Rząd przyjął i przekazał do sejmu projekt ustawy wprowadzającej zmiany w kodeksie pracy dotyczące monitoringu

Data dodania: 03.12.2018

Rząd przyjął niedawno i przekazał do sejmu projekt ustawy wprowadzającej zmiany w kodeksie pracy dotyczące monitoringu pomieszczeń związkowych w szkołach i miejscach pracy. Zdaniem przedstawicieli związków zawodowych proponowane rozwiązania są dobre, choć powinny iść jeszcze dalej.

Nowe przepisy, które są konsekwencją przystosowania do wymogów określonych w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO) zakładają wprowadzenie w pomieszczeniach przeznaczonych dla związków zawodowych całkowitego zakazu stosowania monitoringu wizyjnego oraz konieczność uzyskania zgody pracowników na założenie kamer w pomieszczeniach sanitarnych, stołówkach, szatniach i palarniach*. Zmiany te wpłyną na ilość monitoringu w firmach, ale także w szkołach.

Zdaniem mec. Marcina Jana Wachowskiego, eksperta jednej z pierwszych w Polsce kancelarii prawnych specjalizujących się w problematyce cyberbezpieczeństwa, taka zmiana jest dobra, przede wszystkim dlatego, że obecnie zdarzają się przypadki nadużywania monitoringu przez pracodawców.

Monitoring to narzędzie, które mocno ingeruje w sferę prywatności, dlatego dobrze, żeby kwestie z nim związane były odpowiednio uregulowane prawnie. Trzeba wiedzieć, że stosowanie go jest dopuszczalne w ściśle określonych sytuacjach związanych z bezpieczeństwem pracowników lub ochroną mienia firmy – mówi Wachowski. – Dziś zdarza się niestety, że pracodawcy nadużywają, szczególnie tego drugiego uzasadnienia i stosują monitoring w sytuacjach, gdzie bezpieczeństwo niekoniecznie przeważa nad prawami osób, które są monitorowane – dodaje ekspert.

Dalej z kamerami

Przykładowo, jeśli przeznaczeniem danego pomieszczenia jest ewidentnie wypoczynek, pracodawca przed zamontowaniem tam kamer powinien uzyskać zgodę i ustalić szczegóły z przedstawicielami związku zawodowego lub pracownikami. Powinien też oznaczyć (np. za pomocą naklejek), że pomieszczenie jest monitorowane i poinformować o tym osoby, które z tych pomieszczeń korzystają.

Przedstawiciele związków zawodowych uważają, że wprowadzenie proponowanych ograniczeń w stosowaniu monitoringu jest nie tylko konieczne, ale wręcz powinno iść jeszcze dalej.

W polskim prawodawstwie brakowało uregulowania kwestii monitoringu wizyjnego, dlatego kategoryczny zakaz montowania kamer w pomieszczeniach związkowych to bardzo dobry ruch. Nie powinno ich też być w miejscach socjalnych, jak stołówka, szatnia czy łazienka – mówi Marek Błaszczyk, Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Łódzkiego. – Naszym zdaniem bardzo problematyczny jest też zbyt osobisty monitoring samych stanowisk pracy. Pracodawcy często po prostu przesadzają z chęcią kontroli pracowników i kierują kamery bezpośrednio na nich. Można to zrozumieć w przypadku kasjerów w bankach czy sprzedawców, którzy mają bezpośredni kontakt z pieniędzmi, ale dla pracownika linii produkcyjnej czy dyspozytora tego typu zabieg jest dodatkowym czynnikiem stresu w pracy – mówi Błaszczyk. Dodaje, że monitoringowi – jeśli jest uzasadniony - powinien obejmować z pewnej odległości całe stanowisko pracy, a nie pracującą na nim osobę.

Mieliśmy już przypadek, że ktoś uznał za śmieszne i wrzucił do sieci video z pracownikiem, który w czasie pracy na dyżurze smarkał, drapał się i przeciągał. Kamera była na tyle blisko, że ewidentnie naruszała kwestie związane z ochroną danych osobowych – mówi związkowiec.

Krzysztof Stradomski inspektor ochrony danych osobowych Związku Nauczycielstwa Polskiego także uważa, że nowe przepisy są potrzebne, bo „ucywilizują” monitoring.

