Set On Target

Set On Target

 • Specjalizacja: Automatyzacja i robotyzacja procesów
 • Rok założenia: 2014
 • Miejscowość: Warszawa
 • Zatrudnienie: 6
 • Branża: RPA ,
 • www: http://setontarget.com/
 • Kategoria: dostawca RPA,

O firmie

Nasze kompetencje:

 • Technologia

Projektujemy i programujemy zaawansowane oraz nowoczesne rozwiązania realizujące wyzwania stawiane przed robotami.  Spełniamy najwyższe standardy w zakresie architektury i bezpieczeństwa.

 • Zarządzanie projektami

Pomagamy osiągnąć cele w zwinny i efektywny sposób. Przeprowadzamy automatyzację i robotyzację od momentu planowania do wdrożenia rozwiązania.

 • Model zarządzania

Budujemy model współpracy dostosowany do potrzeb organizacji oraz wdrażanego rozwiązania.

 • Standaryzacja procesów

Przygotujemy procesy do automatyzacji i robotyzacji. Przeprowadzamy przez proces standaryzacji na potrzeby wdrożenia i definiujemy wymagania oraz reguły
dla robotów.

 


Nasze usługi:

 • Analiza biznesowo-techniczna, rezultaty:

Lista procesów do robotyzacji,
Określenie potencjalnych korzyści,
Techniczna analiza procesu,
Ocena poziomu gotowości procesu do robotyzacji.

 • Roboty procesowe, rezultaty:

Automatyzacja czynności manualnych, 
Redukcja pracochłonności,
Skrócenie czasu trwania procesu,
Uzyskanie powtarzalności procesu.

 • Zarządzanie robotami, rezultaty:

Stabilnie pracujące roboty,
Podążanie za zmianami w procesach,
Zapewnienie ciągłości operacyjnej,
Rekomendacje dotyczące doskonalenia procesu.

 • Szkolenia, rezultaty:

Wiedza pozwalająca na identyfikowanie obszarów do robotyzacji, 
Umiejętność oceny potencjału do automatyzacji,
Uzyskiwanie samodzielności w zakresie tworzenia i monitorowania robotów. 

Adres siedziby

Podobne firmy

Digital Teammates S.A.
Digital Teammates S.A.