Eventory

Eventory

  • Specjalizacja: marketing
  • Miejscowość:
  • Branża: Outsourcing w sprzedaży,
  • www: https://eventory.cc/pl/
  • Kategoria: Agencje marketingowe,

O firmie

Cały event marketing w jednym miejscu. Unikalna formuła EVENTORY wspiera firmy Enterprise.

 

Eventory jest platformą technologiczną - narzędziem, z którego na co dzień korzystają firmy z sektora Enterprise, aby zarządzać całą swoją strategią event marketingową, czyli wszystkimi wydarzeniami, które organizują dla pracowników, klientów i partnerów biznesowych, by osiągać założone cele biznesowe.

 

Po co powstało  Eventory?

Twórcy Eventory przez wiele lat obserwowali aktywności związane z event marketingiem w korporacjach oraz pracujących dla nich agencjach eventowych. Jak na dłoni widoczne dla nich było, że proces organizacji poszczególnych wydarzeń - czy to w ramach poszczególnych działów czy dywizji w organizacjach - opiera się o korzystanie z bardzo wielu zupełnie rozproszonych, i co najgorsze, niepołączonych ze sobą narzędzi. W praktyce wyglądało to tak, że do każdego  z elementów eventu używano innego narzędzia.

Dobry, profesjonalnie przygotowany event to wieloetapowy proces, na który niejednokrotnie składają się dziesiątki działań.  Zbudowanie strony wydarzenia, formularza rejestracyjnego, sprzedaż biletów, komunikacja z uczestnikami (przed, w trakcie i po evencie), mechanizm zapisów na dane wydarzenie, przeprowadzanie sesji Q&A, testów wiedzy, konkursów czy choćby zbieranie feedbacku to tylko niektóre z nich. A uczestników trzeba jeszcze umiejętnie zaangażować w dane wydarzenie, by miało dla nich wartość. Kiedy więc okazywało się, że każdy z wymienionych elementów jest podczas danego eventu obsługiwany przez inne narzędzie, ciężko było oczekiwać najlepszych możliwych efektów. Ponadto inne narzędzia służyły do organizacji wydarzeń online, a inne do wydarzeń w rzeczywistości. Finalnie pracownik danego departamentu po zakończeniu eventu miał przed sobą kilka exceli z danymi, musiał wymyślić jak je ze sobą połączyć i porównać, aby powstał raport, który dostarczy cennych biznesowo informacji i wniosków. A to przecież na ich  bazie zaplanowane zostaną aktywności w kolejnych miesiącach czy latach.

Event marketing, który obserwowali i analizowali twórcy Eventory, nie powstawał w sposób zautomatyzowany, mierzenie jego skuteczności było umowne i opierało się na estymacjach, a nie na twardych danych. W większości przypadków okazywało się, że budżety na eventy były wykorzystywane w sposób nieefektywny, często wręcz nieuzasadniony, a mimo to cyklicznie powtarzany.

 

Kompleksowe narzędzie

W odpowiedzi na to Eventory stworzyło platformę dedykowaną firmom Enterprise i ich działom marketingu, sprzedaży, komunikacji wewnętrznej czy HR, by mogły one tworzyć, przeprowadzać i skutecznie analizować swoje wydarzenia.
Eventory łączy w sobie funkcjonalność bardzo wielu, dotychczas rozproszonych narzędzi, których integracja była trudna, a nierzadko wręcz niemożliwa. Dzięki pełnej automatyzacji obsługi uczestników wydarzenia organizująca je firma dysponuje danymi, które pozwolą zmierzyć skuteczność danego wydarzenia, porównać do innych i zweryfikować, czy warto w nie ponownie inwestować czy może  na podstawie feedbacku uzyskanego od grupy docelowej, należy zmienić jego formę.

 

Wartość i korzyści

Co daje firmie implementacja platformy Eventory? Jakie korzyści przynosi to departamentom, które organizują wszelkie wydarzenia? Firmy korzystające z Eventory zarządzają całym swoim event marketingiem z poziomu interfejsu platformy.  Niezależnie od tego, czy jest to wydarzenie, które jest organizowane samodzielnie przez firmę czy we współpracy z agencją eventową, spotkanie wewnętrzne czy duży event dla osób spoza organizacji - platforma Eventory agreguje wszystkie wydarzenia jakie korporacja zorganizowała na przykład w danym roku. Wszystkie wydarzenia, tzn. każdej wielkości i liczebności  i z każdej rzeczywistości (online, offline i hybrydowej) są indeksowane w profilu klienta, co pozwala łatwo je analizować i w razie potrzeby do nich wracać. Eventy można porównywać między sobą i wyciągnąć wnioski przy planowaniu strategii na kolejny rok. Dzięki danym, które zbiera algorytm Eventory, firma jest w stanie naprawdę zmierzyć ROI z event marketingu i sprawdzić, jak wpłynął on na przykład na wzrost sprzedaży, wzmocnienie employer brandingu czy zwiększenie rozpoznawalności marki.

 

Eventory w praktyce

Z Eventory praca przy organizacji wydarzeń jest zautomatyzowana. Platforma łączy w sobie funkcjonalność kilkudziesięciu innych narzędzi, w dodatku wszystkie dane o evencie uzyskiwane z Eventory są ujednolicone i oprawione graficznie dostępne w module analitycznym. Niezależnie od tego czy jest to event w rzeczywistości, event online czy hybrydowy - dzięki Eventory firma buduje zaangażowanie uczestników na bardzo wysokim poziomie. Każde wydarzenie ma swoją stronę internetową i miejsce w aplikacji mobilnej, każde może zostać wyposażone w konkursy, networking, oceny aktywności, ogólny chat, sekcję do zadawania pytań, głosowania, ankiety i wiele innych. Przez to jakość wszystkich wydarzeń dla pracowników czy klientów jest na powtarzalnym, wysokim poziomie, ma jednolitą, znaną im  formę i prezencję. Firma buduje swój profesjonalizm także na bazie spójnego wizerunku we wszystkich obszarach swojej działalności. Eventy są dla wielu wręcz wizytówką corporate identity.

 

Co ważne i warte podkreślenia: Eventory to nie tylko zunifikowana platforma dla firmy, ale również dla jej klientów, pracowników i partnerów biznesowych. Dzięki temu, że każde wydarzenie odbywa się w Eventory, wszyscy oni mają dostęp do listy wydarzeń, które firma dla nich planuje, mogą się na nie rejestrować, brać w nich udział, dzielić się swoim feedbackiem i porozumiewać się z innymi uczestnikami wydarzeń. Dzięki wystandaryzowanej platformie o przewidywanej dla nich strukturze i prostych w obsłudze funkcjonalnościom, budują oni społeczność przed wydarzeniem, w jego trakcie i po. Mogą także poznawać się, prowadzić rozmowy biznesowe i prywatne oraz wymieniać się doświadczeniami.

Adres siedziby

Podobne firmy

RIPOSTA
RIPOSTA