PKF BPO Consult Sp. z o. o. sp. k.

PKF BPO Consult Sp. z o. o. sp. k.

 • Specjalizacja:Outsourcing księgowości, rachunkowość zarządcza i kontrolling, outsourcing kadr i płac, sprawozdawczość finansowa, obsługa podatkowa – tax compliance, doradztwo rachunkowe, usługa dresu rejestrowego, zastępstwo pracownika.
 • Rok założenia:1983
 • Miejscowość: Warszawa
 • Zatrudnienie: 100
 • Branża:Business Process Outsourcing,
 • www: http://www.pkfpolska.pl/
 • Kategoria:Finanse i księgowość, Rachunkowość, Raportowanie finansowe, Zarządzanie należnościami, Zarządzanie zobowiązaniami,

O firmie

W nowoczesnym zarządzaniu biznesem przedsiębiorstwa coraz częściej korzystają z outsourcingu w obszarze kompleksowej obsługi księgowej oraz kadrowo-płacowej. Pozwala to na skoncentrowanie uwagi na kluczowych działaniach biznesu i przekazanie czasochłonnych oraz wymagających specjalistycznej wiedzy prac, związanych z  rachunkowością firmy na zewnątrz. Profesjonalne i rzetelne usługi księgowe przynoszą korzyści w postaci obniżenia kosztów własnych związanych z oprogramowaniem finansowo-księgowym, rekrutacją oraz utrzymaniem i szkoleniem pracowników działu księgowego. Naszą aspiracją jest, aby mieli w nas Państwo profesjonalnego partnera biznesowego, z którym mogą Państwo na bieżąco omawiać wyniki finansowe, ryzyka księgowe oraz podatkowe, a także możliwości optymalizacji kosztowej i podatkowej. Nasi doradcy przygotują dla Państwa analizę danych rachunkowych w formie zindywidualizowanej informacji będącej impulsem do podejmowania właściwych decyzji zarządczych. Jesteśmy przygotowani, aby spełnić Państwa potrzeby w zakresie wymaganej dostępności danych finansowych. Zmodernizowana i  nowoczesna baza informacyjno-programowa zapewnia Państwu bezpośredni dostęp do informacji. Dedykowany Państwu Zespół profesjonalnych księgowych i audytorów komunikujących się w języku polskim, angielskim i niemieckim zadba o Państwa poczucie komfortu, bezpieczeństwa i oszczędność czasu. PKF BPO Consult należy do polskiej Grupy Kapitałowej PKF Consult oraz globalnej sieci audytorów, księgowych i  konsultantów. Pozwala to na kompleksową i międzynarodową obsługę Klientów w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości, szeroko rozumianego Corporate Finance i doradztwa podatkowego. Szerokie doświadczenie naszych ekspertów oraz rozległa baza kontaktów z firmami członkowskimi z całego świata jest wsparciem kreującym wartość dodaną dla naszych Klientów.

Jesteśmy po to, aby zapewnić Państwu usługę księgową i kadrowo-płacową rzetelnie i profesjonalnie, a więc stworzyć właściwą informację i bezpieczeństwo biznesowo-podatkowe. Rzetelnie to kompetentnie, bez błędów i w umówionym czasie. Dedykujemy Państwu zespoły projektowe dopasowane do specyfiki Państwa przedsiębiorstwa. Dzielimy się wiedzą, wartość usług wzbogacamy o wnioski dotyczące ryzyka procedur biznesowych..

Platforma PKF Agility to sposób na „zwinne” dostosowywanie procesów biznesowych do zmieniających się realiów rynku. Standaryzujemy ścieżki decyzyjne, poprawiamy efektywność.

Wszyscy żyjemy dziś w świecie wszechobecnej informacji, w którym kluczową przewagą konkurencyjną nowoczesnego przedsiębiorstwa staje się umiejętność jej przetworzenia w jak najkrótszym czasie. Aby to było możliwe konieczne jest wsparcie funkcjonowania procesów wewnętrznych przy pomocy narzędzi wspierających pracę grupową i skuteczną wymianę informacji pomiędzy członkami danej organizacji.

PKF jako lider zarządzania informacją, rozumiejąc potrzeby zmieniającego się rynku stworzył dla swoich klientów rozwiązanie informatyczne do zarządzania dowolnym procesem biznesowym w organizacji.

