CIMA

CIMA

  • Specjalizacja:Rachunkowość zarządcza
  • Rok założenia:1919 (Wielka Brytania), 2011 (Polska)
  • Miejscowość: Warszawa
  • Zatrudnienie: 227 000 członków i studentów w 179 krajach
  • Branża:Zarządzanie finansami,
  • www: http://www.cimaglobal.com/Poland
  • Kategoria:Certyfikacja, Edukacja,

O firmie

The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) kształci profesjonalistów z dziedziny zarządzania finansami. Oferuje międzynarodowy program kwalifikacji zawodowej z rachunkowości zarządczej (ang. management accounting). Program szkoleniowy poświęcony jest wyłącznie kształceniu specjalistów na potrzeby pracy w środowisku biznesowym. Głównym obszarem zainteresowania kwalifikacji CIMA jest zarządzanie przedsiębiorstwem i rola strategicznej informacji zarządczej w tym procesie. Kwalifikacja CIMA popularna jest wśród konsultantów, doradców finansowych, kadry kierowniczej odpowiedzialnej za procesy planowania i kontroli oraz osób decydujących o strategii firmy.

CIMAW ramach swojej działalności i we współpracy z amerykańską firmą konsultingową The Hackett Group, CIMA stworzyła również nowatorski program rozwoju zawodowego, opracowany z myślą o specjalistach z branży nowoczesnych usług dla biznesu. Kwalifikacja Global Business Services (GBSQ) oferuje kompleksowe umiejętności, wypełnia lukę w zarządzaniu talentami, a także wychodzi naprzeciw oczekiwaniom obecnych liderów branży GBS, tym samym pomagając w wyzwoleniu całkowitego potencjału ich organizacji.

  • Obsługiwane branże: Specjaliści z dyplomem CIMA pracują w samym sercu biznesu – zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym czy non-profit. 

Adres siedziby