Urlop na żądanie - co z dniami, których nie wykorzystamy?

Data dodania: 17.01.2019

Kodeks pracy przyznaje pracownikowi prawo do 4 dni tzw. urlopu na żądanie.

Nasuwa się zatem pytanie:

 • czy dni niewykorzystane w bieżącym roku będzie można wykorzystać w roku kolejnym?
 • czy niewykorzystany urlop nam przepadnie?

Na wstępie należy podkreślić, że urlop na żądanie nie jest rodzajem urlopu dodatkowego lecz częścią urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi, z tą różnicą, że jest to część urlopu udzielanego pracownikowi w specjalnym trybie.

Kierując się taką zasadą - 4 dni urlopu na żądanie wlicza się zatem do przysługującego pracownikowi limitu urlopu: 20 lub 26 dni. Oznacza to, że pracownik może skorzystać z urlopu na żądanie tylko pod warunkiem, że nie wykorzystał jeszcze całego przysługującego mu w danym roku kalendarzowym limitu urlopu. 
Pracownik sam decyduje czy z takiego urlopu skorzysta, a jeśli tak, to z ilu dni tego urlopu – nie musi bowiem w trybie specjalnym wykorzystywać wszystkich czterech dni.

Urlop na żądanie, a plan urlopów w firmie:

Urlop na żądanie z natury rzeczy ma charakter nieprzewidywalny z góry, dlatego nie umieszcza się go w planie urlopów ani w ustaleniach między stronami co do terminu urlopu (gdy planu urlopowego w firmie się nie tworzy), bo takiego urlopu nie można przecież wcześniej zaplanować. To pracownik decyduje czy chce skorzystać z urlopu na żądanie i jeżeli tak jest, pracodawca musi go udzielić, zgodnie z art. 167(2) kodeksu pracy.

UWAGA! 

Łączny wymiar urlopu na żądanie w roku kalendarzowym nie może przekroczyć 4 dni, niezależnie od liczby pracodawców, z którymi pracownik pozostaje w danym roku w kolejnych stosunkach pracy. 
Zmiana pracodawcy nie uprawnia do nowego limitu 4 dni urlopu na żądanie. Pracodawca, z którym ustaje stosunek pracy, powinien w myśl tej zasady zamieścić w świadectwie pracy pracownika informację o wykorzystaniu urlopu na żądanie.

Jaki wymiar czasu ma urlop na żądanie?

Nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym.

Kiedy należy zgłosić pracodawcy urlop na żądanie?

Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia tego urlopu.

Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie?

Pracodawca nie może odmówić udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie, co wynika bezpośrednio z art. 167(2) k.p. ("Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym...")

Czy urlop na żądanie przechodzi na następny rok?

Kodeks pracy w szczególny sposób uregulował kwestię urlopu na żądanie, w sytuacji, gdy urlop ten nie zostanie wykorzystany w danym roku przez pracownika.

Urlop na żądanie nie przechodzi na następny rok – jest on bowiem częścią urlopu wypoczynkowego, a nie dodatkowym urlopem. 
Oznacza to, że jeżeli w danym roku pracownik nie korzystał z urlopu na żądanie (albo wykorzystał mniej niż 4 dni takiego urlopu), to nie spowoduje to zwiększenia wymiaru urlopu na żądanie w kolejnym roku.


Z dniem 1 stycznia kolejnego roku te niewykorzystane dni urlopu na żądanie staną się częścią urlopu zaległego, udzielanego pracownikowi w terminie uzgodnionym z pracodawcą, przy czym w odróżnieniu od zwykłego urlopu, ta część urlopu zaległego nie jest objęta obowiązkiem udzielenia jej pracownikowi w terminie określonym w art. 168 k.p. Wynika to z przyjętej interpretacji przepisu art. 168 zdanie drugie, zgodnie z którym obowiązek udzielenia pracownikowi urlopu zaległego w terminie wskazanym w tym przepisie nie dotyczy części urlopu udzielanego zgodnie z art. 167(2) k.p. (a więc urlopu na żądanie).