Główne cechy platformy PKF Agility:

 • Tworzy spójny system informacyjny

System obiegu informacji – workflow – systematyzuje proces przepływu informacji w przedsiębiorstwie oraz wspiera zarządzanie procesami, które stanowię podstawę jego funkcjonowania. W ramach elektronicznego obiegu dokumentów dla zdefiniowanego w danym procesie biznesowym dokumentu realizowany jest proces jego obsługi-akceptacji. Przypisani do danego procesu użytkownicy wykonują kolejnych kroki-zadania według zdefiniowanej kolejności. Takie ułożenie procesu oraz możliwość definiowania grup użytkowników odpowiedzialnych za poszczególne kroki pozwala zachować spójność procesu w całej organizacji oraz eliminuje występowanie wąskich gardeł np. w przypadku nieobecności jednej z osób odpowiedzialnych za dany krok-akceptację. Na każdym etapie procesu istnieje także możliwość monitorowania i raportowania postępu realizacji procesu co pozwalają na lepszą kontrolę i wzrost skuteczności jego realizacji.

 • Dostarcza jedno repozytorium dokumentów

Platforma PKF Agility porządkuje sposób dostępu do dokumentacji przechowywanej w firmie. Każdy uprawniony użytkownik posiada dostęp do potrzebnych do pracy dokumentów a każda informacja jest opatrzona odpowiednimi znacznikami i łatwa do wyszukania.

Zapewnia dostęp przez intuicyjny i łatwy w użytkowaniu interfejs

PKF Agility posiada bardzo przejrzysty i intuicyjny interfejs obsługi. Dzięki temu zarówno tworzenie formularzy jak i ich wypełnianie jest bardzo proste i szybkie. Każdy proces jest opisany w postaci przejrzystego diagramu, który w każdym momencie pozwala także zobaczyć, w którym miejscu procesu się znajdujemy.

 • Umożliwia skorzystanie z bazy gotowych procesów

Platforma do zarządzania procesami PKF Agility w fazie wdrożenia jest dostosowywana do indywidualnych wymagań obowiązujących w danej firmie. Istnieje także możliwość skorzystania z bogatego repozytorium gotowych procesów biznesowych stworzonych w oparciu o wiele lat doświadczeń PKF w Polsce i na świecie.

 • Pozwala zautomatyzować dowolny proces w organizacji

Platforma PKF Agility jest także bardzo prosta w konfiguracji. Jej istotną cechą jest elastyczność projektowania procesów i dostosowywania ich praktycznie do dowolnej organizacji. Każdy proces jest dokładnie opomiarowany i w poszczególnych krokach akceptacyjnych możliwe jest zmierzenie jego efektywności oraz wskazanie obszarów do usprawnienia i poprawy.

 • Korzysta z technologii IBM Business Process Management

Platforma PKF Agility została stworzona w oparciu o jedną z najlepszych dostępnych na rynku technologii do zarządzania procesami biznesowymi. Oprogramowanie BPM firmy IBM to wg badania firmy Gartner z 2015 roku jeden z wiodących systemów klasy BPM na świecie. Wraz z wieloletnim doświadczeniem firmy PKF w Polsce i na świecie stanowi to doskonałe połączenie gwarantujące stabilność i bezpieczeństwo wdrożenia.

 • Integruje się z systemem Microsoft Dynamics NAV lub innym dowolnym systemem ERP

Standardowo platforma PKF Agility jest w pełni zintegrowana z systemem Microsoft Navision, co pozwala znacząco skrócić czas potrzebny na uruchomienie rozwiązania w Państwa organizacji. Możliwa jest także integracja platformy PKF Agility z dowolnym systemem klasy ERP.

 • Umożliwia dostęp z dowolnego miejsca na świecie

Platforma PKF Agility została stworzona na otwartej platformie IBM BPM jako gotowe rozwiązanie dostępne w modelu Software as a Service. Aby zacząć używać platformy PKF Agility wystarczy wyszukiwarka internetowa i już kontrolujesz swoją organizację z dowolnego miejsca na świecie.

Adres siedziby

Podobne firmy

TMF Poland
TMF Poland