Wrocław spada o 20 pozycji, Warszawa i Kraków umacniają się jako lokalizacje BPO

Data dodania: 05.07.2017

Mniej więcej raz na kwartał pojawiają się rankingi, analizy lub badania wskazujące na atrakcyjność biznesową lokalizacji. Nie inaczej jest w przypadku sektora BPO/SSC. To tu, zarówno polskie jak i międzynarodowe ośrodki badawcze zbierają dane, zestawiają je ze sobą, porównują i dokładają starań, aby spośród dziesiątek danych, wybrać odpowiedni schemat wskazujący na globalne trendy, dzięki którym sektor nowoczesnych usług dla biznesu będzie mógł się dalej rozwijać.

Co ciekawe, część z analiz stoi wobec siebie w sprzeczności, a część – prezentowanych nawet przez te same ośrodki badawcze – zmienia się z roku na rok. Gdybyśmy mieli pochylić się nad szczegółową analizą każdego z opracowań, zapewne proces ten zająłby nam więcej czasu niż powstawanie kolejnych publikacji. Warto więc zwrócić uwagę na te badania, na które powołuje się świat biznesu i które znajdują swoje miejsce na łamach wielu międzynarodowych mediów.

Zazwyczaj analizę raportu Tholons przeprowadza się pod koniec stycznia. W tym roku jednakże raport najlepszych lokalizacji dla branży BPO/SSC pojawił się z półrocznym opóźnieniem i przyniósł wiele ciekawych informacji. Już sam format zaprezentowania danych jest inny niż w poprzednich pięciu latach. Autorzy dodali kilka dodatkowych informacji, opisów i wyjaśnień, które – należy przyznać –  pozwoliły na znacznie lepszą i obszerniejszą analizę danych.

Tholons, to uznany na świecie ośrodek badawczy, który od wielu lat wskazuje lokalizacje – zarówno miasta jak i państwa – które według analityków tej firmy stanowią najlepsze miejsca na budowę i rozwój firm typu BPO/SSC. Od kilku lat niezmiennie na tej liście znajdują się trzy polskie miasta – Kraków, Warszawa i Wrocław – i z tego względu raport ten jest także uwzględniany w różnych polskich analizach rynku nowoczesnych usług dla biznesu. Danymi posługują się zarówno miasta, firmy doradcze i consultingowe, jak również stowarzyszenia i organizacje branży usług dla biznesu. Czytając raport, zarówno tegoroczny, jak i jego poprzednie wydania, trudno jest oprzeć się wrażeniu, iż jest on przygotowywany z perspektywy klienta amerykańskiego. I tak należy na ten raport spojrzeć. Biorąc pod uwagę rozwój branży BPO/SSC w Europie Zachodniej i Północnej – analiza lokalizacji dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu może wyglądać nieco inaczej, lecz nie to będzie przedmiotem poniższej publikacji.

Zagłębiając się w lekturę tegorocznego raportu, jak również i pierwszych opinii, które na jego temat pojawiły się na rynku, można odnieść wrażenie, że dane są prezentowane wybiórczo i nie pokazują globalnych trendów, na które zwracają uwagę autorzy opracowania Tholons.

W niniejszej publikacji postaraliśmy się dokonać ogólnej analizy raportu, a następnie przyjrzeć się nieco bliżej trendom, jakie wskazują dane dotyczące Europy i Polski.

Analiza ogólna raportu Tholons

Lista 100 lokalizacji prezentowanych w roku 2017 uwzględnia aż 54 spadki w porównaniu z rokiem 2016, 33 miasta przesunęły się w rankingu do góry, tylko 3 utrzymały swoje pozycje, 9 pojawiło się po raz pierwszy, a jedno po roku przerwy powróciło do zestawienia.

Patrząc na ranking regionów świata, nadal liderem jest region Azji, gdzie ulokowanych jest aż 39 miast, w drugiej kolejności jest region Ameryki Północnej, Centralnej i Południowej (29 miast), następnie jest Europa (21 lokalizacji), Bliski Wschód (10 miast) oraz Australia (1).

