. Wymaga to utrzymania wysokiego potencjału zatrudnienia starzejącej się siły roboczej. Możliwość zatrudnienia to połączenie zdolności do pracy i polityki (polityka zatrudnienia i dezaktywizacji, edukacja i zabezpieczenia społeczne). Zdolność do pracy jest z kolei kombinacją czynników zaczynających się od stanu zdrowia, poprzez posiadane kompetencje, a kończąc na środowisku pracy. Wszystkie te aspekty są indywidualnie hierarchizowane z uwzględnieniem kontekstu społecznego, np. sytuacji rodzinnej.

- Niestety, zgodnie z dość szeroko rozpowszechnionym stereotypem, ludzie po osiągnięciu pewnego wieku stają się nieproduktywni, mało użyteczni w pracy i stanowią obciążenie socjalne. Takie przeświadczenie może prowadzić do przedwczesnej dezaktywacji zawodowej niezależnie od faktycznej sprawności psychofizycznej człowieka – mówi dr Magdalena Pakuła, specjalista lifelong learning, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wielu pracodawców kierując się przeświadczeniem o homogeniczności populacji osób 55+, nie chce ich zatrudniać uważając, że są nieproduktywne, pracujące wolniej. Koniecznością jest obecnie podejmowanie bardzo intensywnych działań zmierzających do zwiększenia aktywności zawodowej osób na przedpolu emerytalnym i ich późniejszego wychodzenia z rynku pracy. Służą temu dobre praktyki i projekty związane z podnoszeniem kompetencji i zdolności adaptacyjnych pracowników, doradztwem, promowaniem korzyści z zatrudniania pracowników 55+. Należy dążyć do zwiększenia udziału takich osób w różnych formach kształcenia ustawicznego – dodaje.

Najwyższy czas na działanie

W raporcie przygotowanym przez The Adecco Group wyróżniono kilka kluczowych czynników, które mogą przyczynić się do osiągnięcia celu, jakim jest dłuższe utrzymywanie osób starszych na rynku pracy:

 • Stworzenie odpowiednich i zyskanie społecznej akceptacji dla imigracji
 • Przekształcenie zasad ochrony pracy w taki sposób by umożliwić pracodawcom elastyczność w zatrudnieniu.
 • Zachęcanie do dostosowywania płac poprzez obniżanie lub różnicowanie płac minimalnych.
 • Zwiększenie podaży pracy w regionach o niskich wynagrodzeniach poprzez dostosowanie poziomu świadczeń.
 • Dopasowanie zasad dotyczących bezrobocia i świadczeń emerytalnych, aby zachęcić starszych pracowników do kontynuowania pracy.
 • Opracowanie systemu zachęt do szkolenia starszych pracowników.

- Z socjologicznego punktu widzenia, najważniejszym elementem pełnego i efektywnego wykorzystania potencjału osób starszych oraz przeciwdziałaniu ich wykluczeniu cyfrowemu, jest walka ze stereotypami i blokadami wewnętrznymi – tłumaczy Krzysztof Martyniak, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. - Osobom w wieku 55 czy 65 lat najczęściej nie brakuje predyspozycji intelektualnych do wykonywania zawodu z sektora IT. Jedynym problemem jest fakt, że rewolucja technologiczna zastała ich na późniejszym etapie życia, często po zakończeniu edukacji – dodaje.

Eksperci podkreślają również inną rolę wydłużania karier zawodowych, wykraczającą daleko poza sferę sferę gospodarczą.

- Rozpatrywanie procesu starzenia się w płaszczyźnie indywidualnej nieodłącznie wiąże się z analizowaniem trudności towarzyszących tej fazie życia - tłumaczy Magdalena Pakuła. - Zakończenie kariery zawodowej oznacza zazwyczaj pogorszenie sytuacji materialnej człowieka i obniżenie prestiżu społecznego, a zatem utratę istotnych wartości będących źródłem poczucia satysfakcji i zadowolenia z jakości życia. Praca zawodowa zaspokaja nie tylko potrzeby ekonomiczne, ale także ważne potrzeby psychospołeczne – dodaje.

- Pracodawcy – pod presją rynku – w końcu zaczęli dostrzegać jak wielką wartość dla organizacji mogą stanowić osoby w wieku 55+. Ich siła to nie tylko doświadczenie zawodowe. Bardzo istotne może okazać się także podejście do pracy – nieco inne niż to reprezentowane przez późniejsze pokolenia. Chęć stabilizacji, lojalność czy dokładność predysponują starszych pracowników nie tylko do stanowisk kierowniczych, ale – może przede wszystkim – ról mentorskich w firmach zdominowanych przez zorientowanych bardziej na własny rozwój millennialsów – podsumowuje Anna Wicha.

