one2tribe Sp. z o.o.

one2tribe Sp. z o.o.

 • Specjalizacja:Rozwiązania motywacyjne z pogranicza psychologii i technologii informatycznych
 • Rok założenia:2003
 • Miejscowość: Michałowice
 • Zatrudnienie: 30
 • Branża:ITO,
 • www: http://www.one2tribe.pl
 • Kategoria:Analiza potrzeb, Doradztwo i Consulting,

O firmie

Spółka one2tribe to firma z 13-letnim doświadczeniem na polskim rynku IT, oferująca rozwiązanie motywacyjne z pogranicza psychologii i technologii informatycznych.  Umożliwia ono osiąganie konkretnych celów biznesowych poprzez zwiększenie zaangażowania i motywacji pracowników oraz klientów, wykorzystując do tego schematy nagród oraz mechanizmy społecznego uczenia się. Produktem jest grywalizacyjna platforma Tribeware, wykorzystująca narzędzia oparte na analityce behawioralnej, dostępna w wersji webowej oraz mobilnej. Możliwa do zintegrowania istniejącymi systemami w firmie (CRM, SFA, HR) i dostarczana na takiej samej zasadzie jak oprogramowanie biurowe, systemy księgowe czy systemy CRM.

Firma działa zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Główni klienci na rynku krajowym (wybrane firmy i organizacje):

 • Bank Zachodni WBK –  systemy motywacyjny
 • Raiffeisen Polbank – gamifikacja, gry symulacyjne, aplikacje mobilne
 • Grupa Polkomtel S.A. – platformy do gier
 • Mastercard Mobile – miejskie gry lokalizacyjne
 • Muzea (Muzeum Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Małopolski Instytut Kulturalny) – gamifikacja, gry i produkty edukacyjne

Główni klienci na rynku międzynarodowym:

 • Egmont Global (Dania) – gry edukacyjne dla dzieci
 • Nexon America (USA/Korea) – gry online
 • Loca Loco (Izrael) – gry online

Spółka koncentruje się na produkcji oprogramowania związanego z ekonomią behawioralną (zarządzanie motywacją za pomocą schematów nagród) oraz grami biznesowymi i edukacyjnymi.

Naszymi najważniejszymi produktami są:

 • tribeware – platforma motywacyjna nowej generacji
 • behavioristica – system analityczny zorientowany na analizę zachowań społeczności sieciowych czy wewnątrz-firmowych

Spółka zatrudnia wysokiej klasy specjalistów z dziedziny IT i psychologii / psychologii społecznej.

Adres siedziby

Podobne firmy

CFT Polska Sp. z o.o.
CFT Polska Sp. z o.o.