Porównując dane z rokiem ubiegłym to miasta z Ameryki Południowej odnotowały najwięcej spadków z rankingu Tholonsa. Było ich aż 5, w tym Kolumbia (2 miasta), Brazylia (1), Chile (1) oraz Paragwaj (1). Spadki te nie są znaczące, gdyż większość z tych lokalizacji znajdowała się w drugiej i trzeciej dziesiątce ogólnego zestawienia.

Tabela 1. Liczba miast z rankingu Tholons 2017 w podziale na regiony świata.

Przyglądając się bliżej krajom, na które postawił w swoim badaniu Tholons, możemy zauważyć ciekawą tendencję. Spośród 100 badanych miast 1/4 należy do 4 krajów, natomiast prawie 1/3 – to formuła 1 miasto 1 kraj. Dane te przedstawiają się w sposób następujący:

Jak widać z powyższego zestawienia, nadal kraje azjatyckie oraz region obu Ameryk cieszą się największym skupiskiem lokalizacji rekomendowanych przez Tholons. Warto jednak zaznaczyć, że to region Europy Wschodniej zyskał w tym roku dwie nowe lokalizacje. Podobnym wzrostem może poszczycić się południowa Azja, a jedynie Ameryka Północna zyskała więcej, gdyż aż 4 nowe lokalizacje, w tym Bahamy.

Skoro raport Tholonsa przedstawia aż 54 spadki w swoim rankingu, to warto jest zwrócić uwagę, czy są to kosmetyczne zmiany, czy może jednak na rynku widoczne jest większe przetasowanie. Biorąc raport w ręce należy raczej przychylić się do tej bardziej widocznej zmiany, gdyż aż 31 lokalizacji zaliczyło dwucyfrowe spadki. Czy oznacza to, że analitycy Tholonsa błędnie przewidywali ubiegłoroczne trendy, czy może z uwagi na brak odpowiednich danych z wielu lokalizacji prawidłowe określenie trendów było niemożliwe. Tego raczej się nie dowiemy, a obecne prognozy będą potwierdzone lub zanegowane dopiero za rok. 

Największym spadkiem zaznaczył się chiński Tjanjin, który w roku 2016 był na 46 pozycji, a teraz ulokowany został na miejscu 84 – to spadek aż o 38 pozycji. Powyżej 20 miejsc spadkowych przypadło także Belfastowi, Ljubljanie, Bratysławie, Casablance, Niżnemu Nowogrodowi, St. Petersburgowi oraz Wrocławowi. Pozostałe spadki, choć nadal znaczące, są już poniżej 20 punktów w rankingu.

Tabela 2. Spadki pozycji miast rok do roku w raporcie Tholons.

 

Nie należy też bagatelizować informacji kryjących się za odnotowanymi przez Tholons wzrostami.

Największe uznanie w oczach analityków Tholonsa w bieżącej edycji raportu zyskał Dubaj – wzrost o aż 77 pozycji. Dubaj obecnie zajmuje pozycję 19. i to już w drugim roku odkąd miasto zaczęło być prezentowane w raporcie lokalizacji BPO/SSC. Duże wzrosty zaliczyły także Birmingham (46), San Antonio (33) oraz Nairobi i Istanbul (29). Pełna lista miast, które poprawiły swoją pozycję wygląda następująco:

Tabela 3. Wzrost pozycji miasta rok do roku w raporcie Tholons.

Europa Wschodnia i Centralna

Tholons nadal w swoich analizach nie wskazuje Ukrainy i Białorusi. Szkoda, gdyż te państwa i ich ośrodki miejskie to prężnie rozwijające się lokalizacje outsourcingowe, od lat udowadniające zarówno szerokie doświadczenie w obsłudze procesów biznesowych, atrakcyjny poziom kosztów jak i dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej. Mimo braku tych dwóch państw oraz kontrowersji wokół Rosji, ten trzeci kraj w raporcie zajmuje całkiem dobrą pozycję, choć widać spore rozbieżności miedzy samymi miastami, np. Moskwa w rankingu rośnie o 26 pozycji, St. Petersburg spada o 21, a Nowosybirsk po roku przerwy wraca do zestawienia na pozycję 99.

