Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej

Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej

 • Specjalizacja: Pozyskiwanie i obsługa inwestorów
 • Rok założenia: 2002
 • Miejscowość: Szczecin
 • Zatrudnienie: 12
 • Branża: Zarządzanie projektami,
 • www: https://arms-szczecin.eu/
 • Kategoria: Zarządzanie projektami,

O firmie

W celu stworzenia właściwego środowiska biznesowego oraz jak najlepszego rozwoju firm, Miasto Szczecin powołało Agencję Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. (ARMS), która koncentruje się na zapewnieniu efektywnego, lokalnego systemu obsługi inwestorów, współpracującego operacyjnie i merytorycznie z instytucjami rządowymi oraz firmami prywatnymi (m.in. Polską Agencją Inwestycji i Handlu, specjalnymi strefami ekonomicznymi, instytucjami otoczenia biznesu, izbami gospodarczymi i handlowymi oraz firmami konsultingowymi).

Inwestorzy otrzymują informacje oraz pomoc w realizacji procedur inwestycyjnych, jak również mogą skorzystać ze wsparcia, ułatwiającego rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności gospodarczej na terenie Szczecina.

Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. zajmująca się obsługą inwestorów jest odpowiedzialna za:

 •  Udzielanie niezbędnych informacji dotyczących realizacji inwestycji w mieście;
 •  Organizowanie spotkań z Prezydentem Miasta, przedstawicielami merytorycznych wydziałów Urzędu Miasta Szczecin, organizacjami przedsiębiorców, powiatowym urzędem pracy, instytucjami otoczenia biznesu oraz centrami akademickimi, współpracę z deweloperami w zakresie komercjalizacji powierzchni biurowych w mieście;
 •  Pomoc w poszukiwaniu nieruchomości do zagospodarowania zgodnie z zainteresowaniem inwestora;
 •  Pilotaż obiegu dokumentów związanych z realizacją procedur inwestycyjnych;
 •  Przygotowywanie ofert inwestycyjnych;
 •  Pomoc w zakresie poszukiwania przyszłych pracowników;
 •  Działania promocyjne ukazujące potencjał gospodarczy miasta Szczecin;
 •  Organizacja wydarzeń, takich jak konferencje, targi, warsztaty branżowe, również o zasięgu międzynarodowym, które dają możliwość wymiany wiedzy, doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów biznesowych i inicjowania nowych projektów;
 •  Stymulacja rozwoju lokalnego środowiska otoczenia biznesu.
   

więcej www.invest.szczecin.eu
 

Realizacja inwestycji wiąże się z dużymi nakładami finansowymi. ARMS współpracując z bankami i funduszami pożyczkowymi, udziela również przedsiębiorcom poręczeń, czyli zabezpieczeń wymaganych do kredytów i pożyczek. Ułatwia tym samym uzyskanie finansowania zewnętrznego. Ten pion działalności ARMS realizowany jest od początku jej istnienia, czyli od 2002 r. Do tej pory udało się wesprzeć w ten sposób ponad 700 przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego. ARMS ma w ofercie poręczenia wadialne, z których można skorzystać zamiast wpłaty wadium w przetargach.
 

więcej www.arms-szczecin.eu

 

Adres siedziby

Podobne firmy

FlexiProject
FlexiProject