W tej chwili w lokalach związkowych, użytkowanych przez ZNP nie ma monitoringu, bo nigdy się na to nie zgadzaliśmy. Problem stanowi natomiast monitoring przed tymi lokalami, ponieważ doskonale z niego widać koto wchodzi i kto wychodzi z budynku, a to przecież też narusza wrażliwe dane osobowe, bo wskazuje kto przebywa w lokalu związkowym, a więc i kto jest działaczem związku – mówi Stradomski. – Dlatego będziemy domagać się zakazu monitorowania także terenu wokół lokalu związkowego. Naszym zdaniem tylko wtedy nowy przepis będzie mieć jakieś realne znaczenie.

Dodaje, że pozostałe kwestie związane z monitoringiem szkół reguluje Ustawa Prawo oświatowe, w której już w maju 2018 implementowano RODO. Zgodnie z tymi regulacjami dyrektor uzgadnia je z organem prowadzącym i po przeprowadzeniu konsultacji z radą rodziców, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim może wprowadzić monitoring wizyjny. Ustawa ta daje gwarancję nienadużywania rejestracji obrazu, ponieważ wskazuje wyraźnie, że monitoring nie powinien stanowić środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników szkoły.

Możesz zażądać usunięcia nagrania

Mec. Wachowski podkreśla, że monitoring to obszar integralnie związany z kwestiami ochrony danych osobowych. Jeśli mamy z nim do czynienia w miejscu pracy, pracodawca powinien wyraźnie poinformować ich, że dane miejsce jest monitorowane i z jakiego powodu.

Mówiąc najkrócej monitoring to gromadzenie danych osobowych, a więc mają tu zastosowanie wszystkie przepisy z tym związane. Na przykład wielu pracowników nie wie, że ma pełne prawo dostępu do nagrań. Każdy z nas ma prawo do przeglądania takich nagrań i może żądać usunięcia nagrania. Zgodnie z prawem nagrania nie powinny też być przechowywane dłużej niż trzydzieści dni – mówi mec. Wachowski.

W Polsce często monitoringiem zajmują się firmy zewnętrzne, które muszą mieć zawarte odpowiednie umowy „o przetwarzaniu danych”. Firmy te powinny wiedzieć jak reagować na tego typu wnioski i jak prawidłowo przetwarzać dane. Wszelkie nieprawidłowości mogą skutkować karami (RODO wprowadza kary nawet do wysokości 20 mln. euro). Dlatego też firmy monitorujące mogą się spodziewać kontroli Urzędu ochrony danych osobowych.

Możemy się spodziewać, że urząd będzie raczej dawał wytyczne i nakazy, a dopiero potem, w przypadku ich nierespektowania – kary – mówi mec. Wachowski. O tym, że nie jest to tylko teoria świadczy precedens, który wydarzył się niedawno w Portugalii. Centrum Szpitalne Barreiro-Montijo zostało ukarane karą 400 tysięcy euro za to, że w wyniku zaniedbania doszło do przyznania dostępu do danych medycznych wielu osobom, które nie powinny takiego dostępu posiadać.

Eksperci podkreślają, że kontrole będą zwracać szczególną uwagę na kwestie dotyczące danych wrażliwych, czyli takich, których co do zasady nie wolno przetwarzać, a są to dane związane ze zdrowiem, orientacją seksualną, wyznaniem, poglądami politycznymi – w tym o uzwiązkowieniu.*W informacji omawiany jest fragment projektu z dn. 22.10.2018 r.O zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679

W art. 22:

a) po § 1 dodaje się § 11 w brzmieniu:
„§ 11. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej.”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do realizacji celu określonego w § 1 i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, w szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób. Monitoring pomieszczeń sanitarnych wymaga uzyskania uprzedniej zgody zakładowej organizacji związkowej, a jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – uprzedniej zgody przedstawicieli pracowników wybranych w trybie przyjętym u danego pracodawcy.”