Więcej o Inovantage:

Raport jest drugim z cyklu kwartalnych publikacji The Adecco Group pod zbiorczym tytułem „Inovantage”.  To gra słowna, która obrazuje największy katalizator zmian na świecie czyli innowacje (innovation), które przynoszą ludziom korzyści (advantage). Pierwszy raport z serii wskazywał jakie kompetencje są kluczowe na rynku pracy w dobie czwartej rewolucji przemysłowej.

Pełna treść raportu

Materiały powiązane

RaportyKraków liderem na rynkach regionalnych
Kraków liderem na rynkach regionalnych
29.03.2019
InwestycjeWyniki europejskiej branży leasingowej po I połowie 2018
Wyniki europejskiej branży leasingowej po I połowie 2018
04.12.2018
BiznesDlaczego warto inwestować w Employer Branding
Dlaczego warto inwestować w Employer Branding
05.04.2019
Poprzedni
Cushman & Wakefield podsumowuje III kwartał br. na polskim rynku nowoczesnych powierzchni przemysłowych i logistycznych
Cushman & Wakefield podsumowuje III kwartał br. na polskim rynku nowoczesnych powierzchni przemysłowych i logistycznych
Następny
Konferencja Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie 6 grudnia 2018 | Gdańsk
Konferencja Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie 6 grudnia 2018 | Gdańsk

Newsletter

Kalendarium

 • 19th Annual Shared Services and Outsourcing Week Europe 201913.05.2019 Lizbona
 • The Content IQ Summit London23.05.2019 Londyn
 • IX Europejski Kongres Finansowy 03.06.2019 Sopot
Zobacz inne

Oferty Pracy

 • Buyer with GermanAntal Sp. z o.o.Gdańsk
 • Analityk z językiem hiszpańskimAntal Sp. z o.o.Kraków
 • HR Specialist with Norwegian, Dutch, Swedish, DanishAntal Sp. z o.o.Kraków
 • GL Team LeaderAntal Sp. z o.o.Szczecin
Zobacz inne
 • Antal Sp. z o.o.Rekrutacja, HR consulting, market research
Zobacz inne

Eksperci

Agnieszka Walter
Agnieszka WalterAbsolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Muskingum w USA oraz Universität Passau w Niemczech. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w branży rekrutacyjnej zarówno w Polsce jak i w Europie.
zobacz innych

Bibliografia Outsourcingu

Mamy już 42911
pozycji w bazie

Outsourcing&More

Newsroom

 • Szkoła ma nadążyć za biznesem? Edukacja 2.0Szkoła ma nadążyć za biznesem? Edukacja 2.019.04.2019
 • Warsztaty z Adaptive Group podczas Shared Services & Outsourcing Week Lisbon 2019Warsztaty z Adaptive Group podczas Shared Services & Outsourcing Week Lisbon 201919.04.2019
 • Obecny rok ma być dla stolicy Wielkopolski rekordowy Obecny rok ma być dla stolicy Wielkopolski rekordowy 18.04.2019
 • Lepsza praca w cieniu matemtykiLepsza praca w cieniu matemtyki18.04.2019
 • Wiosna w biurzeWiosna w biurze18.04.2019
Zobacz inne

Literatura

OUTSOURCING LOGISTYCZNY W SIŁACH ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OUTSOURCING LOGISTYCZNY W SIŁACH ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJAkademia Obrony Narodowej
Zobacz inne

Blogi

 • Wellness: Dzieci w biurze
  Wellness: Dzieci w biurzeKarina Kreja
 • Jak prowadzić aktywną sprzedaż wykorzystując wiedzę o potrzebach klienta?
  Jak prowadzić aktywną sprzedaż wykorzystując wiedzę o potrzebach klienta?Robert Zych
 • Co robimy w nie-pracy?
  Co robimy w nie-pracy?Karina Kreja
 • "Biurowe aaS'y"
  "Biurowe aaS'y"Karina Kreja
 • Ile kosztuje nas praca?
  Ile kosztuje nas praca?Karina Kreja
Zobacz inne
 • Rafał Jarosz
  Rafał JaroszEkspert branży Call Contact Center
 • Robert Zych
  Robert ZychWspółwłaściciel firmy szkoleniowej Kontrakt OSH.
 • Piotr Rutkowski
  Piotr Rutkowski Ekspert ds. outsourcingu
 • Karol Froń
  Karol Froń
 • Maciej Buś
  Maciej BuśEkspert Customer Contact Center, Klientomaniak, Konsultant
Zobacz inne

Baza Firm

HRK S.A.
HRK S.A.
Zobacz inne