Pro Progressio

Pro Progressio

  • Specjalizacja:Outsourcing - promocja, edukacja, networking
  • Rok założenia:2012
  • Miejscowość: Warszawa
  • Branża:Business Process Outsourcing, Coworking, Edukacja, KPO – Knowledge Process Outsourcing, R&D,
  • www: http://www.proprogressio.pl/pl/
  • Kategoria:Doradztwo i Consulting, Stowarzyszenia, Izby, Fundacje, Kluby, Zrzeszenia, biuro coworkingowe, Organizacja targów, konferencji, spotkań,

O firmie

Pro Progressio, to Fundacja zajmująca się rozwojem branży outsourcingowej w Polsce. Fundacja współpracuje z sektorem publicznym (miasta, agencje rozwoju regionalnego, specjalne strefy ekonomiczne, parki naukowo-technologiczne, parki przemysłowo-technologiczne) i prywatnym w Polsce oraz międzynarodowymi organizacjami sektora outsourcingu. Wśród organizacji, z którymi współpracuje Fundacja są zarówno dostawcy usług, firmy szkoleniowe, rekrutacyjne, deweloperzy, firmy doradcze, uczelnie wyższe jak również indywidualni eksperci branżowi.

W ramach działań Pro Progressio znajduje się popularyzacja Polski jako optymalnej lokalizacji na inwestycje typu nearshoring i offshoring, edukacja o branży outsourcingowej oraz promocja firm świadczących usługi outsourcingowe.

Pro Progressio jest blisko powiązana z mediami branży outsourcingowej, jakimi są OutsourcingPortal oraz magazyn Outsourcing&More. Są to jedyne branżowe media w Polsce dostarczające informacje zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Polski, w szczególności w Unii Europejskiej.

Pro Progressio prowadzi Klub Outsourcingu, do którego zaprasza wszelkie organizacje świadczące usługi outsourcingowe. Klub promuje i wspiera rozwój działalności outsourcingowej, zarówno usług jak i produkcji, ułatwia nawiązywanie kontaktów i zwiększa świadomość marek firm outsourcingowych.

Adres siedziby

Podobne firmy

ASPIRE
ASPIRE