Zadziwiający jest też brak Litwy i co najmniej stolicy tego Państwa – Wilna, gdyż w coraz większej liczbie raportów i analiz inwestycyjnych miasto to jest prezentowane jako rozwinięta i jak najbardziej gotowa do dalszego rozwoju lokalizacja BPO/SSC.

Region CEE w raporcie Tholonsa reprezentuje 17 miast, pośród których w stosunku do roku poprzedniego odnotowano 5 wzrostów (w tym Kraków o 1, Warszawa o 2, Sofia o 9, Moskwa o 26, i Belgrad o 8 pozycji), 10 spadków oraz dwa powroty do rankingu. Pierwszym powrotem jest wspomniany już Nowosybirsk, a drugim rumuńskie Cluj-Napoca, które ostatni raz w raporcie było w roku 2012 na 96 pozycji, a teraz wspięło się na lokatę 46.

Tabela 4. Miasta regionu CEE w raporcie Tholons.

To pierwszy tak słaby rok dla regionu CEE. We wszystkich poprzednich latach wszystkie europejskie lokalizacje notowały zmiany lecz były to ruchy między -8 a +10 pozycji w corocznych zestawieniach. To pierwszy raz kiedy notowane są spadki rzędu -28, -26, a najwyższy regularny wzrost dotyczy Sofii i wynosi 9. Zaskakujący jest wspomniany wyżej awans Moskwy o 26 pozycji, szczególnie, że w poprzednich latach, począwszy od roku 2012, pozycja stolicy Rosji była wręcz słaba i do tego z trendem spadkowym.

Tabela 5. Pozycja Moskwy w latach 2011-2017 w raporcie Tholons.

Polska

W Polsce posługujemy się od lat zestawieniem koszyków, w które uporządkowano miasta. Tholons też ma w tym swój udział, gdyż miastami uznawanymi za najbardziej atrakcyjne, czyli te klasyfikowane jako Tier 1 są Kraków, Warszawa i Wrocław. To bardzo słuszne i bardzo dobre ulokowanie wszystkich trzech aglomeracji, gdyż zarówno rozwój branży BPO/SSC, dostęp do siły roboczej, rozwój nieruchomości biurowych i wiele innych czynników wpływających na wzrost sektora nowoczesnych usług dla biznesu w tych miastach jest największy i najszybszy.

Kolejne koszyki i grupy miast określane jako lokalizacje Tier 2 i Tier 3 zawierają w sobie szeroką paletę szybko rozwijających się polskich aglomeracji, w tym takich jak Poznań, Łódź, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Lublin, ale także i Bydgoszcz, Rzeszów, Szczecin, Opole. Część z tych miast, o czym można oczywiście dyskutować i z czym można polemizować, ma znacznie lepszą infrastrukturę nieruchomości, dostęp do zasobów ludzkich, jak również i strukturę kosztów, niż te, które Tholons umieścił w tegorocznym raporcie. Być może kiedyś przyjdzie nam zrozumieć logikę i metodologię badania Tholonsa, lecz do tego czasu musimy mierzyć się z tym, czego dostarczają nam autorzy tej publikacji, zachowując jednakże odpowiedni dystans.

Przyjrzyjmy się bliżej Polsce i trzem miastom, nad którymi pochylili się eksperci Tholonsa. Kraków, o czym przedstawiciele sektora BPO/SSC dobrze w Polsce wiedzą, jest niekwestionowaną stolicą sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce. To tam znajdują się największe firmy BPO i SSC, to tam najszybciej sektor rośnie, lecz to tam też ponosi najwyższe koszty związane ze swoim rozwojem. Kraków ma swojego rodzaju magnes, którym kusi nowe firmy BPO i SSC i wygląda na to, że magnes ten będzie wciąż mocno działał. Utwierdza w tym raport Tholonsa, w którym stolica Małopolski po raz kolejny awansowała – tym razem o jedną pozycję i jest już na 8. miejscu globalnych 100 rekomendowanych przez analityków Tholonsa lokalizacji. Według Tholonsa w roku 2013 Kraków stał się najbardziej atrakcyjną lokalizacją BPO/SSC w całej Europie i pierwszeństwo to odebrał irlandzkiemu Dublinowi. Po trzech latach przerwy Dublin odzyskał koszulkę lidera i ponownie przez Tholonsa jest uznawany za najlepszą europejską lokalizację dla sektora BSS (Business Support Services). Podatki, język angielski, a może efekt Brexitu? Tego nie wiemy, ale faktem jest, że Dublin ponownie przegonił Kraków.

