Algotech

  • Specjalizacja: call contact center, biometria, digital signage, RPA, DPA,
  • Rok założenia: 1992
  • Miejscowość: Warszawa
  • Branża: CRM,
  • www: http://www.algotech.pl/pl.html
  • Kategoria: Producenci i dostawcy software,

Metodologia

Spółka Algotech wykorzystuje metodologię zarządzania projektem PRINCE 2 lub technologię zarządzania projektem PMI, i posiada właściwie certyfikowanych pracowników.

PRINCE 2

PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environment) to metodyka zarządzania projektami oparta na doświadczeniach uzyskanych przez kierowników projektów z krajów anglosaskich. Z powodzeniem stosuje się ją do zarządzania i sterowania projektami wszelkiego rodzaju i wielkości.

Metodologia ta jest zorientowana na proces, prezentuje konkretną systematyczną procedurę rozwiązywania konkretnych problemów, w tym obowiązki, powiązania i dokumenty projektu.

Stosowanie międzynarodowo uznanej metodologii zarządzania projektami daje klientom następujące korzyści:

  • jednoznaczna i ścisła definicja praw i obowiązków odpowiednich uczestników projektu,
  • efektywne i pre-definiowane zarządzanie ryzykami, jakością i komunikacją,
  • kontrola nad wszystkimi działaniami realizowanymi w toku projektu, z przestrzeganiem zasady podziału na fazy i podział szczebli zarządzania oraz stosowaniem jednolitej terminologii przez wszystkich uczestników projektu.

PMI

PMI (Project Management Institute) jest jednym z wiodących globalnych standardów zarządzania projektami. Dzięki jego skalowalności, standard ten również umożliwia zarządzanie projektami o zakresie międzynarodowym.

Metodologia Project Management Institute (PMI) jest określona w A Guide to Project Management Book of Knowledge (PMBoK®Guide). Standard ten jest bardzo szeroko wykorzystywany.

Wśród innych standardów i metodologii, jest on najstarszy i najbardziej ogólny. W swoich ramach ma on na celu opisanie wszystkich aspektów zarządzania projektami.

Zastosowanie standaryzowanej metodologii projektowej przyniesie wam wyraźną korzyść konkurencyjną polegającą na przejrzystości całego procesu projektowego. Wszelkie zmiany muszą być rozstrzygane w sposób skoordynowany z odpowiednią rezerwą czasu, umożliwiając efektywne wykorzystanie środków finansowych i zasobów ludzkich alokowanych do danego projektu.

Adres siedziby

Podobne firmy

CLUDO
CLUDO