  

Opracowanie pod redakcją: Joanna Grauman-Wtulich - Wiceprezes Zarządu w Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości - CEDOZ.

Materiały powiązane

BiznesUrlop ojcowski w praktyce
Urlop ojcowski w praktyce
18.01.2019
BiznesCzy już wiesz kiedy weźmiesz urlop i jak zaplanujesz swoje przerwy w pracy, abyś miała/miał długie weekendy?
Czy już wiesz kiedy weźmiesz urlop i jak zaplanujesz swoje przerwy w pracy, abyś miała/miał długie weekendy?
08.01.2019
BiznesZmiana wysokości podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób przebywających na urlopie wychowawczym od listopada 2018 r.
Zmiana wysokości podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób przebywających na urlopie wychowawczym od listopada 2018 r.
08.11.2018
Poprzedni
Trendy technologiczne na 2019 według Red Hat
Trendy technologiczne na 2019 według Red Hat
Następny
Michael Page podsumowuje rynek pracy 2018
Michael Page podsumowuje rynek pracy 2018

Newsletter

Kalendarium

 • DIGITAL BANKING & PAYMENTS SUMMIT19.02.2019 Warszawa
 • Akademia Najemcy - „Renegocjacje vs. Relokacje”28.02.2019 Wrocław
 • Trendy, które zmieniają biura06.03.2019 Łódz
Zobacz inne

Eksperci

Krzysztof Wróbel
Krzysztof WróbelEkspert w branży outsourcingowej. Aktywnie działa od 2007 roku.
zobacz innych

Bibliografia Outsourcingu

Mamy już 42030
pozycji w bazie

Outsourcing&More

Newsroom

 • Raport KPMG w Polsce pt. „Polski system podatkowy wg uczestników IX Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG” Raport KPMG w Polsce pt. „Polski system podatkowy wg uczestników IX Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG”19.02.2019
 • Nowy najemca Galerii MłocinyNowy najemca Galerii Młociny19.02.2019
 • Instrukcja obsługi “Informatyka”Instrukcja obsługi “Informatyka”19.02.2019
 • ZANIM ORGANIZACJA PODEJMIE SIĘ STRATEGICZNEJ TRANSFORMACJIZANIM ORGANIZACJA PODEJMIE SIĘ STRATEGICZNEJ TRANSFORMACJI18.02.2019
 • Śląskie centrum biurowe pod opieką CBREŚląskie centrum biurowe pod opieką CBRE18.02.2019
Zobacz inne

Literatura

Myśl jak FREAK!
Myśl jak FREAK!MT Biznes
Zobacz inne

Blogi

 • Alfabet obsługi Klienta
  Alfabet obsługi KlientaRobert Zych
 • Glonojad na Szybie
  Glonojad na SzybieKarina Kreja
 • Homeoffice jako system, nie benefit
  Homeoffice jako system, nie benefitKarina Kreja
 • Wellness: Text Neck i Technokaleki
  Wellness: Text Neck i TechnokalekiKarina Kreja
 • Wellness: Mit 10,000 kroków
  Wellness: Mit 10,000 krokówKarina Kreja
Zobacz inne
 • Anna Sarnacka–Smith
  Anna Sarnacka–SmithDIAGNOZA KOMPETENCJI DISC D3, EFFECTIVENESS
 • Daniel Bąk
  Daniel BąkEkspert w dziedzinie BPM, ECM, Back Office Outsourcing, Zarządzanie dokumentami
 • Robert Zych
  Robert ZychWspółwłaściciel firmy szkoleniowej Kontrakt OSH.
 • Hubert Lipiński
  Hubert LipińskiTrener, Doradca, Menedżer, założyciel i właściciel firmy szkoleniowo doradczej bpcr.pl
 • Krzysztof Herdzik
  Krzysztof Herdzik
Zobacz inne

Baza Firm

BTech Sp. z o.o.
BTech Sp. z o.o.
Zobacz inne