Warszawa, jak większość europejskich stolic od zawsze jest na celowniku inwestorów BPO/SSC. Sytuacja ta się nie zmienia i nasza stolica utrzymuje dobrą pozycję w rankingu. Zmiana o dwie pozycje do góry tylko potwierdza, że Warszawa liczy się na rynku lokalizacji BPO/SSC. Lokata w grupie pierwszych 25 miast może tylko cieszyć. Do tej pory Warszawa tylko rosła i umacniała swoją pozycję. Miejmy nadzieję, że pozycja ta nadal będzie znacząca w kolejnych edycjach raportu Tholonsa.

Zadziwiająco niska jest ocena Wrocławia. Spadek o 20 miejsc jest co najmniej zastanawiający, a wręcz szokujący. Stolica Dolnego Śląska, to polskie centrum usług ITO, to szybko rozwijający się rynek usług finansowych, księgowych i innych form BPO oraz SSC, a mimo to analitycy Tholonsa zaczęli tracić swoje zainteresowanie tą lokalizacją obniżając pozycję Wrocławia do tej z roku 2012. Miejmy nadzieję, że analiza ta jest tylko chwilowa lub wręcz błędna i w kolejnym wydaniu raportu Wrocław odzyska właściwe dla siebie miejsce, w jakby nie było, znaczącym międzynarodowym raporcie.

Tabela 6. Pozycja polskich miast w raportach Tholons w latach 2011-2017.

Podsumowanie

To już kolejny rok, w którym analizy Tholonsa budzą rosnącą liczbę pytań. Wskazówki dotyczące lokalizacji są jak najbardziej cenne i wartościowe lecz niosą za sobą wiele kontrowersji, szczególnie w czasach, kiedy widzimy coraz większą aktywność inwestorów z regionu Europy Zachodniej oraz Skandynawii.

Zastanawiający jest brak w zestawieniu Litwy oraz Ukrainy, jak również obecność tylko dwóch miast czeskich i rumuńskich, nie mówiąc już nic o uwzględnieniu tylko trzech polskich miast. Po raz kolejny analiza Tholonsa daje pewne wskazówki, lecz też pozostawia pole do dogłębnej analizy europejskich lokalizacji BPO/SSC, które niewątpliwie wprowadzą wiele zmian do rankingów zaprezentowanych przez analityków i ekspertów z Tholons.

Komentarze

Materiały powiązane

RaportyEuropean Shopping Centre Development - najnowszy raport Cushman & Wakefield
European Shopping Centre Development - najnowszy raport Cushman & Wakefield
25.04.2017
NieruchomościJLL podsumowała rok 2016 na wrocławskim rynku biurowym
JLL podsumowała rok 2016 na wrocławskim rynku biurowym
31.03.2017
InwestycjePracownicy, Procesy, Przestrzeń – wyznacznikami rozwoju sektora BSS
Pracownicy, Procesy, Przestrzeń – wyznacznikami rozwoju sektora BSS
21.03.2017
Poprzedni
JLL otwiera biuro w Łodzi. Szefem nowego oddziału została Marta Pyziak
JLL otwiera biuro w Łodzi. Szefem nowego oddziału została Marta Pyziak
Następny
Światło białe czy światło żółte? Wybierz świadomie
Światło białe czy światło żółte? Wybierz świadomie

Newsletter

Kalendarium

 • Summit EOIF GigaCon 2017 – Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie 26.07.2017 Warszawa
 • VIII Charytatywny Turniej Siatkówki Plażowej Branży Nieruchomości Komercyjnych03.08.2017 Warszawa
 • Business English Spark Up14.08.2017 Przypki
Zobacz inne

