QiBit

QiBit

 • Specjalizacja:Outsourcing IT, Time & Material, Fixed Price
 • Rok założenia:2015
 • Miejscowość: Warszawa
 • Zatrudnienie: 300 na świecie
 • Branża:Outsourcing IT,
 • www: http://www.qibit.pl
 • Kategoria:Doradztwo i Consulting,

O firmie

QiBit jest globalną dywizją biznesową Gi Group, powołaną w celu świadczenia komplementarnych usług outsourcingu IT. Spółka działa na rynku europejskim, a jej Klientami są Firmy wykorzystujące najnowsze rozwiązania technologiczne.

QiBit jest sprawdzonym partnerem, dostarczającym kompleksowe rozwiązania z zakresu kompetencyjnego i personalnego outsourcingu IT.

Wspieramy rozwój biznesowy Klientów, poprzez świadczenie usług w sprawdzonych modelach biznesowych.

1. Mass outsourcing IT to oddelegowanie Pracowników do świadczenia określonych usług.

Parametry usługi:

 • Usługa świadczona dla projektów długoterminowych – min. 12 miesięcy
 • Usługa dotyczy dużych zespołów specjalistów IT
 • Transparentny system rozliczeń z Klientem

Korzyści dla Klienta:

 • Wysoki poziom decyzyjności
 • Brak ingerencji dostawcy w merytoryczna wartość świadczonej usługi
 • Niski poziom ryzyka operacyjnego
 • Łatwość estymacji kosztowej (warunki realizacji usługi zdefiniowane są w umowie ramowej)
 • Dostęp do wykwalifikowanych Specjalistów IT
 • Możliwość czasowego powiększenia liczebności zespołów projektowych
 • Usługa może być świadczona zarówno w siedzibie Klienta, jak i dostawcy
 • Dostawca odpowiedzialny jest za przeprowadzenie szkoleń przewidzianych prawem.

 

2. Usługi typu „Time & Material” polegają na nabyciu kompetencji Konsultanta do wykonania określonej usługi.

Parametry usługi:

 • Skalowalność kosztowa – możliwość określenia wymaganej ilości godzin pracy Konsultanta
 • Świadczona jest w ramach projektów średnio i długoterminowych
 • Realizowana jest w oparciu o matryce kompetencji IT

Korzyści dla Klienta:

 • Możliwość jasnej estymacji kosztów projektu
 • Dostęp do niszowych kompetencji IT
 • Usługa może być świadczona zarówno w siedzibie Klienta, jak i dostawcy
 • Dostawca, na życzenie Klienta, może zapewnić sprzęt do realizacji usługi (ograniczenie kosztów środków trwałych)
 • Brak ingerencji dostawcy w zakres merytoryczny prac Konsultantów

 

3. Fixed price polega na wykonaniu zdefiniowanego w czasie, koszcie i zakresie projektu.

Parametry usługi:

 • Klient nabywa umiejętność dostawcy do wykonania określonych zadań
 • Dostawca bierze odpowiedzialność za końcowy efekt usługi
 • Usługa świadczona jest dla projektów krótko i średnioterminowych

Korzyści dla Klienta:

 • Świadczenie usługi odbywa się na podstawie zdefiniowanej kosztowo oferty
 • Realizowana jest na podstawie harmonogramu (Kontrahent decyduje o odbiorze częściowym usługi)
 • Dostawca odpowiada za merytoryke pracy zespołu projektowego
 • Może być świadczona z lokalizacji dostawcy (ograniczenie kosztów Klienta)

 

Adres siedziby