Unruga / Śmidowicza

Unruga / Śmidowicza

Wizytówka Dewelopera / Właściciela

Opis obiektu

Obręb: Obłuże

Nr działki: 2042/2

Numer księgi wieczystej: GD1Y/00098007/0

Kształt: nieregularny

Ukształtowanie terenu: o znacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych

Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 0305 strefa planistyczna: 06 U, UC, KS - zabudowa usługowa– dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, tereny urządzeń komunikacji samochodowej

ODLEGŁOŚCI:

  • od obwodnicy:5 km
  • od autostrady:43 km
  • od portu morskiego:1 km

Adres

  • Unruga / Śmidowicza
    ul. Unruga / Śmidowicza
    Gdynia
    pomorskie

Podobne obiekty

Orłowska 13-15
Orłowska 13-15
Zobacz inne