Rekrutacja

 • Specjalista ds. PłacTMF PolandWarszawa
 • Asystent w dziale KsięgowościTMF PolandWarszawa
 • Client Services Specialist CAPITA (POLSKA) SP z o.o.Kraków
 • Specjalista ds. Kadr i PłacTMF PolandWarszawa
 • Specjalista ds. TelesprzedażyPro ProgressioWarszawa
Zobacz inne
 • Gi GroupDoradztwo i Consulting, Search&Selection, Head Hunting, Rekrutacje stałe i praca tymczasowa
 • CAPITA (POLSKA) SP z o.o.Finanse i Księgowość; Rekrutacja i zasoby ludzkie; Profesjonalne usługi w wielu językach; Wsparcie i usprawnianie procesów, Ubezpieczenia, Obsługa Klienta i wsparcie sprzedaży; Outsourcing usług prawniczych
 • Pro ProgressioOutsourcing - promocja, edukacja, networking
 • TMF PolandOutsouricng procesów biznesowych, księgowość, kadry, płace, sekretariat korporacyjny, sprawozdawczosć podatkowa, sekurytyzacja
 • Adecco Poland Sp. z o.o.Doradztwo personalne, usługi HR
Zobacz inne

Eksperci

Edyta Janas
Edyta Janas
zobacz innych

Bibliografia Outsourcingu

Mamy już 33115
pozycji w bazie

Outsourcing&More

Newsroom

 • Colliers International podsumowuje I połowę roku na rynku magazynowym w Polsce Colliers International podsumowuje I połowę roku na rynku magazynowym w Polsce 25.07.2017
 • Międzynarodowe oblicza BydgoszczyMiędzynarodowe oblicza Bydgoszczy25.07.2017
 • Okiem Eksperta - co powinien zrobić pracownik, któremu zepsuł się komputerOkiem Eksperta - co powinien zrobić pracownik, któremu zepsuł się komputer25.07.2017
 • Nowa S.A. nowym najemcą w Hines Distribution Park SosnowiecNowa S.A. nowym najemcą w Hines Distribution Park Sosnowiec25.07.2017
 • Firma doradcza JLL podsumowała I półrocze 2017 na warszawskim rynku biurowymFirma doradcza JLL podsumowała I półrocze 2017 na warszawskim rynku biurowym25.07.2017
Zobacz inne

Literatura

Współczesne koncepcje adaptacji rozwiązań rachunkowości i rewizji finansowej w kontekście gospodarki opartej na usługach
Współczesne koncepcje adaptacji rozwiązań rachunkowości i rewizji finansowej w kontekście gospodarki opartej na usługachDifin
Zobacz inne

Blogi

 • „Call center od co najmniej 10 lat stoi w miejscu, wciąż utrudnia klientom kontakt ze sobą” – czyżby ?
  „Call center od co najmniej 10 lat stoi w miejscu, wciąż utrudnia klientom kontakt ze sobą” – czyżby ?Polskie Forum Call Center
 • Winning companies of the future will connect instead of employing people. How to build business communities?
  Winning companies of the future will connect instead of employing people. How to build business communities?Krzysztof Herdzik
 • Jak skutecznie motywować zespół do działania? A czy Ty jesteś zmotywowany, szefie?
  Jak skutecznie motywować zespół do działania? A czy Ty jesteś zmotywowany, szefie?Robert Zych
 • Drużyna pierścienia z Savills przeanalizowała Mordor
  Drużyna pierścienia z Savills przeanalizowała MordorDymitr Doktór
 • SSC – co to jest?
  SSC – co to jest?Wiktor Doktór
Zobacz inne
 • Rafał Jarosz
  Rafał JaroszEkspert branży Call Contact Center
 • Katarzyna Swatowska
  Katarzyna SwatowskaEkspert w działaniach Public Relations dla Call Contact Center oraz branży nowych technologii
 • Waldek Olbryk
  Waldek Olbryk
 • Maciej Buś
  Maciej BuśEkspert Customer Contact Center, Klientomaniak, Speaker
 • Daniel Bąk
  Daniel BąkEkspert w dziedzinie BPM, ECM, Back Office Outsourcing, Zarządzanie dokumentami
Zobacz inne

Baza Firm

4 Results
4 Results
Zobacz inne