Materiały powiązane

NieruchomościSektor nieruchomości z największą liczbą przejęć i fuzji
Sektor nieruchomości z największą liczbą przejęć i fuzji
28.02.2019
GospodarkaAlarmujące rezultaty dla przedsiębiorstw
Alarmujące rezultaty dla przedsiębiorstw
22.01.2019
BiznesRynek powierzchni handlowych w Polsce - raport Cushman & Wakefield
Rynek powierzchni handlowych w Polsce - raport Cushman & Wakefield
22.10.2018
Poprzedni
Grupa Kapitałowa TenderHut zajęła 2. miejsce w kategorii Eksporter Roku 2017
Grupa Kapitałowa TenderHut zajęła 2. miejsce w kategorii Eksporter Roku 2017
Następny
Nowe formy wsparcia polskich i zagranicznych inwestorów
Nowe formy wsparcia polskich i zagranicznych inwestorów

Newsletter

Kalendarium

 • E-learning i Zarządzanie Wiedzą 201921.03.2019 Warszawa
 • Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy21.03.2019 Warszawa
 • LEAN BLACK BELT® - program menedżerski21.03.2019
Zobacz inne

Oferty Pracy

 • Key Account Manager w WarszawieKinnarps Polska Sp. z o. o.Warszawa
 • Key Account Manager w ŁodziKinnarps Polska Sp. z o. o.Łódź
 • Key Account Manager w KatowicachKinnarps Polska Sp. z o. o.Katowice
 • Serwisant we WrocławiuKinnarps Polska Sp. z o. o.Wrocław
Zobacz inne
 • Kinnarps Polska Sp. z o. o.meble biurowe, fit-out
Zobacz inne

Eksperci

Anna Krześniak
Anna Krześniak
zobacz innych

Bibliografia Outsourcingu

Mamy już 42378
pozycji w bazie

Outsourcing&More

Newsroom

 • 4F w Galerii Młociny4F w Galerii Młociny18.03.2019
 • Prognozy dla europejskiego rynku inwestycyjnegoPrognozy dla europejskiego rynku inwestycyjnego18.03.2019
 • SMA Magnetics kolejnym najemcą Goodman Kraków Airport Logistics CentreSMA Magnetics kolejnym najemcą Goodman Kraków Airport Logistics Centre18.03.2019
 • X jubileuszowa edycja biegu „AVON kontra PRZEMOC” – Ruszają zapisy!X jubileuszowa edycja biegu „AVON kontra PRZEMOC” – Ruszają zapisy!15.03.2019
 • Czy wiesz dlaczego ustawodawca wprowadził zaostrzone ewidencjonowanie czasu pracy i jakie są składowe dokumentów?Czy wiesz dlaczego ustawodawca wprowadził zaostrzone ewidencjonowanie czasu pracy i jakie są składowe dokumentów?14.03.2019
Zobacz inne

Literatura

Lean w biurze i usługach - Przewodnik po zasadach szczupłego zarządzania w środowisku pozaprodukcyjnym.
Lean w biurze i usługach - Przewodnik po zasadach szczupłego zarządzania w środowisku pozaprodukcyjnym.MT Biznes
Zobacz inne

Blogi

 • "Biurowe aaS'y"
  "Biurowe aaS'y"Karina Kreja
 • Ile kosztuje nas praca?
  Ile kosztuje nas praca?Karina Kreja
 • Gdy EX przegrywa z CX
  Gdy EX przegrywa z CXKarina Kreja
 • Strategie na rynku Wynajmującego
  Strategie na rynku WynajmującegoKarina Kreja
 • Alfabet obsługi Klienta
  Alfabet obsługi KlientaRobert Zych
Zobacz inne
 • Robert Zych
  Robert ZychWspółwłaściciel firmy szkoleniowej Kontrakt OSH.
 • Marzena Sawicka
  Marzena SawickaEkspert i autorka programów szkoleniowych. Aktywnie uczestniczy w kształtowaniu środowiska branży szkoleniowo – doradczej w Polsce.
 • Dymitr Doktór
  Dymitr DoktórEkspert w dziedzinie marketingu, wizjoner, pasjonat rozwiązań outsourcingowych oraz optymalizacji. Redaktor Naczelny magazynu Outsourcing&More.
 • Waldek Olbryk
  Waldek Olbryk
 • Rafał Jarosz
  Rafał JaroszEkspert branży Call Contact Center
Zobacz inne

Baza Firm

Wyser
Wyser
Zobacz inne